یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
بیان التنزیل

بیان التنزیل

عزیز ابن محمد نسفی

عنوانبیان التنزیل

نویسندهعزیز ابن محمد نسفی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_608_372_964_978

خلاصه
منظور از تصحیح این کتاب دستیابی به دو هدف گفته شده است: بررسی و تحلیل آثار نسفی و معرفی دیدگاه‌های عرفانی نسفی.
برچسب ها
قطوف الربیع فی صنوف البدیع

قطوف الربیع فی صنوف البدیع

محمدحسین قریب گَرَکانی (شمس العلماء)

عنوانقطوف الربیع فی صنوف البدیع

نویسندهمحمدحسین قریب گَرَکانی (شمس العلماء)

مصححمرتضی قاسمی (با مقدمۀ اصغر دادبه و بدرالزمان قریب)

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_99_7531_964_978

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای است از مهم‌ترین مقوله‌های بدیع که به صورتی منظم و با شواهد کافی برای هر صنعت و در دورۀ خود با عنوان کتاب درسی استفاده می‌شده است.
برچسب ها
احوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

عنواناحوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

مصححغلامعلی حداد عادل (انتخاب، مقدمه و توضیحات)

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_647_372_964_978

خلاصه
در این کتاب تعداد 65 نامه از نامه‌های مولانا که اولین بار در سال 1973 م به چاپ رسیده و به دوست‌داران مولانا معرفی شده است، آمده است.
برچسب ها
خلاصةالأشعار و زبدةالأفکار (بخش قم و ساوه)

عنوانخلاصةالأشعار و زبدةالأفکار (بخش قم و ساوه)

نویسندهمیرتقی‌الدین کاشانی

مصححعلی اشرف صادقی

ناشرمیراث مکتوب با همکاری کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5_066_203_600_978

تعداد صفحات304

خلاصه
خلاصةالأشعار و زبدةالأفکار از ارزشمندترین تذکره‌های ادب فارسی تألیف نویسندۀ سخندان و پرکار روزگار صفوی میرتقی‌الدین کاشانی است.
برچسب ها
رساله در اثبات بزرگی شیخ جام

رساله در اثبات بزرگی شیخ جام

شهاب‌الدین اسماعیل ابن احد جام نامقی

عنوانرساله در اثبات بزرگی شیخ جام

نویسندهشهاب‌الدین اسماعیل ابن احد جام نامقی

مصحححسن نصیری جامی

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_624_426_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب نمایه‌ای است از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته‌ها دربارۀ احوال شیخ احمد جام نامقی، یکی از نامدارترین و مهم‌ترین چهره‌های عرفان و تصوف خراسان و بلکه ایران.
برچسب ها
تماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

تماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

حجت‌الله ایوبی با مقدمۀ محمدعلی موحد

عنوانتماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

نویسندهحجت‌الله ایوبی با مقدمۀ محمدعلی موحد

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_924_380_964_978

تعداد صفحات298

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از بهترین مقالات کوتاه شمس تبریزی است.
برچسب ها
اصطلاحات صوفیان: متن کامل رسالۀ مرآت العشاق

عنواناصطلاحات صوفیان: متن کامل رسالۀ مرآت العشاق

نویسندهناشناخته

مصححمرضیه سلیمانی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_959_445_964_978

تعداد صفحات505+29

خلاصه
می‌توان گفت مؤلف ناشناختۀ مرآت العشاق یکی از بهترین و مفصل‌ترین اصطلاح‌نامه‌های عرفان و تصوف را خلق کرده و در اختیار ما نهاده است.
برچسب ها
مجموعۀ رشیدیه (شامل کتاب‌های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)

عنوانمجموعۀ رشیدیه (شامل کتاب‌های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

مصححهاشم رجب‌زاده

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7_062_203_9600_978

تعداد صفحات650+80

خلاصه
این مجموعه فایده‌های تاریخی و جغرافیایی، فایده‌های علمی و اجتماعی دارد که در مقدمه کتاب به طور مفصل به آن اشاره شده است. همچنین رسم الخط و رسم الحرف و ویژگی‌های دستوری و معنایی نسخه نیز از جمله مباحثی است که در مقدمه به آن اشاره شده است.
برچسب ها
مجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

