یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
بیان التنزیل

بیان التنزیل

عزیز ابن محمد نسفی

عنوانبیان التنزیل

نویسندهعزیز ابن محمد نسفی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_608_372_964_978

خلاصه
منظور از تصحیح این کتاب دستیابی به دو هدف گفته شده است: بررسی و تحلیل آثار نسفی و معرفی دیدگاه‌های عرفانی نسفی.
برچسب ها
البیاض و السواد من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

عنوانالبیاض و السواد من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

نویسندهعلی ابن حسن سیرجانی

مصححمحسن پورمختار (با مقدمۀ انگلیسی نصرالله پورجوادی)

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت ایرانیان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_64_8036_964_978

خلاصه
این کتاب طبقه‌بندی موضوعی اقوال، اشعار و حکایات صوفیان تا اواخر قرن چهارم است.
برچسب ها
انس التائبین: متنی عرفانی به پارسی روان و شیوا

عنوانانس التائبین: متنی عرفانی به پارسی روان و شیوا

نویسندهاحمد جام (ژنده پیل)

مصححعلی فاضل

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_293_315_964_978

خلاصه
این کتاب یکی از متون کهن و اصیل و نفیس از گنج‌خانۀ غنی و پرمایۀ زبان پارسی است.
برچسب ها
آثار باقیه (از مردمان گذشته)

عنوانآثار باقیه (از مردمان گذشته)

نویسندهابوریحان بیرونی

مترجمپرویز سپتمان (اذکائی)

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_327_185_964_978

خلاصه
این کتاب به عربی تألیف ابوریحان بیرونی دانشمند نابغۀ شهیر ایران، استادالرئیس در علوم ریاضی و نجوم و طبیعیات و جغرافیا و هم به عنوان دانشمندی تاریخدان و پژوهشگر گاه‌شناسی‌ها، اخبار و اطلاعات موفوری از «قرون خالیه» خصوصاً به لحاظ جوانب اجتماعی و فرهنگی «ملل قدیمه» فراهم کرده است که در عین حال تصویری دقیق هم از عصر مؤلف به دست می‌دهد؛ چنانکه خلاصۀ تقویم‌های مختلف نجومی یا ملی اقوام است که توصیفات کامل از همۀ گاه‌شماری‌ها و اعیاد معمول ملل و ادیان فراهم می‌نماید.
برچسب ها
قطوف الربیع فی صنوف البدیع

قطوف الربیع فی صنوف البدیع

محمدحسین قریب گَرَکانی (شمس العلماء)

عنوانقطوف الربیع فی صنوف البدیع

نویسندهمحمدحسین قریب گَرَکانی (شمس العلماء)

مصححمرتضی قاسمی (با مقدمۀ اصغر دادبه و بدرالزمان قریب)

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_99_7531_964_978

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای است از مهم‌ترین مقوله‌های بدیع که به صورتی منظم و با شواهد کافی برای هر صنعت و در دورۀ خود با عنوان کتاب درسی استفاده می‌شده است.
برچسب ها
احوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

عنواناحوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

مصححغلامعلی حداد عادل (انتخاب، مقدمه و توضیحات)

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک8_647_372_964_978

خلاصه
در این کتاب تعداد 65 نامه از نامه‌های مولانا که اولین بار در سال 1973 م به چاپ رسیده و به دوست‌داران مولانا معرفی شده است، آمده است.
برچسب ها
الافق المبین

الافق المبین

امیر محمدباقر الاسترآبادی (میرداماد)

عنوانالافق المبین

نویسندهامیر محمدباقر الاسترآبادی (میرداماد)

مصحححامد ناجی اصفهانی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک6_056_203_600_978

خلاصه
این کتاب مفصل ترین نگاشتۀ حکیم استرآباد، امیرمحمد باقر داماد مشهور به میرداماد است.
برچسب ها
أسئلة نجم الدین الکاتبی عن کتاب المعالم لفخرالدین الرازی

عنوانأسئلة نجم الدین الکاتبی عن کتاب المعالم لفخرالدین الرازی

نویسندهابن کمونة

مصححزابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_44_836_964_978

خلاصه
کتاب المعالم که در اینجا به همراه حواشی نجم الدین دبیران کاتبی قزوینی و تعلیقات عزالدولۀ ابن کمونه بر آن به چاپ می‌رسد، جزء آثار نسبتاً کوتاه فخرالدین رازی است که ظاهراً آن را در سال‌های پایانی عمر خود تألیف کرده است.
برچسب ها
مُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

عنوانمُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

نویسندهمحمد ابن علی ابن جمهور الأحسائی

مصححزابینه اشمیتکه

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_53_8036_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرحی است بر «النور المنجی من الظلام» اثر نویسنده که خود حاشیه‌ای است بر «مسالک الافهام» که آن هم اثری است از خود نویسنده.
برچسب ها
جامع الحکایات

جامع الحکایات

به کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری قنواتی

عنوانجامع الحکایات

نویسندهبه کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری قنواتی

ناشرمازیار

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک9_97_5676_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از 46 افسانه که از زبان راویان و نقالان گردآوری و در دوران صفوی مکتوب شده است.
برچسب ها
جامع الجکایات

جامع الجکایات

محمد جعفری قنواتی

عنوانجامع الجکایات

نویسندهمحمد جعفری قنواتی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_630_119_600_978

خلاصه
علاقمندان به ادبیات داستانی، داستان‌هایی را در این کتاب خواهند خواند که شاهد گویای فرهنگ و دانش و آداب و ادب مردم ایران‌زمین هستند.
برچسب ها
مجالس

مجالس

جلال‌الدین عتیقی

عنوانمجالس

نویسندهجلال‌الدین عتیقی

مصححسعید کریمی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_050_203_600_978

خلاصه
این کتاب، سخنان و لطایف و اشارات یکی از صوفیان و شاعران دورۀ ایلخانی است.
برچسب ها
حکیم‌نامه یا اجتماع علامه، به انضمام

عنوانحکیم‌نامه یا اجتماع علامه، به انضمام "ذیل سیر العباد" و اشعار دیگر او

نویسندهاوحدالدین رازی

مصححنصرالله پورجوادی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9_20_8036_964

خلاصه
آثارى كه در اين كتاب گردآورى شده است، متعلّق به فيلسوف و طبيبى است به نام حكيم اوحدالدّين طبيب رازى كه در قرن هفتم هجرى مى‌زيسته و تاكنون كمتر شناخته شده بوده است.
برچسب ها
آیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

آیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

به کوشش محمدحسین مجدّم

عنوانآیین زندگی: گزیدۀ قابوس‌نامه

نویسندهبه کوشش محمدحسین مجدّم

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4_79_2533_964_978

خلاصه
این کتاب از قابوس‌نامه انتخاب شده و به دلیل ایجاز از 44 باب، تنها 22 باب آن گزینش شده است.
برچسب ها
نامه‌های فروغ‌الدوله: مشهور به ملکۀ ایران (دختر ناصرالدین شاه و همسر ظهیرالدوله)

عنواننامه‌های فروغ‌الدوله: مشهور به ملکۀ ایران (دختر ناصرالدین شاه و همسر ظهیرالدوله)

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرفرزان

تاریخ چاپ1391 (جاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_128_321_964

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نامه‌های فروغ‌الدوله دختر ناصرالدین شاه و زن یکی از رجال مشهور قاجاریه است.
برچسب ها
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

عنوانافسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

نویسنده فضل‌الله مهتدی (صبحی)

ناشرجامی

تاریخ چاپ1389 (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_25_5620_964_978

خلاصه
این مجموعه از نادرترین مجموعه‌هایی است که در میان انبوه قصه‌های کهن و عامیانۀ ایران برای همیشه جایی والا خواهد داشت.
برچسب ها
آداب الحرب و الشجاعه

آداب الحرب و الشجاعه

محمد ابن منصور ابن سعید ملقب به مبارک‌شاه معروف به فخر مدبّر

عنوانآداب الحرب و الشجاعه

نویسنده محمد ابن منصور ابن سعید ملقب به مبارک‌شاه معروف به فخر مدبّر

مصححاحمد سهیلی خوانساری

ناشراقبال

تاریخ چاپ1346

مکان چاپتهران

خلاصه
این کتاب از نظر اشتمال بر داستان‌های تاریخی و ابواب و فصول خاص از نوادر کتب به شمار می‌رود و به غیر از بابی چند که نظیر آن را در برخی از کتب مقدمان می‌توان یافت که در آداب کشورداری و لشکرکشی و جنگ نگارش یافته است، در سایر کتب نیست و همین ویژگی‌ها این کتاب را چنین ممتاز کرده است.
برچسب ها
تقویم البُلدان

تقویم البُلدان

ابوالفداء ایوبی

عنوانتقویم البُلدان

نویسندهابوالفداء ایوبی

مصححمیرهاشم محدث و یوسف بیگ باباپور

مترجمعبدالعلی بیرجندی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_170_220_600_978

خلاصه
تقویم‌البُلدان، تألیف ابوالفداء ایوبی از جغرافی‌دانان بزرگ سدۀ 7-8 قمری، یکی از آثار مهم و ارزندۀ جغرافیایی دورۀ اسلامی است که از سوی بسیاری از دانشمندان پس از خود مورد توجّه قرار گرفته است.
برچسب ها
التلویحات اللوحیة و العرشیة

