جمعه 08 اردیبهشت ماه 1396
دیوشناسی ایرانی

دیوشناسی ایرانی

معصومه ابراهیمی

عنواندیوشناسی ایرانی

نویسندهمعصومه ابراهیمی

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_9257_04_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
«دیو» نام عمومی و لقب همۀ موجودات مافوق طبیعی است و در عین حال به عنوان موجودی و مستقل و منفرد نیز شناخته می‌شود.
برچسب ها
هفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات
PDF

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 50 مقاله و گفتار در شش بخش است.
برچسب ها
از جام پیاله تا استکان نعلبکی: چای‌نوشی به مثابۀ فرهنگ
PDF

عنواناز جام پیاله تا استکان نعلبکی: چای‌نوشی به مثابۀ فرهنگ

نویسندهپیمان متین، معصومه ابراهیمی

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ4ـ94843ـ600ـ978

تعداد صفحات125

خلاصه
در این کتاب تلاش شده پیشینه و تحول چای در ایران از منظری انسان‌شناختی بررسی شود.
برچسب ها
پیدایش و تحول هنر: درآمدی بر مردم‌شناسی هنر
PDF

عنوانپیدایش و تحول هنر: درآمدی بر مردم‌شناسی هنر

نویسندهجلال‌الدین رفیع‌فر

ناشرخجسته

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ04ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
محور مطالعه در این کتاب «باستان‌شناسی و مردم‌شناسی هنر» است. به عبارت دیگر به بررسی و معرفی قدیمی‌ترین هنرها و آثار به‌جامانده از آنها و همچنین نحوۀ پیدایش و سیر تحول آن در زمان و مکان پرداخته شده است.
برچسب ها
باورهای عامیانۀ مردم ایران
PDF

باورهای عامیانۀ مردم ایران

حسن ذوالفقاری با همکاری علی‌اکبر شیری

عنوانباورهای عامیانۀ مردم ایران

نویسندهحسن ذوالفقاری با همکاری علی‌اکبر شیری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک8ـ397ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات1163

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 650 مدخل و یازده هزار باور و بسامد رواج آن در مناطق مختلف ایران است.
برچسب ها
گیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)
PDF

گیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

جمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

عنوانگیلان‌نامه: مجموعه مقالات گیلان‌شناسی (جلد هشتم)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش م.پ.جکتاجی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک6ـ39ـ8283ـ964ـ978

تعداد صفحات298

خلاصه
این مجلد از دفترهای گیلان‌نامه دربردارندۀ شانزده مقاله در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و مردم‌شناسی گیلان است.
برچسب ها
مردم‌شناسی ساوه و زرندیه
PDF

عنوانمردم‌شناسی ساوه و زرندیه

نویسندهعبداله سالاری

ناشرثریا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تعداد صفحات642

خلاصه
کتاب مردم‌شناسی ساوه و زرندیه دربردارندۀ مقدمه، موقعیت طبیعی و تاریخی و اوضاع جغرافیایی، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی و بحران‌های طبیعی، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، محصولات عمده، آداب و سنن، ادبیات شفاهی و اعتقادات و باورها است.
برچسب ها
فصلنامۀ مردم‌نامه؛ فصلنامۀ علمی ـ تخصصی تاریخ مردم، پاییز 1395، شمارۀ یکم
PDF

عنوانفصلنامۀ مردم‌نامه؛ فصلنامۀ علمی ـ تخصصی تاریخ مردم، پاییز 1395، شمارۀ یکم

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری داریوش رحمانیان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات195

خلاصه
نخستین شماره از فصلنامۀ علمی ـ تخصصی مردم‌نامه منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...