مصححعلی محمد صابری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات1498

خلاصه
شاه نعمت الله ولی از اقطاب بزرگ عرفان و تصوف و از مجدّدان این مکتب است. تصوف حضرت شاه نعمت الله ولی حقیقت معنوی اسلام بوده و هست و بخش جدایی‌ناپذیر اسلام است که مانند جان یا روح سبب تقویت جسم اسلام «شریعت» می‌گردد و به آن حیات می‌بخشد. صوفیه هم بر حقیقت معنوی اسلام یعنی طریقت و عرفان تأکید داشتند و هم بر جنبۀ شریعتی آن.
برچسب ها
رساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

رساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

منسوب به ضیاءالدین یوسف

عنوانرساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

نویسندهمنسوب به ضیاءالدین یوسف

مصححبابک خضرائی

ناشرمتن

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9_117_232_964_978

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب به آموزش موسیقی ایرانی و دستگاه‌های آن پرداخته شده است.
برچسب ها
تذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

تذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

محمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

عنوانتذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

نویسندهمحمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

مصححیوسف بیگ باباپور با مقدمۀ سیدصادق حسینی اشکوری

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مجلس

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک0_368_988_964_978

تعداد صفحات672+570

خلاصه
این کتاب شرح حال شاعران قدیم و هم‌عصر مؤلف است از زمان حافظ شیرازی تا حسین قدسی کربلایی. این تذکره که دربردارندۀ شرح احوال و نمونه اشعار سیصد و پنجاه تن از شعرای ایران و هند است.
برچسب ها
 حق الیقین فی معرفة رب العالمین

عنوان حق الیقین فی معرفة رب العالمین

نویسندهشیخ محمود شبستری

مصححرضا اشرف زاه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1387 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4_084_331_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این کتاب از آثار مسلّم شیخ محمود شبستری است که در تمامی مآخذی که ذکری از شیخ است، در کنار نام کتاب گلشن راز، از آن نام برده‌‌اند، گویا به همان‌گونه که کتاب گلشن راز را بهترین اثر منظوم عرفانی او می‌دانند، این کتاب را بهترین یادگار منثور او به حساب می‌آورند.
برچسب ها
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
لطایف الطوایف
PDF

لطایف الطوایف

فخرالدین علی صفی

عنوانلطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

مصحححسن نصیری جامی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک1ـ017ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات756+88

خلاصه
لطایف الطوایف از آثار دلنشین و مشهور ادب فارسی است که دربردارندۀ مجموعه‌ای از لطایف و ظرافت‌هاست.
برچسب ها
سیاست‌نامه
PDF

سیاست‌نامه

نظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

عنوانسیاست‌نامه

نویسندهنظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

مصححسمائه دلیرکوهی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ68ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
سیاست‌نامه که آن را سیرالملوک یا پنجاه فصل خواجه خوانده‌اند، یکی از ماندگارترین و شیواترین کتاب‌هایی است که در اواخر سدۀ پنجم توسط خواجه نظام الملک در پنجاه فصل نوشته شده است.
برچسب ها
زبدة الحساب
PDF

زبدة الحساب

محمدصالح بن حبیب‌الله طباطبایی‌یزدی

عنوانزبدة الحساب

نویسندهمحمدصالح بن حبیب‌الله طباطبایی‌یزدی

مصححبه کوشش افسانه حصیری

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک2ـ01ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات98

خلاصه
این اثر رسالۀ مختصری است در حساب از یکی از دانشوران و علمای ریاضی دورۀ صفویه که ظاهراًً زمانی به اکبرآباد هند رفته است.
برچسب ها
غرة الألفاظ و نزهة الألحاظ (رساله پارسی کهن در فن ترسل)
PDF

عنوانغرة الألفاظ و نزهة الألحاظ (رساله پارسی کهن در فن ترسل)

نویسندهمحمد بن علی بن محمد کاتب سمرقندی

مصححیوسف بیگ‌باباپور

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ06ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات60

