شنبه 06 خرداد ماه 1396
جامعه‌شناسی رمان: پژوهشی در «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت‌آبادی

عنوانجامعه‌شناسی رمان: پژوهشی در «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت‌آبادی

نویسندهایرج ساعی ارسی و پرویز صالحی

ناشربهمن برنا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_54_8023_964_978

تعداد صفحات292

خلاصه
هدف از مجموعه حاضر نزدیک‌کردن دو حوزۀ علمی و ادبی به یکدیگر است. ادبیات مقوله‌ای است که به شدت اجتماعی است. نمی‌توان آن را بدون توجه به روابط انسان‌ها خواند یا تحلیل کرد یا ارزشیابی نمود رمان روی روابط کاملاً کنترل شده و هدفمند شخصیت‌ها بر مبنای برنامه‌ریزی دقیق نویسنده آفریده می‌شود.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی، هنری روزنه فرهنگی، سال اول، شماره سوم و چهارم، دی‌ماه 1395
PDF

دوماهنامه فرهنگی، هنری روزنه فرهنگی، سال اول، شماره سوم و چهارم، دی‌ماه 1395

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی داریوش معمار

عنواندوماهنامه فرهنگی، هنری روزنه فرهنگی، سال اول، شماره سوم و چهارم، دی‌ماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی داریوش معمار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات232

خلاصه
شمارۀ سوم و چهارم از دوماهنامۀ فرهنگی، هنری «روزنۀ فرهنگی» ویژۀ دی‌ماه 1395 با نگاه ویژه‌ای به فراماسونری در ایران و پرونده‌های ویژۀ محمود دولت‌آبادی، اصغر فرهادی و باب دیلن منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...