یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
کیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

عنوانکیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

نویسندهفرید الدین رادمهر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_526_448_964_978

خلاصه
مؤلف این کتاب کوشیده تا تمامی مطالب مربوط به ذوالنون را مدنظر قرار دهد و آنچه را او گفته است، بیابد و در این کتاب درج نهد.
برچسب ها
جهان اسطوره‌ها
PDF

جهان اسطوره‌ها

رابرت گریوز و دیگران

عنوانجهان اسطوره‌ها

نویسندهرابرت گریوز و دیگران

مترجمابوالقاسم اسماعیل‌پور

ناشرجامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ111ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات720

خلاصه
جستارهای گردآمده در این کتاب دربردارندۀ اسطوره‌ها، دیدگاه‌های اسطوره‌شناختی و بخش‌های مهم اساطیری جهانند که به صورت پراکنده با عناوین متفاوت عرضه شده‌اند.
برچسب ها
بهارستان معانی: مصرع‌های مشهور و نیمه‌های فراموش‌شدۀ آنها
PDF

عنوانبهارستان معانی: مصرع‌های مشهور و نیمه‌های فراموش‌شدۀ آنها

نویسندهسعید ملازم

ناشرمعین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ135ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات280

خلاصه
هدف این کتاب جمع‌آوری مصرع‌های معروف و نیمه‌های غیر مشهور آنهاست؛ فارغ از اینکه ضرب‌المثل باشند یا خیر.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...