خلاصه
این رسالۀ مختصر و در عین حال مهم، در آداب نامه‌نگاری و فن ترسّل است.
برچسب ها
رساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی
PDF

عنوانرساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی

نویسندهبه کوشش فاضل عباس زاده، رجب توحیدیان

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک3ـ20ـ7509ـ964ـ978

تعداد صفحات71

خلاصه
در این کتاب ابتدا متن اصلی رساله آورده شده است. سپس به زندگی و آثار عطاءالله محمود حسینی نیشابوری پرداخته شده و در انتها متن تصحیح شدۀ رساله آورده شده است.
برچسب ها
شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)
PDF

شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

به اهتمام محمود نجفی ض

عنوانشرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

نویسندهبه اهتمام محمود نجفی ض

ناشرآیت اشراق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک3ـ13ـ7404ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده اثر عرفانی از عارفان بزرگ جهان اسلام است. در این کتاب افزون بر ویراستاری، تحقیق و مستندسازی آیات، روایات، اقوال و اشعار در حد توان انجام شده است.
برچسب ها
تذکرۀ نظامشاهیه
PDF

تذکرۀ نظامشاهیه

حسن بن عبدالرحمن

عنوانتذکرۀ نظامشاهیه

نویسندهحسن بن عبدالرحمن

مصححتصحیح و پژوهش مجید انوشیروانی و به کوشش محمدرضا شمس اردکانی، فرید قاسملو

ناشرچوگان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ34ـ5682ـ964ـ978

تعداد صفحات694

خلاصه
تذکره نظامشاهیه، بخشی کوچک از اثری است که به قیاس توصیف نویسنده‌اش در برگ‌های نخست این کتاب، می‌بایست بسی گسترده‌تر از نسخه موجود بوده باشد.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ411ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
در این کتاب بخش‌های کوچکی از ترجمۀ بلعمی به دقت انتخاب و با حذف برخی بندها و جمله‌ها کوتاه شده‌اند.
برچسب ها
کامل التعبیر؛ اثری جامع به زبان فارسی در خواب‌گزاری و تعبیر رؤیا (دو جلد)
PDF

عنوانکامل التعبیر؛ اثری جامع به زبان فارسی در خواب‌گزاری و تعبیر رؤیا (دو جلد)

نویسندهابوالفضل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

مصححمختار کمیلی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ101ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات58+1358

خلاصه
موضوع این کتاب چنان‌که از نامش برمی‌آید، خواب‌گزاری و رمزگشایی خواب‌دیده‌ها و رؤیاهاست. حبیش خود خواب‌گزار نیست و در این اثر، تعابیر خواب‌گزاران پیش از خود: ابن سیرین، ابراهیم کرمانی، جاحظ مغربی و... را گردآورده و به همین سبب آن را «کامل التعبیر» نام نهاده است.
برچسب ها
حدائق السیر
PDF

حدائق السیر

نظام الدین یحیی بن صاعد بن احمد (نیمۀ نخست سدۀ هفتم قمری)

عنوانحدائق السیر

نویسندهنظام الدین یحیی بن صاعد بن احمد (نیمۀ نخست سدۀ هفتم قمری)

مصححمحمد پارسانسب با همکاری معصومه اسدنیا، مریم سیدان

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ75ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات409

خلاصه
حدائق السیر از زمرۀ اندرزنامه‌هایی است که با نام آداب الملوک، نصیحة الملوک، تحفة الملوک و مانند آنها به زبان فارسی و عربی نوشته شده‌اند. مؤلف کتاب نظام‌الدین یحیی بن صاعد در نیمۀ اول قرن هفتم هجری و در روزگار علاءالدین کیقباد اول، معروف‌ترین پادشاه سلجوقی روم، می‌زیسته و این کتاب را به او تقدیم داشته است.
برچسب ها
اطعمة المرضی
PDF

اطعمة المرضی

محمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

عنواناطعمة المرضی

نویسندهمحمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

مصححرشید تفقد با مقدمه محمدمهدی اصفهانی

ناشرالمعی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک9ـ07ـ7568ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
طب سنتی به بخش درمان با غذا نگاه رکنی دارد که کتاب اطعمة المرضییکی از نمونه‌های بارز آن است.
برچسب ها
گلشن محمود (در شرح احوال تعدادی از پسران و نوادگان فتحعلی شاه) به ضمیمه تاریخ ملک‌زادگان تخمه خاقان نوشته ایرج میرزا قاجار
PDF

