یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
چشم‌انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

عنوانچشم‌انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

نویسندهبهزاد قادری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1390

مکان چاپآبادان

تیراژ2000

شابک2_68_8687_964_978

تعداد صفحات260

خلاصه
ادبیات نمایشی همانند دیگر رشته‌های دانش بشری، در گیرودار دگرگونی‌های فکری آدمی رشد می‌یابد، از این دگرگونی‌ها تأثیر می‌پذیرد و در برابر آنها از خود واکنش نشان می‌دهد.
برچسب ها
منطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات184

خلاصه
هدف از این نوشته آنگونه که از اسمش هم بر می‌آید، به چالش‌کشیدن ادبیات از یک سو و تبین منطق ادبی از سوی دیگر است. در این نوشته سعی شده تا با نگاهی به سه نظام معرفت‌شناسانۀ سنتی، مدرن و پسامدرن ضمن نشان‌دادن مبتلاعات و تناقضات هر یک از آنان، در پایان نیز چشم‌اندازی از منطق و نظریۀ ادبی را فراروی مخاطبان شعر فارسی گذاشت.
برچسب ها
هنر در وضعیت پست‌مدرن

عنوانهنر در وضعیت پست‌مدرن

نویسندهرضا رفیعی راد

ناشرداستان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_9_90731_600_978

تعداد صفحات80

خلاصه
نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.
برچسب ها
جستارهایی دربارۀ عقلانیت
PDF

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

عنوانجستارهایی دربارۀ عقلانیت

نویسندهجورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ6ـ94792ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.
برچسب ها
سیاه‌تر از شب: زمینه و زمانۀ فیلم نوآر
PDF

عنوانسیاه‌تر از شب: زمینه و زمانۀ فیلم نوآر

نویسندهجیمز نرمور

مترجممحمدجواد مظفریان

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک0ـ39ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات484

خلاصه
این پرسش که «فیلم نوآر چیست؟» سبک است؟ ژانر است؟ دوره‌ای در تاریخ سینما و فیلم‌سازی است؟ ویژگی‌هایش چیست؟ چگونه تعریف می‌شود؟
برچسب ها
هنر خودآموختگان هنر فطری
PDF

هنر خودآموختگان هنر فطری

سیده راضیه یاسینی

عنوانهنر خودآموختگان هنر فطری

نویسندهسیده راضیه یاسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ908ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات231+16

خلاصه
مؤلف در این کتاب در باب معنای هنر و فطرت تحقیق کرده تا دلیل اطلاق عنوان «هنر فطری» به هنر خودآموختگان را تبیین نماید.
برچسب ها
مبانی تاریخ هنر
PDF

مبانی تاریخ هنر

گرنت پوک، دیانا نیوال

عنوانمبانی تاریخ هنر

نویسندهگرنت پوک، دیانا نیوال

مترجمهادی آذری

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ02ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
انگیزۀ اصلی نگارندگان از این کتاب، فراهم‌آوردن منبعی علمی و آکادمیک برای دانشجویان و علاقمندان به مقولۀ هنر و تاریخ هنر بوده است.
برچسب ها
بینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم
PDF

عنوانبینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

نویسندهبهمن نامورمطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ813ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات445

خلاصه
بینامتنیت به عنوان یکی از شاخه‌های نشانه‌شناسی، اغلب چگونگی رمزگذاری و فرایند رمزگشایی و دلالت‌پردازی را هدف مطالعه خود قرار می‌دهد.
برچسب ها
طرح انسان‌واره مشوش در آشوب صحنه مدرنیسم و سنت؛ پژوهشی در کاراکترشناسی آثار رادی بر اساس تقابل دو مفهوم سنت و مدرنیسم
PDF

عنوانطرح انسان‌واره مشوش در آشوب صحنه مدرنیسم و سنت؛ پژوهشی در کاراکترشناسی آثار رادی بر اساس تقابل دو مفهوم سنت و مدرنیسم

نویسندهیوسف فخرایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک7ـ471ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات118

خلاصه
این کتاب تحلیلی است از نمایش‌نامه‌های رادی که نویسندۀ آن کوشیده است با رویکردی ویژه که در متن معرفی شده است، کاراکترهای آثار او را واکاوی کند و برخی مفاهیم رفتاری آنها را خوانندۀ نمایش‌نامه‌های وی در میان بگذارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...