دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه
PDF

داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

حشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

عنوانداستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ32ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات410+16

خلاصه
در این کتاب ضمن نگاهی گذرا به زندگی و آثار عطار نیشایوری شاعر قرن ششم و معرفی کتاب‌های «اسرارنامه و مصیبت‌نامۀ» او، گزیده‌ای از داستان‌های این کتاب بازنویسی شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...