عنوانگلشن محمود (در شرح احوال تعدادی از پسران و نوادگان فتحعلی شاه) به ضمیمه تاریخ ملک‌زادگان تخمه خاقان نوشته ایرج میرزا قاجار

نویسندهمحمود میرزا قاجار

مصححمیرهاشم محدث

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9ـ312ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات199

خلاصه
این کتاب تذکره‌ای است خانوادگی در شرح احوال پسران فتحعلی شاه قاجار.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران: ترجمۀ تفسیر طبری
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران: ترجمۀ تفسیر طبری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ437ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات135

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از ترجمۀ تفسیر طبری است.
برچسب ها
مفتوح القلوب
PDF

مفتوح القلوب

محمد بن محمد هروی

عنوانمفتوح القلوب

نویسندهمحمد بن محمد هروی

مصححاحسان پورابریشم

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک4ـ864ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
در این کتاب افزون بر مقدمه مصحح بر تفأل و شرح حال نویسنده، حکایاتی از تفأل به دیوان حافظ آورده شده است. همچنین بعد از متن تصحیح شده کتاب، نسخۀ عکسی کتاب به صورت رنگی آورده شده است.
برچسب ها
طلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)
PDF

عنوانطلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)

نویسندهعلی‌اشرف والی

ناشرضیغمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ6ـ91592ـ600ـ978

تعداد صفحات584

خلاصه
در این کتاب رازهای مکشوفۀ 210 گفتار از مقالات شمس تبریزی آورده شده است.
برچسب ها
تاریخ گزیده (دو جلد)
PDF

تاریخ گزیده (دو جلد)

حمدالله مستوفی

عنوانتاریخ گزیده (دو جلد)

نویسندهحمدالله مستوفی

مصححمحمد روشن

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات1046

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ تاریخ عمومی جهان از آغاز آفرینش تا زمان نوشتن آن است که در سال ۷۳۰ به نام غیاث الدین محمد، پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله تألیف شده است.
برچسب ها
بحر الفضایل فی منافع الافاضل
PDF

بحر الفضایل فی منافع الافاضل

محمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

عنوانبحر الفضایل فی منافع الافاضل

نویسندهمحمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

مصححمیرهاشم محدث

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ45ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات32+567

خلاصه
این کتاب فرهنگی است فارسی به فارسی تألیف افضل الدین محمد بن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدر خزانه‌ای بکری بلخی که آن را در سال 795 هـ.ق نگاشته است.
برچسب ها
قاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)
PDF

عنوانقاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)

نویسندهویرایش یاسین حجازی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 8ـ65ـ6889ـ600ـ978

تعداد صفحات1164

خلاصه
این کتاب حاصل بازخوانی سه کتاب کهن فارسی است که کم‌ترینشان هشت قرن پیش نوشته شده است.
برچسب ها
تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)
PDF

عنوانتحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)

نویسندهفضل بن محب نیشابوری

مصححجواد بشری، محمدافشین وفایی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ104ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات9+93

خلاصه
یکی از گونه‌های نثر کهن فارسی از ادوار نخستین آن، مجالس عالمانی از خراسان و ماوراء النهر قدیم است که در قالب کتاب‌هایی تدوین شده و البته کمتر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
برچسب ها
شعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو
PDF

شعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

منشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

عنوانشعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

نویسندهمنشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

مصححمسعود جعفری جزی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 8ـ775ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
اين قصه اثر قلم نويسنده‌اي هندي الاصل به نام لچهمن سينگه (سنگه) است. لقب فارسي و اسلامي اين اديب "منشي غيوري دهلوي" است.
برچسب ها
کتابچه تشریفات
PDF