التلویحات اللوحیة و العرشیة

شهاب الدین یحیی سهروردی

عنوانالتلویحات اللوحیة و العرشیة

نویسندهشهاب الدین یحیی سهروردی

مصححنجفقلی حبیبی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_55_8036_964_978

خلاصه
این کتاب همواره مورد توجه اهل فن بوده و مثلاً ملا صدرا مکرر از آن مطالبی را در اسفار اربعه و برخی دیگر از آثارش نقل کرده است.
برچسب ها
طومار نقالی شاهنامه

عنوانطومار نقالی شاهنامه

نویسندهسجاد آیدانلو

ناشربه نگار

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_98_6332_964_978

تعداد صفحات1080

خلاصه
این كتاب متن روایت‌هایی را دربرمی‌گیرد که نقالان شاهنامه در هنگام نقل بازگو می‌کرده‌اند. این متن قدیمی‌ترین متن موجود دربارۀ نقالی است که از دوران صفویه بر جای مانده است.
برچسب ها
خلاصةالأشعار و زبدةالأفکار (بخش قم و ساوه)

عنوانخلاصةالأشعار و زبدةالأفکار (بخش قم و ساوه)

نویسندهمیرتقی‌الدین کاشانی

مصححعلی اشرف صادقی

ناشرمیراث مکتوب با همکاری کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5_066_203_600_978

تعداد صفحات304

خلاصه
خلاصةالأشعار و زبدةالأفکار از ارزشمندترین تذکره‌های ادب فارسی تألیف نویسندۀ سخندان و پرکار روزگار صفوی میرتقی‌الدین کاشانی است.
برچسب ها
رساله در اثبات بزرگی شیخ جام

رساله در اثبات بزرگی شیخ جام

شهاب‌الدین اسماعیل ابن احد جام نامقی

عنوانرساله در اثبات بزرگی شیخ جام

نویسندهشهاب‌الدین اسماعیل ابن احد جام نامقی

مصحححسن نصیری جامی

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_624_426_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب نمایه‌ای است از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته‌ها دربارۀ احوال شیخ احمد جام نامقی، یکی از نامدارترین و مهم‌ترین چهره‌های عرفان و تصوف خراسان و بلکه ایران.
برچسب ها
زندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی / سنک (سنکا)

عنوانزندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی / سنک (سنکا)

نویسندهسنکالوسییوس آنیوس

مترجممیرجلال‌الدین کزازی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_055_165_964_978

تعداد صفحات118

خلاصه
این کتاب ترجمۀ دو کتاب از سِنِک است که در یک کتاب گردآوری شده است.
برچسب ها
بررسی دینکرد ششم

بررسی دینکرد ششم

مهشید میرفخرایی

عنوانبررسی دینکرد ششم

نویسندهمهشید میرفخرایی

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_672_426_964_978

تعداد صفحات490

خلاصه
دینکرد مجموعۀ بزرگی از موضوع‌های گوناگون دربردارندۀ 169000 واژه است که به منظور دفاع از دین مزدیسنی، آموزه‌ها و اصول عقاید آن تدوین شده است.
برچسب ها
تماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

تماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

حجت‌الله ایوبی با مقدمۀ محمدعلی موحد

عنوانتماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی

نویسندهحجت‌الله ایوبی با مقدمۀ محمدعلی موحد

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_924_380_964_978

تعداد صفحات298

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از بهترین مقالات کوتاه شمس تبریزی است.
برچسب ها
در جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

عنواندر جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

نویسندهشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_253_191_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
این کتاب روایت فشرده‌ای از پاره‌ای از سخنان اصلی غزالی در کیمیای سعادت و حکایت‌های آن را به دست می‌دهد.
برچسب ها
اصطلاحات صوفیان: متن کامل رسالۀ مرآت العشاق

عنواناصطلاحات صوفیان: متن کامل رسالۀ مرآت العشاق

نویسندهناشناخته

مصححمرضیه سلیمانی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_959_445_964_978

تعداد صفحات505+29

خلاصه
می‌توان گفت مؤلف ناشناختۀ مرآت العشاق یکی از بهترین و مفصل‌ترین اصطلاح‌نامه‌های عرفان و تصوف را خلق کرده و در اختیار ما نهاده است.
برچسب ها
کلیدهای فهم فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

عنوانکلیدهای فهم فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

نویسندهعبدالباقی مفتاح

ناشرعلم

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_678_405_964

تعداد صفحات424

خلاصه
این کتاب شرح و تفسیر فصوص الحکم نیست، بلکه جستجویی است برای یافتن تمام مناسبات و روابط حاکم بر ابواب فصوص و اضلاع درهم‌تنیدۀ هندسۀ ساختاری این اثر شگفت.
برچسب ها
مجموعۀ رشیدیه (شامل کتاب‌های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)

عنوانمجموعۀ رشیدیه (شامل کتاب‌های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

مصححهاشم رجب‌زاده

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7_062_203_9600_978

تعداد صفحات650+80

خلاصه
این مجموعه فایده‌های تاریخی و جغرافیایی، فایده‌های علمی و اجتماعی دارد که در مقدمه کتاب به طور مفصل به آن اشاره شده است. همچنین رسم الخط و رسم الحرف و ویژگی‌های دستوری و معنایی نسخه نیز از جمله مباحثی است که در مقدمه به آن اشاره شده است.
برچسب ها
مجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

مصححعلی محمد صابری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات1498

خلاصه
شاه نعمت الله ولی از اقطاب بزرگ عرفان و تصوف و از مجدّدان این مکتب است. تصوف حضرت شاه نعمت الله ولی حقیقت معنوی اسلام بوده و هست و بخش جدایی‌ناپذیر اسلام است که مانند جان یا روح سبب تقویت جسم اسلام «شریعت» می‌گردد و به آن حیات می‌بخشد. صوفیه هم بر حقیقت معنوی اسلام یعنی طریقت و عرفان تأکید داشتند و هم بر جنبۀ شریعتی آن.
برچسب ها
رساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

رساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

منسوب به ضیاءالدین یوسف

عنوانرساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

نویسندهمنسوب به ضیاءالدین یوسف

مصححبابک خضرائی

ناشرمتن

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9_117_232_964_978

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب به آموزش موسیقی ایرانی و دستگاه‌های آن پرداخته شده است.
برچسب ها
احوال و آثار عین القضات

عنواناحوال و آثار عین القضات

نویسندهرحیم فرمنش

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_489_331_964_978

تعداد صفحات416

خلاصه
عین القضات یکی از اعاظم و اکابر صوفیه بوده و دارای تألیفات بی‌نظیری است و عموم نویسندگان او را در ذکاء و فضل یکانۀ روزگار دانسته‌اند. این کتاب تحقیقی است در احوال و آثار عین القضات همدانی.
برچسب ها
گزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری

عنوانگزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری

نویسندهسیدعلی‌محمد اشراقی

ناشریوسف زاد

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات302

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری است که در آن نمونه‌هایی از نخستین نویسندگان این زبان از میانه‌های سدۀ چهارم تا آغازین سال‌های سدۀ ششم هجری آورده شده است.
برچسب ها
گزیدۀ رسائل اخوان الصفا

عنوانگزیدۀ رسائل اخوان الصفا

نویسندهناشناس

مترجمعلی اصغر حلبی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1380

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_067_331_964

تعداد صفحات372

خلاصه
این گزیده به طوری ترجمه و تنظیم شده است که با این حال که اخوان الصفا و رسایل آنها را می‌شناساند، در حقیقت یک دورۀ حکمت و کلام اسلامی را نیز بسیار ساده و خواندنی گزارش می‌کند.
برچسب ها
شکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

مترجمغلامرضا جمشیدنژاد اول

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب شکوی الغریب که مانند دیگر نوشته‌های عین القضات، مشحون از تعبیرهای نغز و دلکش صوفیانه بوده و پر از سوزوگداز است.
برچسب ها
قرابادین

قرابادین

مظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

عنوانقرابادین

نویسندهمظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

مصححیوسف بیگ باباپور، محمد (عارف) موسوی نژاد

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9_185_313_600_978

تعداد صفحات438

خلاصه
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ دربردارندۀ ف‍ره‍ن‍گ‌ داروی‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ق‍دی‍م‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ایی‌ اول‌ ن‍ام‌ آن‍ه‍ا آم‍ده‌ اس‍ت‌.
برچسب ها
اخلاق علایی

اخلاق علایی

هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

عنواناخلاق علایی

نویسنده هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

مصححمحمدجعفر یاحقی، سلمان ساکت

ناشرمتن

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_085_232_964_978

تعداد صفحات188

خلاصه
این کتاب، کتابی است در حکمت و اخلاق عملی در یک مقدمه و چهار باب که عمدتاً بر مبنای بخش‌هایی از اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی تنظیم شده است.
برچسب ها
دفتر دانایی (کتاب المعرفة)

عنواندفتر دانایی (کتاب المعرفة)

