دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
نقد ساختار اندیشه

نقد ساختار اندیشه

علیرضا جاوید، محمد نجاری

عنواننقد ساختار اندیشه

نویسنده علیرضا جاوید، محمد نجاری

ناشرآشیان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_46_7518_964_978

تعداد صفحات336

خلاصه
این كتاب دربردارندۀ مجموعه گفت‌وگوهایی با تنی چند از اهالی اندیشه است كه به مدرنینته پرداخته و با هر دو رویكرد نقد یا تأیید به این امر توجه داشته‌است.
برچسب ها
بلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد
PDF

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

مترجمسعید حاجی ناصری، زانیار ابراهیمی

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
این کتاب اندیشه «نیچه»، «وبر» و «فوکو» را در مقام مسیری متفاوت از اندیشه‌های مدرن مورد بررسی قرار داده و ظهور و گسترش تبارشناسی را به منزله شکلی از نقد درون‌بود پی می‌گیرد. همچنین بر آن است که رابطه این سه متفکر با یکدیگر را روشن کرده و اتهام «هابرماس» مبنی بر اینکه نیچه، وبر و فوکو نیهیلیست هستند و رویکردشان به لحاظ فلسفی فاقد انسجام و به لحاظ علمی غیرمسئولانه است را از این طریق پاسخ دهد که تبارشناسی در مقام فعالیتی عملی به سوی تحقق خودمختاری بشری میل می‌کند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...