کتابچه تشریفات

علی‌خان حاجب‌الدوله مقدم مراغه‌ای

عنوانکتابچه تشریفات

نویسندهعلی‌خان حاجب‌الدوله مقدم مراغه‌ای

مصححنادره جلالی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ330

شابک5ـ646ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
دربارۀ دستورالعمل تشریفات، آداب استقبال و نحوۀ پذیرایی از هیئت‌های دیپلماتیک در منابع عصر قاجار اطلاعات پراکنده‌ای وجود دارد که این کتابچه نیز یکی از این موارد است.
برچسب ها
عطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م 681) و مطابق فتاوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها)
PDF

عنوانعطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م 681) و مطابق فتاوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها)

نویسندهناشناس

مصححرسول جعفریان

ناشرمورخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ100

شابک5ـ6ـ91030ـ600ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
این متن به عنوان یک اثر کهن در فقه، هم از جنبۀ دینی و هم ادبی اثری ارزشمند به شمار می‌آید.
برچسب ها
جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) (در چهار جلد)
PDF

عنوانجامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) (در چهار جلد)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

مصححمحمد روشن، مصطفی موسوی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ107ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات2470

خلاصه
جامع التواریخ یکی از آثار گرانبها و ارجمند زبان فارسی در زمینۀ تاریخ است که خوشبختانه از چنگال حوادث روزگار مصون مانده و به دست ما رسیده است.
برچسب ها
هفت کشور
PDF

هفت کشور

فخری هروی

عنوانهفت کشور

نویسندهفخری هروی

مصححایرج افشار، مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ367ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات389

خلاصه
فخری هروی نویسنده و شاعر شیعی‌مذهب قرن دهم، هفت کشور را در عهد فرمانروایی شاه اسماعیل صفوی در مدت سه سال تألیف کرده و با اشعاری که در مقدمۀ کتاب آورده، او و به ویژه وزیرش را ستوده است.
برچسب ها
تاریخ بیهقی به روایتی دیگر
PDF

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

عنوانتاریخ بیهقی به روایتی دیگر

نویسندهخواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

مصححبه روایت: محمدرضا مرعشی‌پور

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ666ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات552

خلاصه
نویسنده در این کتاب به زندگی سلطان مسعود پرداخته که در حقیقت یک رمان تاریخی به شمار می‌آید و گزارشی واقع‌گرایانه از زندگی این پادشاه غزنوی است.
برچسب ها
تاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری
PDF

عنوانتاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهژرژ دوریس

مصححمحسن حیدری

مترجمعلیقلی‌خان بختیاری سردار اسعد

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای از کتاب «abdul_hamid intime» تألیف نویسنده‌ای با نام مستعار "ژرژ دوریس" است.
برچسب ها
سیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری (دو جلد)
PDF

عنوانسیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری (دو جلد)

نویسندهاسدالله عبدلی آشتیانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ410ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات1266

خلاصه
این کتاب که در فن سیاق‌خوانی ـ خطی در بودجه‌نویسی ـ نوشته شده، حاصل سال‌ها تلاش نویسنده در این‌باره است.
برچسب ها
کهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب
PDF

عنوانکهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب

نویسندهحسن بن علی

مصححنفیسه ایرانی، علی صفری آق‌قلعه

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ114ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات214+6

خلاصه
آگاهی از اصطلاحات و مفاهیم برخی از دانش‌های ادوار پیشین در شناخت فرهنگ گذشتۀ ایران ضروری است. دانش استیفا و دبیری در شمار همین دانش‌هاست که آگاهی از آن اندک است.
برچسب ها
چهار درویش
PDF

عنوانچهار درویش

نویسندهناشناس

مصحححسن ذوالفقاری، عباس سعیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ990

شابک2ـ218ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
يكي از متون نقّالي پرخواننده و محبوب عامه قصة چهار درويش است. از اين افسانه تاكنون ده‌ها تحرير مكتوب متعلق به سه سدة گذشته در دست است.
برچسب ها
سرّ سماع
PDF

سرّ سماع

علاءالدوله سمنانی

عنوانسرّ سماع

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

مصححکاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک2ـ49ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات82

خلاصه
سماع از امور مهم و جاری در تصوف و عرفان است و از دوران اولیه تا کنون تقریباً در حوزۀ جغرافیای گستردۀ تصوف در تمام آسیا و آفریقا حضوری فعال و چشمگیر داشته است.
برچسب ها
هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی
PDF