نویسندهابن عربی

مترجمسعید رحیمیان

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_28_5747_600_978

تعداد صفحات271

خلاصه
این رساله در واقع چکیدۀ معارف ابن عربی به ویژه در عرفان نظری است و در ضمن مدخلی است مناسب برای مطالعۀ کتاب‌های مفصل‌تر مانند فتوحات یا متون موجز و مختصرتر.
برچسب ها
زبدة الحقایق

زبدة الحقایق

عین القضات همدانی

عنوانزبدة الحقایق

نویسندهعین القضات همدانی

مصححعفیف عسیران

مترجمغلامرضا جمشیدنژاد اول

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک5_496_331_964_978

تعداد صفحات384

خلاصه
زبدة الحقایق از مهم‌ترین متن‌های مکتوب عرفانی و فلسفی اسلامی ـ ایرانی است که در سطح والایی از ادبیات منثوری قرار دارد که ایرانیان به زبان عربی تألیف کرده‌اند. این کتاب دربردارندۀ صد فصل است و از این‌رو آن را «صد فصل» نامیده‌اند.
برچسب ها
گران‌سنگ‌های ادب (در مدح و نکوهش اشیاء)

عنوانگران‌سنگ‌های ادب (در مدح و نکوهش اشیاء)

نویسندهابومنصور ثعالبی

مترجم محمدباقر حسینی، علی اکبری، علی غلامی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک0_178_386_964_978

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای از دو اثر در زمینۀ ادبیات عرب تحت عناوین"الیواقیت فی بعض المواقیت" و "تحفة الوزراء" است.
برچسب ها
فرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

عنوانفرخ‌نامه: دایرةالمعارف علوم و فنون و عقاید

نویسنده ابوبکر مطهر جمالی یزدی

مصححایرج افشار

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_1064_00_964

تعداد صفحات412+27

خلاصه
این کتاب که از نثر فاخر و سرشار از تشخص قرن ششم هجری حکایت دارد و خواننده را با چنین نثر روان و زیبایی آشنا می‌کند، دایرةالمعارفی است در علوم و فنون و عقاید. «فرخ‌نامه» دربردارندۀ مجموعه‌ای از واژه‌ها و ترکیبات و اصطلاحات نادر و باارزش فارسی است.
برچسب ها
یادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

عنوانیادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن

نویسندهناشناس

مصححژاله آموزگار

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 4_090_165_964_978

تعداد صفحات63

خلاصه
این کتاب شرح جنگ ایرانیان با خیونان در دورۀ گشتاسب، شاه ایران و ارجاسب، خداوندگار خیونان است.
برچسب ها
مراد المریدین

مراد المریدین

ابوالفتوح غیاث الدین هبة الله یوسف ابن ابراهیم بن سعدالدین حمویه

عنوانمراد المریدین

نویسندهابوالفتوح غیاث الدین هبة الله یوسف ابن ابراهیم بن سعدالدین حمویه

مصححعلی اصغر میرباقری فرد، زهره نجفی زیر نظر مهدی محقق

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ مک گیل

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_76_5552_964_978

تعداد صفحات248

خلاصه
در سير تطور عرفان اسلامی قرن هفتم، به سبب تلاقی مشرب‌های مختلف اهميت ويژه‌ای دارد. يکی از چهره‌های برجسته اين دوره سعدالدين حمويه (م 649 ﻫ..ق) است که با وجود جايگاه مهمش در عرفان اسلامی، اطلاعات زيادی درباره وی در دست نيست و هر منبعی که ما را در شناخت بيشتر او و پيرامونيان او ياری دهد، بی‌ترديد از اهميتی خاص برخوردار است. مراد المريدين نوشته نوشناخته خواجه غياث الدين هبة الله ابن يوسف ابن ابراهيم، از نوادگان سعدالدين حمويه، زنده در اوايل قرن هشتم، در شرح احوال و زندگی شيخ حاوی اطلاعات دست اول و قابل اطمينانی در باب آرا و انديشه‌های اوست که ضمناً مناسبات اجتماعی و خانوادگی، مشايخ و مريدان وی را هم معرفی می‌کند.
برچسب ها
مدحت‌نامۀ پیامبر وحی (خلاصة المناقب): شرح و ترجمۀ قصیدۀ برده بوصیری در مدح حضرت پیامبر اعظم (ص)

عنوانمدحت‌نامۀ پیامبر وحی (خلاصة المناقب): شرح و ترجمۀ قصیدۀ برده بوصیری در مدح حضرت پیامبر اعظم (ص)

نویسندهملاعلی ابن حسن زواره‌ای

مصححسیدحمید مهری خوانساری

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

شابک1_328_988_964_978

تعداد صفحات238

خلاصه
این کتاب شرح و ترجمه‌ای بر قصیده بوصیری به عنوان یکی از قصیده‌های معروف و مشهور است که در مدح پیامبر اکرم (ص) سروده شده است.
برچسب ها
دربارۀ هنر شعر

دربارۀ هنر شعر

ارسطو طالیس

عنواندربارۀ هنر شعر

نویسندهارسطو طالیس

مترجمسهیل محسن‌افنان

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_33_8713_964_978

تعداد صفحات219

خلاصه
این رساله یکی از اولین متون فلسفی در حوزۀ هنر و نقد ادبی است. به گفتۀ برخی شارحان ارسطو در این کتاب در مسیر نقد آرای افلاطون در باب شعر حرکت کرده است. البته تحلیل‌ها و مبانی بدیع ارسطویی در این اثر نیز همچون دیگر آثار او مشهود است.
برچسب ها
تذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

تذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

محمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

عنوانتذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

نویسندهمحمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

مصححیوسف بیگ باباپور با مقدمۀ سیدصادق حسینی اشکوری

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مجلس

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک0_368_988_964_978

تعداد صفحات672+570

خلاصه
این کتاب شرح حال شاعران قدیم و هم‌عصر مؤلف است از زمان حافظ شیرازی تا حسین قدسی کربلایی. این تذکره که دربردارندۀ شرح احوال و نمونه اشعار سیصد و پنجاه تن از شعرای ایران و هند است.
برچسب ها
 حق الیقین فی معرفة رب العالمین

عنوان حق الیقین فی معرفة رب العالمین

نویسندهشیخ محمود شبستری

مصححرضا اشرف زاه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1387 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4_084_331_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این کتاب از آثار مسلّم شیخ محمود شبستری است که در تمامی مآخذی که ذکری از شیخ است، در کنار نام کتاب گلشن راز، از آن نام برده‌‌اند، گویا به همان‌گونه که کتاب گلشن راز را بهترین اثر منظوم عرفانی او می‌دانند، این کتاب را بهترین یادگار منثور او به حساب می‌آورند.
برچسب ها
شکوفه‌زار (شرحی بر شرف‌نامۀ نظامی)

شکوفه‌زار (شرحی بر شرف‌نامۀ نظامی)

سراج‌الدین علیخان آرزو

عنوانشکوفه‌زار (شرحی بر شرف‌نامۀ نظامی)

نویسندهسراج‌الدین علیخان آرزو

مصححزهرا ابراهیم اوغلی خیاوی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ110

شابک5_042_313_600_978

تعداد صفحات235

خلاصه
این کتاب اثری است که افزون بر شرح شرف‌نامه نظامی گنجوی، دارای وجوه فراوان ادبی نیز می‌باشد. این کتاب ضمن آنکه به نثری شیوا و دلنشین به نگارش درآمده است، مجموعه متنوعی از انواع آرایه‌های بدیعی، علوم بلاغی به ویژه معانی، نکات دستوری و مهم‌تر از همه نقد ادبی است.
برچسب ها
آیینۀ اسکندر: بازنویسی کتاب شرفنامه اثر نظامی گنجوی

عنوانآیینۀ اسکندر: بازنویسی کتاب شرفنامه اثر نظامی گنجوی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1382(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک 4_40_5568_964

تعداد صفحات117

خلاصه
آیینۀ اسکندر نام دیگر شرف‌نامه است. مثنوی شرف‌نامه پنجمین دفتر از پنج گنج نظامی گنجه‌ای است که در سال‌های پایانی قرن ششم هجری سروده شده است.
برچسب ها
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان

ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان

حسن بن یوسف بن علی بن مطهر علامه حلی

عنوانارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان

نویسندهحسن بن یوسف بن علی بن مطهر علامه حلی

مصححمهدی باقری سیانی، محمود نعمتی

مترجممهدی نجفی اصفهانی

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ199ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات778

خلاصه
این کتاب که به تعبیر خود مؤلف «حسن الترتیب» است در فقه غیراستدلالی تدوین شده و همۀ ابواب فقهی را در بر دارد. تعداد مسائل آن را پانزده هزار مسئله دانسته‌اند. ابواب آن از طهارت آغاز و به دیات ختم می‌شود. این تقسیم‌بندی موضوعات فقهی از زمان شیخ طوسی آغاز گردید و توسط صاحب شرایع و علامۀ حلی بهتر شد.
برچسب ها
ترجمۀ السواد الاعظم
PDF

ترجمۀ السواد الاعظم

ابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

عنوانترجمۀ السواد الاعظم

نویسندهابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

مصححترجمه به دستور امیر نوح سامانی به اهتمام عبدالحی حبیبی با مقالۀ احمد طاهری عراقی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6627ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات250