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

بهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

عنوانهزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ864ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات920

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیش از هزار حکایت و هزار عبارت از متون عرفانی فارسی یا ترجمه‌شده به فارسی است.
برچسب ها
سیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)
PDF

عنوانسیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)

نویسندهبه کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ09ـ8273ـ600ـ978

خلاصه
در این کتاب افزون بر رساله‌هایی که در چاپ اول منتشر شده بود، به همراه ده عنوان رسالۀ سیاسی دیگر از عهد ناصری و مظفری در یک مجموعۀ واحد تجدید چاپ شده است.
برچسب ها
مرآت الاصطلاح
PDF

مرآت الاصطلاح

آنندرام مخلص لاهوری

عنوانمرآت الاصطلاح

نویسندهآنندرام مخلص لاهوری

مصححچندر شیکهر، حمیدرضا قلیچ‌خانی، هومن یوسفدهی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ812ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات658

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اصطلاحات، توضیحات، مثل‌ها و آگاهی‌های ادبی و تاریخی دست اولی است که برخی را در منابع دیگر نمی‌توان یافت و بسیاری از نقل‌ها و اظهارنظرهای آنندرام مخلص، بی‌شک برای نخستین بار در معرض داوری شیفتگان ادبیات فارسی قرار می‌گیرد.
برچسب ها
ترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)
PDF

عنوانترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)

نویسندهعلی بن حسن زواره‌ای

مصححمنصور پهلوان

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ785ـ121ـ600ـ978

خلاصه
این کتاب، تفسیری کامل از قرآن کریم است و بین تفاسیر شیعی و فارسی ممتاز و دارای اهمیت است.
برچسب ها
شهباز اسپیدبال
PDF

شهباز اسپیدبال

میرزا علی‌خان دیوسالار (سالار فاتح)

عنوانشهباز اسپیدبال

نویسندهمیرزا علی‌خان دیوسالار (سالار فاتح)

مصححعلیرضا نیک‌نژاد به اهتمام منوچهر خواجه‌نوری

ناشرمیرماه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ224ـ333ـ600ـ978

تعداد صفحات1168

خلاصه
این داستان اثری است خواندنی از علی‌خان دیوسالار (سالار فاتح) که مطالب ارزشمندی مربوط به دورۀ زمانی سال‌های آخر حکومت ناصرالدین شاه تا شکست محمدعلی شاه مخلوع در حمله به ایران را به تصویر می‌کشد.
برچسب ها
بدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه
PDF

عنوانبدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه

نویسندهپیمان متین

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ0ـ8984ـ600ـ978

تعداد صفحات125

خلاصه
در این کتاب به جایگاه و چرایی طب عامیانه پرداخته شده است.
برچسب ها
ملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر
PDF

عنوانملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر

نویسندهبهرام بن حیدر مهماندار

مصححمحمد کریمی زنجانی اصل، آزاده کرباسیان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک8ـ613ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
نکتۀ جالب در این متن گزیده آن است که بر خلاف دو منتخب دیگر و گزیدۀ درخور و درخوردی از هر سه لامع این کتاب ارائه می‌دهند، او صرفاً به لامع سوم آن نظر داشته و عبارت‌هایی از لمعه‌های ششم و هفتم کتاب و فرازهای بلندی از لمعۀ چهارم و لواحق کتاب را برگزیده است و طرفه آنکه نه در آغاز که در پایان رساله‌اش از اخلاق جلالی به عنوان منبع نوشتار خود یاد می‌کند.
برچسب ها
فرسنامۀ قیم نهاوندی (کهن‌ترین فرسنامۀ شناخته‌شده به فارسی)
PDF

عنوانفرسنامۀ قیم نهاوندی (کهن‌ترین فرسنامۀ شناخته‌شده به فارسی)

نویسندهمحمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی

مصححآذرتاش آذرنوش، نادر مطلبی کاشانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ471ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات154