خلاصه
این کتاب كتابی است در باب اعتقادات و مسائل دینی اسلامی و شرعی.
برچسب ها
بهرام‌نامه (آسمان هشتم: چهارمین مثنوی از خمسۀ میرجمله)
PDF

عنوانبهرام‌نامه (آسمان هشتم: چهارمین مثنوی از خمسۀ میرجمله)

نویسندهمحمد روح‌الامین اصفهانی

مصححبا مقدمه و تحقیق گلاله هنری زیر نظر اوا اورتمن، محمد کریمی زنجانی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری مؤسسه مطالعات شرقی و آسیایی دانشگاه بن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ110

شابک8ـ262ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات168

خلاصه
مثنوی «بهرام‌نامه» یکی از ارکان خمسه روح‌الامین است.
برچسب ها
تاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس‌نامه‌ای پیشکش به ایرج افشار)
PDF

عنوانتاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس‌نامه‌ای پیشکش به ایرج افشار)

نویسندهسیدمسعود رضوی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک4ـ899ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات560

خلاصه
این کتاب پژوهشی است در شرح فرهنگ، پیشینه و تاریخ آیین فتوّت و جوانمردی در ایران.
برچسب ها
تأویلات قرآن حکیم مشهور به تفسیر ابن عربی (دو جلد)
PDF

عنوانتأویلات قرآن حکیم مشهور به تفسیر ابن عربی (دو جلد)

نویسندهعبدالرزاق کاشانی

مترجمسیدجواد هاشمی علیا

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ014ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات1480

خلاصه
این کتاب ترجمۀ کتاب تأویلات القرآن الحکیم منسوب به به ابن عربی، اما تألیف و نگارش شیخ عبدالرزاق کاشانی است. تأویلات القرآن گرانقدرترین اثر کاشانی است و آن را میان تفاسیر باطنی می‌توان اثری منحصربه‌فرد دانست. در این اثر عبدالرزاق تفسیر قرآن را به شیوۀ تأویلی مبتنی بر کشف و شهود فراهم آورده که برگردان آن در دو مجلد سامان یافته است.
برچسب ها
تذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)
PDF

تذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)

حکیم رضا علی‌خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی

عنوانتذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)

نویسندهحکیم رضا علی‌خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی

مصححبا مقدمۀ مسعود غلامیه، یوسف بیگ‌باباپور

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک2ـ197ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات596+548

خلاصه
این کتاب یکی از بهترین منابع شناخت اصطلاحات داروشناسی و گیاه‌شناسی هندی ـ ایرانی است که در آن می‌توان به غالب نام‌های هندی گیاهان و داروهای دیگر دست یافت و معادل‌های فارسی بیشتر آنها نیز قید شده است.
برچسب ها
ترجمۀ تفسیر طبری
PDF

ترجمۀ تفسیر طبری

الهه رجبی‌فر

عنوانترجمۀ تفسیر طبری

نویسندهالهه رجبی‌فر

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ162ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
ترجمۀ تفسیر طبری یکی از نثرهای کهن زبان فارسی است که از روزگار سامانیان یادگار مانده است.
برچسب ها
حیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال
PDF

عنوانحیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ33ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات182

خلاصه
این کتاب در اصل تحقیق، تصحیح، ترجمه، و تحلیل و نقد رساله‌ای نادر از غزالی به‌نام «المنقذ من الضلال» است که تلاش دارد خط سیر فکری این دانشمند را درک کند. نويسنده در این کتاب به اختصار به تشریح مراحل حیات فکری خود می‌پردازد.
برچسب ها
متون و پژوهش‌های تاریخی (مقالاتی دربارۀ تاریخ اسلام و تشیع)
PDF

عنوانمتون و پژوهش‌های تاریخی (مقالاتی دربارۀ تاریخ اسلام و تشیع)

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ046ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات446

خلاصه
این کتاب نمونه‌ای از تحقیقات شیعه‌شناسانه و اسلام‌شناسانه است که برخی ترجمه و برخی تألیف است؛ اما به جز هدف آن که نمایاندن برخی از گمشده‌ها در این حوزه‌های فکری بوده، در داشتن یک روش تازه پژوهشی می‌تواند برای دوست‌داران این قبیل مباحث سودمند باشد.
برچسب ها
سیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی
PDF

عنوانسیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی

نویسندهنجم‌الدین رازی

مترجممحمودرضا افتخارزاده

ناشرجامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ032ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
موضوع این کتاب شرح عرفان اسلامی است. این کتاب ترجمۀ فارسی «منارات السائرین» اثر «نجم‌الدین رازی» است. مترجم در ابتدای نوشتار به شرح زندگی شیخ نجم‌الدین رازی پرداخته و دیدگاه‌های عرفانی وی را توضیح داده و سپس به ترجمۀ اصل کتاب روی آورده است.
برچسب ها
لطایف الطوایف
PDF

لطایف الطوایف

فخرالدین علی صفی

عنوانلطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

مصحححسن نصیری جامی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک1ـ017ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات756+88

خلاصه
لطایف الطوایف از آثار دلنشین و مشهور ادب فارسی است که دربردارندۀ مجموعه‌ای از لطایف و ظرافت‌هاست.
برچسب ها
سیاست‌نامه
PDF

سیاست‌نامه

نظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

عنوانسیاست‌نامه

نویسندهنظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

مصححسمائه دلیرکوهی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ68ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
سیاست‌نامه که آن را سیرالملوک یا پنجاه فصل خواجه خوانده‌اند، یکی از ماندگارترین و شیواترین کتاب‌هایی است که در اواخر سدۀ پنجم توسط خواجه نظام الملک در پنجاه فصل نوشته شده است.
برچسب ها
زبدة الحساب
PDF

زبدة الحساب

محمدصالح بن حبیب‌الله طباطبایی‌یزدی

عنوانزبدة الحساب

نویسندهمحمدصالح بن حبیب‌الله طباطبایی‌یزدی

مصححبه کوشش افسانه حصیری

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک2ـ01ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات98

خلاصه
این اثر رسالۀ مختصری است در حساب از یکی از دانشوران و علمای ریاضی دورۀ صفویه که ظاهراًً زمانی به اکبرآباد هند رفته است.
برچسب ها
غرة الألفاظ و نزهة الألحاظ (رساله پارسی کهن در فن ترسل)
PDF

عنوانغرة الألفاظ و نزهة الألحاظ (رساله پارسی کهن در فن ترسل)

نویسندهمحمد بن علی بن محمد کاتب سمرقندی

مصححیوسف بیگ‌باباپور

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ06ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات60

خلاصه
این رسالۀ مختصر و در عین حال مهم، در آداب نامه‌نگاری و فن ترسّل است.
برچسب ها
رساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی
PDF

عنوانرساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی

نویسندهبه کوشش فاضل عباس زاده، رجب توحیدیان

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک3ـ20ـ7509ـ964ـ978

تعداد صفحات71

خلاصه
در این کتاب ابتدا متن اصلی رساله آورده شده است. سپس به زندگی و آثار عطاءالله محمود حسینی نیشابوری پرداخته شده و در انتها متن تصحیح شدۀ رساله آورده شده است.
برچسب ها
رساله در بلاغت
PDF

عنوانرساله در بلاغت

نویسندهناشناخته

مصححفاضل عباس‌زاده

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ22ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات74

خلاصه
این رساله اثری سترگ بوده که مشتمل بر اکثر علوم ادبی یا دست‌کم شامل بر علوم و فنون بلاغی که قسمت‌های اصلی آن در آسیب سیل زمان در جداول پوسیدگی و پارگی، چون خاشکی در دامن حباب پرباد روزگار، بر باد رفته است که نه از نام و نشان مؤلف نشانی و نه از آغاز و انجام اثر، اثری مانده.
برچسب ها
دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه
PDF

دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

مریم رضایی زیرنظر سعید عریان

عنواندینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

نویسندهمریم رضایی زیرنظر سعید عریان

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ276ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات220

خلاصه
کتاب دینکرد چهارم، کوتاه‌ترین کتاب دینکرد است. این کتاب مشتمل بر حدود چهار هزار کلمه، منتخبی است از آیین‌نامه آذرفرنبغ فرخزادان که مطالب آن با کتاب سوم دینکرد تشابه دارد؛ ولی جنبۀ جدلی و منطقی آن ضعیف‌تر است.
برچسب ها
منطق الاسرار ببیان الأنوار
PDF

عنوانمنطق الاسرار ببیان الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد، زهره نجفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ682ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات534

خلاصه
شیوه بیان روزبهان در منطق الاسرار مستقیم و صریح و مناسب برای تألیف یک متن تعلیمی است در حالی که زبان شرح شطحیات بر عناصر خیال و گاه عوامل عبارت‌پردازی استوار شده و فهم مقصود مؤلف را دشوار کرده است.
برچسب ها
شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)
PDF

شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

به اهتمام محمود نجفی ض

عنوانشرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

نویسندهبه اهتمام محمود نجفی ض

ناشرآیت اشراق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک3ـ13ـ7404ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده اثر عرفانی از عارفان بزرگ جهان اسلام است. در این کتاب افزون بر ویراستاری، تحقیق و مستندسازی آیات، روایات، اقوال و اشعار در حد توان انجام شده است.
برچسب ها
ابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران
PDF

عنوانابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران

نویسندهابن هندو

مصححمهدی محقق

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ220ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
از میان آثار این هندو کتاب «مفتاح الطب» او بیش از همه از شهرت برخوردار بوده و این بدان جهت است که کمتر کتابی با این وجازت و اختصار و با این حال دارای مطلبی گوناگون، در تاریخ طب و آداب دانشجویان این فن نوشته شده است.
برچسب ها
فواید الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیاء
PDF

عنوانفواید الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیاء

نویسندهگردآورنده: امیرحسن علاء سجزی

مصححتوفیق هـ. سبحانی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2ـ3ـ92848ـ600ـ978

تعداد صفحات26+348

خلاصه
این کتاب از منابع و مآخذ مهم مربوط به تصوف «چشتیه» است، طریقتی که در قرون هفتم و هشتم هجری در هند رونق گرفت. با این کتاب ادب متصوفانه هند به مرحله جدیدی گام نهاد، بسیار واقع‌گرا شد و به شرایط محیط گردن نهاد. در سایه اطلاعات مندرج در این کتاب بسیاری از مطالب مربوط به تصوف اسلامی در هند و به ویژه فرقه‌های سهروردیه و چشتیه در آن سرزمین روشن شده است.
برچسب ها
فیه ما فیه
PDF

فیه ما فیه

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

عنوانفیه ما فیه

نویسندهمولانا جلال‌الدین محمد بلخی

مصححبهمن نزهت

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7ـ714ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات465+64

خلاصه
کتاب فیه ما فیه اثری مهم و برجسته در ادب فارسی است، این اثر هم زبان طبیعی و شفاهی مولوی را در خود حفظ کرده و هم حاوی لبِّ لبابِ تجارب و اندیشه‌های عرفانی او است.
برچسب ها
شرح فصوص الحکم
PDF

شرح فصوص الحکم

عفیف‌الدین تلمسانی

عنوانشرح فصوص الحکم

نویسندهعفیف‌الدین تلمسانی

مصححاکبر راشدی نیا

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ642ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات442

خلاصه
شرح تلمسانی اولین شرحی است که بر کتاب فصوص‌الحکم نوشته شده است.
برچسب ها
تذکرۀ نظامشاهیه
PDF

تذکرۀ نظامشاهیه

حسن بن عبدالرحمن

عنوانتذکرۀ نظامشاهیه

نویسندهحسن بن عبدالرحمن

مصححتصحیح و پژوهش مجید انوشیروانی و به کوشش محمدرضا شمس اردکانی، فرید قاسملو

ناشرچوگان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ34ـ5682ـ964ـ978

تعداد صفحات694

خلاصه
تذکره نظامشاهیه، بخشی کوچک از اثری است که به قیاس توصیف نویسنده‌اش در برگ‌های نخست این کتاب، می‌بایست بسی گسترده‌تر از نسخه موجود بوده باشد.
برچسب ها
کشف الأسرار و مکاشفات الأنوار
PDF

عنوانکشف الأسرار و مکاشفات الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

مصححمریم حسینی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک2ـ722ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات42+266

خلاصه
کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار در زمرۀ آثار شگفت عارفان مسلمان ایرانی در دوران طولانی آفرینش‌های ادبی و هنری ایشان است. این کتاب نگاشتۀ «روزبهان بقلی شیرازی» (ف، 606 هجری) از عارفان سدۀ ششم هجری و یکی از برجسته‌ترین آثار در حوزۀ بیان شهودی معارف الهی و همچنین زندگی‌نامۀ خودنوشت اوست.
برچسب ها
منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه
PDF

منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

ابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

مصححبه کوشش حسین شهبازی

مترجمابوعلی حسن بن احمد عثمانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
در این کتاب گزیدۀ شرح رسالۀ قشیریه در 20 باب ارائه شده است.
برچسب ها
خلع النعلین و اقتباس النور من موضع القدمین
PDF

عنوانخلع النعلین و اقتباس النور من موضع القدمین

نویسندهابن قسی اندلسی

مصححمحی الدین عربی

مترجمحیدر شجاعی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک5ـ006ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات18+398

خلاصه
ابن قسی در خلع نعلین، ضمن تکیه بر آیات قرآنی و احادیث نبوی، عقاید خود را از آنها استخراج و آنها را به صورت معانی فلسفی و صوفیانه بیان می‌کند.
برچسب ها
در هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری
PDF

عنواندر هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0ـ685ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات545

خلاصه
در این کتاب چهار روایت بسیار کهن و اصیل از آثار فارسی انصاری به نظر خوانندگان علاقمند می‌رسد که با تمام آنچه تاکنون به عنوان آثار فارسی انصاری در دسترس اهل تحقیق بوده، به کلی متفاوت است.
برچسب ها
دیوان حضرت باباناوس
PDF

دیوان حضرت باباناوس

به کوشش سیدفضل الله دکه‌ای

عنواندیوان حضرت باباناوس

نویسندهبه کوشش سیدفضل الله دکه‌ای

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک4ـ958ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات572

خلاصه
یکی از ادوار دین یاری دوره باباناوس است که طولانی‌ترین دورۀ قبل و بعد خویش است. در این کتاب در 65 بند متون مربوط به دوران باباناوس آمده است.
برچسب ها
رسائل عبدالقادر گیلانی
PDF

رسائل عبدالقادر گیلانی

شیخ عبدالقادر گیلانی

عنوانرسائل عبدالقادر گیلانی

نویسندهشیخ عبدالقادر گیلانی

مصححمقدمه مریم‌بانو بردبار

مترجمحیدر شجاعی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ005ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات26+94

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ متن و ترجمۀ چهار رساله به نام‌های رسالة فی الاسماء العظیمه للطریق الی الله، رسالۀ نوریه، رسالۀ غوثیه و حلاج‌نامه از رسائل شیخ عبدالقادر گیلانی است.
برچسب ها
المسالک و الممالک
PDF

المسالک و الممالک

ابی عبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد البکری

عنوانالمسالک و الممالک

نویسندهابی عبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد البکری

مترجمحسین قرچانلو

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ93472ـ600ـ978

تعداد صفحات245

خلاصه
این کتاب یکی از بهترین کتاب‌های جغرافیای تمدن اسلامی محسوب می‌شود و مؤلف آن بزرگ‌ترین جغرافی‌دان زمان خود در اندلس بود و دو کتاب جغرافیای وی مهم است. کتاب المسالک وی با اینکه به طور ناقص باقی مانده، بسیار ارزشمند است و اطلاعات ذی‌قیمتی ارائه می‌دهد.
برچسب ها
جوامع علم موسیقی از ریاضیات شفاء بوعلی سینا
PDF

عنوانجوامع علم موسیقی از ریاضیات شفاء بوعلی سینا

نویسندهابن سینا

مصححسیدعبدالله انوار

ناشربنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپهمدان

تیراژ1000

شابک4ـ0ـ94658ـ600ـ978

تعداد صفحات166

خلاصه
آنچه در این کتاب آمده، کتاب سوم از فلسفۀ اوسط شفاست که در مباحث نظری علم موسیقی بحث می‌کند.
برچسب ها
آیین شهرداری در قرن هفتم هجری (ترجمۀ معالم القربة فی احکام الحِسبة)
PDF

عنوانآیین شهرداری در قرن هفتم هجری (ترجمۀ معالم القربة فی احکام الحِسبة)

نویسندهمحمد بن احمد بن قرشی (ابن اخوة)

مترجمجعفر شعار

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ495ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات269+12

خلاصه
این کتاب مأخذ باارزشی در اجتماعیات اسلام است و خواننده هرچه بیشتر در مطالب کتاب دقیق شود، به نکته‌ها و آگاهی‌های تازه‌ای که روشنگر گوشه‌هایی تاریک از نظام اجتماعی دورۀ اسلامی است برمی‌خورد.
برچسب ها
اصول علم جغرافیا: شناختی از سه کتاب درسی جغرافیا
PDF

عنواناصول علم جغرافیا: شناختی از سه کتاب درسی جغرافیا

نویسندهمحمد صفی‌خان

مصححجواد صفی‌نژاد، غلامرضا سحاب

ناشردنیای جغرافیای سحاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ08ـ7660ـ600ـ978

تعداد صفحات121

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای شناختی از سه چاپ کتاب درسی جغرافیایی است. مؤلف هر سه چاپ محمد صفی‌خان است و در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار به رشته تحریر درآمده است.
برچسب ها
جزو چهارم معارف: از مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلما بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی
PDF

عنوانجزو چهارم معارف: از مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلما بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی

نویسندهبهاءولد

مصححساسان زندمقدم

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ71ـ6414ـ964ـ978

تعداد صفحات197

خلاصه
در این کتاب جزء چهارم معارف بهاء ولد با در اختیار داشتن عکس دقیق امروزی تصحیح شده است. این تصحیح تأثیر بسزایی بر درک بهتر و فهم غوامض این اثر سترگ عرفانی دارد.
برچسب ها
مصباح الارواح (به انضمام یک رساله عرفانی دیگر)
PDF