خلاصه
در میانۀ سدۀ 6 قمری، کتابی در زمینۀ اسب‌شناسی و درمان اسب پدید آمد که در نوع خود بی مانند است. تاکنون فرسنامۀ محمد بن محمد (سدۀ 8 ق) را کهن ترین کتاب در باب اسب می پنداشتیم. اما اینک می بینیم که محمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی نزدیک به دویست سال پیش از محمد بن محمد، کتابی بسیار گرانبها دربارۀ اسب‌داری نگاشته و نام خود را جاویدان کرده است.
برچسب ها
قلندرنامه‌ای به نام آداب الطریق همراه با پژوهشی نو دربارۀ قلندریه
PDF

عنوانقلندرنامه‌ای به نام آداب الطریق همراه با پژوهشی نو دربارۀ قلندریه

نویسندهبابا حاجی عبدالرحیم

مصححمهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ692ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
این کتاب متن مصحَّح قلندرنامه‌ای با عنوان «آداب الطریق» است که یکی از منابع مهم فارسی دربارۀ قلندریه و تصوف عوامانه می‌باشد.
برچسب ها
خواص الحیوان (ترجمۀ حیات الحیوان)
PDF

عنوانخواص الحیوان (ترجمۀ حیات الحیوان)

نویسندهکمال‌الدین دمیری

مصححفاطمه مهری

مترجممحمدتقی تبریزی

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ1496ـ01ـ964ـ978

تعداد صفحات40+424

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای است از متن عربی حیات الحیوان اثر دانشمند بنام قرن هشتم هجری کمال‌الدین دمیری.
برچسب ها
سفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ
PDF

عنوانسفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهعلی بن محمدناصر ظهیرالدوله

مصححفرشاد ابریشمی

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ066ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
علی‌خان ظهیرالدوله پسر محمدناصر سردار ایشیک آغاسی‌باشی و همسر فروغ‌الدوله در این مسافرت هم‌زمان با پادشاه اقدام به نگارش سفرنامۀ خود کرد که از بسیاری جهات مکمل سفرنامۀ مظفرالدین شاه است.
برچسب ها
دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 58
PDF

عنواندوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 58

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی اکبر ایرانی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات14+406

خلاصه
پنجاه‌وهشتمین شماره از دوفصلنامۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث منتشر شد.
برچسب ها
أربعین الحقایق: چهل حقیقت
PDF

أربعین الحقایق: چهل حقیقت

منسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزالی

عنوانأربعین الحقایق: چهل حقیقت

نویسندهمنسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزالی

مصححپریا زواره‌ئیان

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک5ـ520ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی و آداب زندگی یک فرد مسلمان است؛ مجموعه‌ای که آدمی را به سوی روز داوری سوق می‌دهد و یادآور می‌شود که زندگی، آن جهانی است و باید برای دیدار با خداوند آماده شد.
برچسب ها
تاریخ جدیدۀ تاشکند
PDF

تاریخ جدیدۀ تاشکند

ملا محمدصالح خواجه

عنوانتاریخ جدیدۀ تاشکند

نویسندهملا محمدصالح خواجه

مصححسیدعلی موجانی

ناشرکتابخانه آیت‌الله مرعشی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقم

شابک5ـ4ـ9816233ـ3ـ978

تعداد صفحات845+66

خلاصه
ملا محمدصالح در تاریخ جدیدۀ تاشکند در واقع نوعی شناسنامۀ هویتی برای ازبکان ماوراءالنهری است و در قیاس با دیگر منابع، همین موضوع آن را متمایز و متفاوت کرده است.
برچسب ها
نصیحت‌نامۀ شاهی؛ ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار
PDF

عنواننصیحت‌نامۀ شاهی؛ ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار

نویسندهتاج‌الدین حسین خوارزمی

مصححاکرم آقاجانلو

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک3ـ055ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات52+564

خلاصه
نصيحت‌نامۀ شاهي در ادامه سنت نصيحت‌نامه‌ها و نصيحة‌الملوك‌هاي تاريخ ادبيات فارسي است. هدف از نگارش اين قبيل آثار همبستگي جامعه و خير و صلاح همگاني است. البته افزون بر مطالب اين رساله‌ها، نثر فارسي و گاه مسجع آنها نيز از ديد ادبي ارزشمند است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...