عنوانمصباح الارواح (به انضمام یک رساله عرفانی دیگر)

نویسندهعامی شروی

مصححمرضیه راغبیان

ناشرادیان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک2ـ88ـ2908ـ964ـ978

تعداد صفحات503

خلاصه
این کتاب، تصحیح دو رساله به نام‌های مصباح الارواح و رساله سؤال و جواب است.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ411ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
در این کتاب بخش‌های کوچکی از ترجمۀ بلعمی به دقت انتخاب و با حذف برخی بندها و جمله‌ها کوتاه شده‌اند.
برچسب ها
ضیاء الشهاب: شرح فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی
PDF

عنوانضیاء الشهاب: شرح فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی

نویسندهناشناخته

مصححجویا جهانبخش، حسن عاطفی، عباس بهنیا

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ090ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات132+883

خلاصه
ضیاء الشهاب شرحی است کهن به زبان فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی از نویسندۀ دانشوری ناشناخته احتمالاً در حوالی سدۀ هفتم هجری.
برچسب ها
خاطرات جهانگردان از ایران (دو جلد)
PDF

عنوانخاطرات جهانگردان از ایران (دو جلد)

نویسندهمحمود حکیمی

ناشرآرون

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ307ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات678+670

خلاصه
در این کتاب از انواع سفرها و سفرنامه‌های مربوط به ایران سخن گفته شده است.
برچسب ها
کامل التعبیر؛ اثری جامع به زبان فارسی در خواب‌گزاری و تعبیر رؤیا (دو جلد)
PDF

عنوانکامل التعبیر؛ اثری جامع به زبان فارسی در خواب‌گزاری و تعبیر رؤیا (دو جلد)

نویسندهابوالفضل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

مصححمختار کمیلی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ101ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات58+1358

خلاصه
موضوع این کتاب چنان‌که از نامش برمی‌آید، خواب‌گزاری و رمزگشایی خواب‌دیده‌ها و رؤیاهاست. حبیش خود خواب‌گزار نیست و در این اثر، تعابیر خواب‌گزاران پیش از خود: ابن سیرین، ابراهیم کرمانی، جاحظ مغربی و... را گردآورده و به همین سبب آن را «کامل التعبیر» نام نهاده است.
برچسب ها
حدائق السیر
PDF

حدائق السیر

نظام الدین یحیی بن صاعد بن احمد (نیمۀ نخست سدۀ هفتم قمری)

عنوانحدائق السیر

نویسندهنظام الدین یحیی بن صاعد بن احمد (نیمۀ نخست سدۀ هفتم قمری)

مصححمحمد پارسانسب با همکاری معصومه اسدنیا، مریم سیدان

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ75ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات409

خلاصه
حدائق السیر از زمرۀ اندرزنامه‌هایی است که با نام آداب الملوک، نصیحة الملوک، تحفة الملوک و مانند آنها به زبان فارسی و عربی نوشته شده‌اند. مؤلف کتاب نظام‌الدین یحیی بن صاعد در نیمۀ اول قرن هفتم هجری و در روزگار علاءالدین کیقباد اول، معروف‌ترین پادشاه سلجوقی روم، می‌زیسته و این کتاب را به او تقدیم داشته است.
برچسب ها
اطعمة المرضی
PDF

اطعمة المرضی

محمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

عنواناطعمة المرضی

نویسندهمحمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

مصححرشید تفقد با مقدمه محمدمهدی اصفهانی

ناشرالمعی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک9ـ07ـ7568ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
طب سنتی به بخش درمان با غذا نگاه رکنی دارد که کتاب اطعمة المرضییکی از نمونه‌های بارز آن است.
برچسب ها
گلشن محمود (در شرح احوال تعدادی از پسران و نوادگان فتحعلی شاه) به ضمیمه تاریخ ملک‌زادگان تخمه خاقان نوشته ایرج میرزا قاجار
PDF

عنوانگلشن محمود (در شرح احوال تعدادی از پسران و نوادگان فتحعلی شاه) به ضمیمه تاریخ ملک‌زادگان تخمه خاقان نوشته ایرج میرزا قاجار

نویسندهمحمود میرزا قاجار

مصححمیرهاشم محدث

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9ـ312ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات199

خلاصه
این کتاب تذکره‌ای است خانوادگی در شرح احوال پسران فتحعلی شاه قاجار.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران: ترجمۀ تفسیر طبری
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران: ترجمۀ تفسیر طبری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ437ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات135

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از ترجمۀ تفسیر طبری است.
برچسب ها
مفتوح القلوب
PDF

مفتوح القلوب

محمد بن محمد هروی

عنوانمفتوح القلوب

نویسندهمحمد بن محمد هروی

مصححاحسان پورابریشم

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک4ـ864ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
در این کتاب افزون بر مقدمه مصحح بر تفأل و شرح حال نویسنده، حکایاتی از تفأل به دیوان حافظ آورده شده است. همچنین بعد از متن تصحیح شده کتاب، نسخۀ عکسی کتاب به صورت رنگی آورده شده است.
برچسب ها
طلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)
PDF

عنوانطلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)

نویسندهعلی‌اشرف والی

ناشرضیغمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ6ـ91592ـ600ـ978

تعداد صفحات584

خلاصه
در این کتاب رازهای مکشوفۀ 210 گفتار از مقالات شمس تبریزی آورده شده است.
برچسب ها
مجمع الصنایع فی علوم البدایع
PDF

مجمع الصنایع فی علوم البدایع

نظام‌الدین احمد بن محمدصالح الصدیقی الحسینی

عنوانمجمع الصنایع فی علوم البدایع

نویسندهنظام‌الدین احمد بن محمدصالح الصدیقی الحسینی

مصححمحمد خشکاب

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ311ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات596

خلاصه
این کتاب یکی از کتب بلاغی فارسی قرن یازدهم هجری قمری است.
برچسب ها
تاریخ گزیده (دو جلد)
PDF

تاریخ گزیده (دو جلد)

حمدالله مستوفی

عنوانتاریخ گزیده (دو جلد)

نویسندهحمدالله مستوفی

مصححمحمد روشن

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات1046

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ تاریخ عمومی جهان از آغاز آفرینش تا زمان نوشتن آن است که در سال ۷۳۰ به نام غیاث الدین محمد، پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله تألیف شده است.
برچسب ها
بحر الفضایل فی منافع الافاضل
PDF

بحر الفضایل فی منافع الافاضل

محمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

عنوانبحر الفضایل فی منافع الافاضل

نویسندهمحمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

مصححمیرهاشم محدث

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ45ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات32+567

خلاصه
این کتاب فرهنگی است فارسی به فارسی تألیف افضل الدین محمد بن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدر خزانه‌ای بکری بلخی که آن را در سال 795 هـ.ق نگاشته است.
برچسب ها
قاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)
PDF

عنوانقاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)

نویسندهویرایش یاسین حجازی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 8ـ65ـ6889ـ600ـ978

تعداد صفحات1164

خلاصه
این کتاب حاصل بازخوانی سه کتاب کهن فارسی است که کم‌ترینشان هشت قرن پیش نوشته شده است.
برچسب ها
تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)
PDF

عنوانتحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)

نویسندهفضل بن محب نیشابوری

مصححجواد بشری، محمدافشین وفایی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ104ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات9+93

خلاصه
یکی از گونه‌های نثر کهن فارسی از ادوار نخستین آن، مجالس عالمانی از خراسان و ماوراء النهر قدیم است که در قالب کتاب‌هایی تدوین شده و البته کمتر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
برچسب ها
شعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو
PDF

شعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

منشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

عنوانشعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

نویسندهمنشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

مصححمسعود جعفری جزی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 8ـ775ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
اين قصه اثر قلم نويسنده‌اي هندي الاصل به نام لچهمن سينگه (سنگه) است. لقب فارسي و اسلامي اين اديب "منشي غيوري دهلوي" است.
برچسب ها
فرامرزنامۀ بزرگ (از سراینده‌ای ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری)
PDF

عنوانفرامرزنامۀ بزرگ (از سراینده‌ای ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری)

نویسندهناشناس

مصححماریولین فان زوتفن، ابوالفضل خطیبی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ777ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات480

خلاصه
فرامرزنامه يکی از منظومه‌های حماسی بعد از شاهنامه است که از چند حيث ممتاز و زمان سروده‌شدن آن به حماسه‌ بزرگ فردوسی نزديک است.
برچسب ها
کتابچه تشریفات
PDF

کتابچه تشریفات

علی‌خان حاجب‌الدوله مقدم مراغه‌ای

عنوانکتابچه تشریفات

نویسندهعلی‌خان حاجب‌الدوله مقدم مراغه‌ای

مصححنادره جلالی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ330

شابک5ـ646ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
دربارۀ دستورالعمل تشریفات، آداب استقبال و نحوۀ پذیرایی از هیئت‌های دیپلماتیک در منابع عصر قاجار اطلاعات پراکنده‌ای وجود دارد که این کتابچه نیز یکی از این موارد است.
برچسب ها
دو رسالۀ ذهبی؛ شامل: شرح احوال آقا محمدهاشم درویش شیرازی یا «دیباچه کلیات دیوان» و ولایت‌نامه
PDF

عنواندو رسالۀ ذهبی؛ شامل: شرح احوال آقا محمدهاشم درویش شیرازی یا «دیباچه کلیات دیوان» و ولایت‌نامه

نویسندهمیرزا ابوالقاسم شیرازی، آقا محمدهاشم درویش شیرازی

مصحححسین نصیرباغبان

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ2ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات172

خلاصه
در این کتاب ابتدا رساله‌ای دربارۀ شرح حال آقا محمدهاشم درویش شیرازی و سپس منظومه ولایت‌نامۀ او آورده شده است.
برچسب ها
عطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م 681) و مطابق فتاوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها)
PDF

عنوانعطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م 681) و مطابق فتاوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها)

نویسندهناشناس

مصححرسول جعفریان

ناشرمورخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ100

شابک5ـ6ـ91030ـ600ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
این متن به عنوان یک اثر کهن در فقه، هم از جنبۀ دینی و هم ادبی اثری ارزشمند به شمار می‌آید.
برچسب ها
جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) (در چهار جلد)
PDF

عنوانجامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) (در چهار جلد)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

مصححمحمد روشن، مصطفی موسوی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ107ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات2470

خلاصه
جامع التواریخ یکی از آثار گرانبها و ارجمند زبان فارسی در زمینۀ تاریخ است که خوشبختانه از چنگال حوادث روزگار مصون مانده و به دست ما رسیده است.
برچسب ها
گات‌های زردشت؛ ترجمه‌ای نوین
PDF

گات‌های زردشت؛ ترجمه‌ای نوین

ترجمه از متن اوستایی به انگلیسی: مارتین ل. وست؛ ترجمه از متن انگلیسی به فارسی: خشایار بهاری

عنوانگات‌های زردشت؛ ترجمه‌ای نوین

نویسندهترجمه از متن اوستایی به انگلیسی: مارتین ل. وست؛ ترجمه از متن انگلیسی به فارسی: خشایار بهاری

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک2ـ401ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
در این كتاب پروفسور وست پس از مقاله مفصل و علمی درباره زردشت و اوستا، گات‌های زردشت را همراه با تفسیر هر یک از یسناها به انگلیسی كلاسیک ترجمه كرده كه برگردان فارسی آن به زبانی ساده و روشن با تزئینات هنر هخامنشی در دسترس خوانندگان فارسی‌زبان قرار داده شده است.
برچسب ها
دیباچه پنجم شاهنامه
PDF

دیباچه پنجم شاهنامه

حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

عنواندیباچه پنجم شاهنامه

نویسندهحمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

مصححمحمدجعفر یاحقی، محسن حسینی وردنجانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک5ـ792ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات156

خلاصه
پدیدآورنده این مقدمه حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی است که این اثر را در حدود سال 1031 هـ. ق پس از یک تحقیق طولانی به رشته تحریر درآورده است.
برچسب ها
هفت کشور
PDF

هفت کشور

فخری هروی

عنوانهفت کشور

نویسندهفخری هروی

مصححایرج افشار، مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ367ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات389

خلاصه
فخری هروی نویسنده و شاعر شیعی‌مذهب قرن دهم، هفت کشور را در عهد فرمانروایی شاه اسماعیل صفوی در مدت سه سال تألیف کرده و با اشعاری که در مقدمۀ کتاب آورده، او و به ویژه وزیرش را ستوده است.
برچسب ها
تاریخ بیهقی به روایتی دیگر
PDF

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

عنوانتاریخ بیهقی به روایتی دیگر

نویسندهخواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

مصححبه روایت: محمدرضا مرعشی‌پور

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ666ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات552

خلاصه
نویسنده در این کتاب به زندگی سلطان مسعود پرداخته که در حقیقت یک رمان تاریخی به شمار می‌آید و گزارشی واقع‌گرایانه از زندگی این پادشاه غزنوی است.
برچسب ها
تاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری
PDF

عنوانتاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهژرژ دوریس

مصححمحسن حیدری

مترجمعلیقلی‌خان بختیاری سردار اسعد

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای از کتاب «abdul_hamid intime» تألیف نویسنده‌ای با نام مستعار "ژرژ دوریس" است.
برچسب ها
سیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری (دو جلد)
PDF

عنوانسیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری (دو جلد)

نویسندهاسدالله عبدلی آشتیانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ410ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات1266

خلاصه
این کتاب که در فن سیاق‌خوانی ـ خطی در بودجه‌نویسی ـ نوشته شده، حاصل سال‌ها تلاش نویسنده در این‌باره است.
برچسب ها
کهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب
PDF

عنوانکهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب

نویسندهحسن بن علی

مصححنفیسه ایرانی، علی صفری آق‌قلعه

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ114ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات214+6

خلاصه
آگاهی از اصطلاحات و مفاهیم برخی از دانش‌های ادوار پیشین در شناخت فرهنگ گذشتۀ ایران ضروری است. دانش استیفا و دبیری در شمار همین دانش‌هاست که آگاهی از آن اندک است.
برچسب ها
چهار درویش
PDF

عنوانچهار درویش

نویسندهناشناس

مصحححسن ذوالفقاری، عباس سعیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ990

شابک2ـ218ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
يكي از متون نقّالي پرخواننده و محبوب عامه قصة چهار درويش است. از اين افسانه تاكنون ده‌ها تحرير مكتوب متعلق به سه سدة گذشته در دست است.
برچسب ها
نقش خیال؛ اندیشه‌های ابن عربی در باب خیال
PDF

عنواننقش خیال؛ اندیشه‌های ابن عربی در باب خیال

نویسندهمحمود محمودالغراب

مترجممحمد فرهمند

ناشرجامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک5ـ122ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب ترجمۀ کتاب «الخیال، عالم البرزخ و المثال» است که مجموعۀ آرا و اندیشه‌های ابن عربی در حوزه خیال، عالم مثال و برزخ است که به وسیله «محمود محمود الغراب» گردآوری شده است.
برچسب ها
سرّ سماع
PDF

سرّ سماع

علاءالدوله سمنانی

عنوانسرّ سماع

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

مصححکاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک2ـ49ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات82

خلاصه
سماع از امور مهم و جاری در تصوف و عرفان است و از دوران اولیه تا کنون تقریباً در حوزۀ جغرافیای گستردۀ تصوف در تمام آسیا و آفریقا حضوری فعال و چشمگیر داشته است.
برچسب ها
هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی
PDF

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

بهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

عنوانهزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ864ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات920

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیش از هزار حکایت و هزار عبارت از متون عرفانی فارسی یا ترجمه‌شده به فارسی است.
برچسب ها
کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)
PDF

کفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

مترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

عنوانکفالایا (نسخۀ موزۀ برلین)

نویسندهمترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ

مترجممریم قانعی، سمیه مشایخ

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک7ـ36ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات49+302

خلاصه
مانی نقش بسزایی را در انتقال سنت فلسفی و دینی عصر خویش ایفا کرد. او به سبب نشو و نما در محیط بین‌النهرین و هم‌جواری با ادیان مختلف توانست در مقام وارثی برآید که با علمِ به بن‌مایه‌های دینی مسلک‌ها و مذاهب شناخته‌شده در این سرزمین، خود پایه‌گذار سنتی شود که دور از اصول فلسفی و دینی هم‌عصران خویش نبود.
برچسب ها
سیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)
PDF

عنوانسیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)

نویسندهبه کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ09ـ8273ـ600ـ978

خلاصه
در این کتاب افزون بر رساله‌هایی که در چاپ اول منتشر شده بود، به همراه ده عنوان رسالۀ سیاسی دیگر از عهد ناصری و مظفری در یک مجموعۀ واحد تجدید چاپ شده است.
برچسب ها
مرآت الاصطلاح
PDF

مرآت الاصطلاح

آنندرام مخلص لاهوری

عنوانمرآت الاصطلاح

نویسندهآنندرام مخلص لاهوری

مصححچندر شیکهر، حمیدرضا قلیچ‌خانی، هومن یوسفدهی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ812ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات658

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اصطلاحات، توضیحات، مثل‌ها و آگاهی‌های ادبی و تاریخی دست اولی است که برخی را در منابع دیگر نمی‌توان یافت و بسیاری از نقل‌ها و اظهارنظرهای آنندرام مخلص، بی‌شک برای نخستین بار در معرض داوری شیفتگان ادبیات فارسی قرار می‌گیرد.
برچسب ها
ترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)
PDF

عنوانترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)

نویسندهعلی بن حسن زواره‌ای

مصححمنصور پهلوان

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ785ـ121ـ600ـ978

خلاصه
این کتاب، تفسیری کامل از قرآن کریم است و بین تفاسیر شیعی و فارسی ممتاز و دارای اهمیت است.
برچسب ها
شهباز اسپیدبال
PDF

شهباز اسپیدبال

میرزا علی‌خان دیوسالار (سالار فاتح)

عنوانشهباز اسپیدبال

نویسندهمیرزا علی‌خان دیوسالار (سالار فاتح)

مصححعلیرضا نیک‌نژاد به اهتمام منوچهر خواجه‌نوری

ناشرمیرماه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ224ـ333ـ600ـ978

تعداد صفحات1168

خلاصه
این داستان اثری است خواندنی از علی‌خان دیوسالار (سالار فاتح) که مطالب ارزشمندی مربوط به دورۀ زمانی سال‌های آخر حکومت ناصرالدین شاه تا شکست محمدعلی شاه مخلوع در حمله به ایران را به تصویر می‌کشد.
برچسب ها
بدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه
PDF

عنوانبدن اسطرلابی: درآمدی بر فلسفۀ طب عامه

نویسندهپیمان متین

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ0ـ8984ـ600ـ978

تعداد صفحات125

خلاصه
در این کتاب به جایگاه و چرایی طب عامیانه پرداخته شده است.
برچسب ها
ملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر
PDF

عنوانملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر

نویسندهبهرام بن حیدر مهماندار

مصححمحمد کریمی زنجانی اصل، آزاده کرباسیان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک8ـ613ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
نکتۀ جالب در این متن گزیده آن است که بر خلاف دو منتخب دیگر و گزیدۀ درخور و درخوردی از هر سه لامع این کتاب ارائه می‌دهند، او صرفاً به لامع سوم آن نظر داشته و عبارت‌هایی از لمعه‌های ششم و هفتم کتاب و فرازهای بلندی از لمعۀ چهارم و لواحق کتاب را برگزیده است و طرفه آنکه نه در آغاز که در پایان رساله‌اش از اخلاق جلالی به عنوان منبع نوشتار خود یاد می‌کند.
برچسب ها
فرسنامۀ قیم نهاوندی (کهن‌ترین فرسنامۀ شناخته‌شده به فارسی)
PDF

عنوانفرسنامۀ قیم نهاوندی (کهن‌ترین فرسنامۀ شناخته‌شده به فارسی)

نویسندهمحمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی

مصححآذرتاش آذرنوش، نادر مطلبی کاشانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ471ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات154

خلاصه
در میانۀ سدۀ 6 قمری، کتابی در زمینۀ اسب‌شناسی و درمان اسب پدید آمد که در نوع خود بی مانند است. تاکنون فرسنامۀ محمد بن محمد (سدۀ 8 ق) را کهن ترین کتاب در باب اسب می پنداشتیم. اما اینک می بینیم که محمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی نزدیک به دویست سال پیش از محمد بن محمد، کتابی بسیار گرانبها دربارۀ اسب‌داری نگاشته و نام خود را جاویدان کرده است.
برچسب ها
رشحات نوریه
PDF

رشحات نوریه

سیدحسین ظهیرالاسلام دزفولی

عنوانرشحات نوریه

نویسندهسیدحسین ظهیرالاسلام دزفولی

مصححمحمدحسین حکمت‌فر، حسین نصیرباغبان

ناشردارالمؤمنین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپدزفول

تیراژ500

شابک4ـ14ـ5161ـ600ـ978

تعداد صفحات107

خلاصه
یکى از رسائل منثورى که ظهیرالاسلام نگاشته، رشحات نوریه است. رشحات جمع رشحه و در لغت به معناى قطره و چکیده است.
برچسب ها
مدرسه یا قفس؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر
PDF

عنوانمدرسه یا قفس؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر

نویسندهمحمدرضا رهبریان

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ796ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات9+304

خلاصه
در این کتاب کوشش شده تا به بازخوانی آموزش و پرورش، تنها از دریچۀ داستان‌نویسان و خاطره‌نگاران پرداخته شود.
برچسب ها
اثبات النبوات
PDF

اثبات النبوات

ابویعقوب سجستانی

عنواناثبات النبوات

نویسندهابویعقوب سجستانی

مصححویلفرد مادلونگ و پل واکر با مقدمۀ حسن انصاری

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ5ـ95633ـ600ـ978

تعداد صفحات347

خلاصه
اين کتاب ما را با برداشت گروه‌هايی از شيعه در سده چهارم آشنا می‌کند که درباره امامت و به ويژه مفهوم "قائميت" ديدگاه‌های ويژه‌ای داشته‌اند.
برچسب ها
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن)
PDF

عنوانخلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن)

نویسندهمیرتقی‌الدین کاشانی (زنده در 1017 ق)

مصححرقیه بایرام حقیقی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ118ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات126+265

خلاصه
در این کتاب از خلاصة الاشعار و زبدة الافکار زندگی و شعر 35 تن از شاعران تبریز و آذربایجان و نواحی آن ذکر شده است.
برچسب ها
گویایی ارستو
PDF

گویایی ارستو

پاول پارسی

عنوانگویایی ارستو

نویسندهپاول پارسی

مصححپیرایش دست‌نوشت‌های سوریگ [سریانی] و عربی و گردانش آنها به انگلیسی و پارسیگ [پهلوی] به همراه پانوشت‌های سنجش‌گرانه از رهام اشه

مترجمبزرگمهر لقمان

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ555

شابک3ـ43ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات368

خلاصه
این کتاب از پاول پارسی ـ فرزانه ‌[=فیلسوف] و گویایی‌دان [=منطق‌دان] ایران باستان دربردارندۀ این سه گفتار است که به شاه خسرو انوشیروان ساسانی پیشکش شده: گفتار اندر گویایی ارستو؛ روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارش (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو؛ پیش‌درآمدی بر فرزانگی ارستو.
برچسب ها
قلندرنامه‌ای به نام آداب الطریق همراه با پژوهشی نو دربارۀ قلندریه
PDF

عنوانقلندرنامه‌ای به نام آداب الطریق همراه با پژوهشی نو دربارۀ قلندریه

نویسندهبابا حاجی عبدالرحیم

مصححمهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ692ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
این کتاب متن مصحَّح قلندرنامه‌ای با عنوان «آداب الطریق» است که یکی از منابع مهم فارسی دربارۀ قلندریه و تصوف عوامانه می‌باشد.
برچسب ها
خواص الحیوان (ترجمۀ حیات الحیوان)
PDF

عنوانخواص الحیوان (ترجمۀ حیات الحیوان)

نویسندهکمال‌الدین دمیری

مصححفاطمه مهری

مترجممحمدتقی تبریزی

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ1496ـ01ـ964ـ978

تعداد صفحات40+424

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای است از متن عربی حیات الحیوان اثر دانشمند بنام قرن هشتم هجری کمال‌الدین دمیری.
برچسب ها
فصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ 26، پاییز و زمستان 1394
PDF

عنوانفصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ 26، پاییز و زمستان 1394

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی محمدرضا مجیدی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات560

خلاصه
بیست‌وششمین شماره از فصلنامه متن‌پژوهی پیام بهارستان ویژۀ پاییز و زمستان سال 1394 منتشر شد.
برچسب ها
سفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ
PDF

عنوانسفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهعلی بن محمدناصر ظهیرالدوله

مصححفرشاد ابریشمی

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ066ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
علی‌خان ظهیرالدوله پسر محمدناصر سردار ایشیک آغاسی‌باشی و همسر فروغ‌الدوله در این مسافرت هم‌زمان با پادشاه اقدام به نگارش سفرنامۀ خود کرد که از بسیاری جهات مکمل سفرنامۀ مظفرالدین شاه است.
برچسب ها
دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 58
PDF

عنواندوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 58

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی اکبر ایرانی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات14+406

خلاصه
پنجاه‌وهشتمین شماره از دوفصلنامۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث منتشر شد.
برچسب ها
تلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)
PDF

عنوانتلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

مصحححسن انصاری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ100ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات47+376

خلاصه
این کتاب چاپ نسخه برگردان کهن‌ترین نسخۀ موجود کتاب تلخیص المحصّل اثر ارزشمند خواجه نصیرالدین طوسی است که به دلیل اهمیت آن و به دلیل ضرورت تصحیح مجدد این اثر ارزشمند عرضه می‌گردد.
برچسب ها
معشوق السفارة؛ رساله در آداب سفر و قواعد و قانون آن از دورۀ قاجاری (تألیف در سال 1266 ق)
PDF

عنوانمعشوق السفارة؛ رساله در آداب سفر و قواعد و قانون آن از دورۀ قاجاری (تألیف در سال 1266 ق)

نویسندهمؤلف ناشناس (کاشانی)

مصححرسول جعفریان

ناشرمورخ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقم

شابک7ـ970ـ966ـ600ـ978

تعداد صفحات293

خلاصه
موضوع این کتاب سفرکردن است، موضوعی که شاید در روزگار ما نزدیک به بحثی شبیه جهانگری باشد، اما دقیقا مطابق آن نیست.
برچسب ها
مقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)
PDF

عنوانمقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک8ـ830ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات754

خلاصه
این کتاب سومین مجموعه از مقالات و رسالات تاریخی مؤلف است که منتشر می‌شود. این کتاب مجموعه‌ای از سی‌ودو متن است که غالباً متکی به میراث خطی در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی و مباحث شیعه‌شناسی است.
برچسب ها
ترجمۀ کتاب الملل و النحل نسخه‌برگردان دستنویس شماره 2371 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
PDF

عنوانترجمۀ کتاب الملل و النحل نسخه‌برگردان دستنویس شماره 2371 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)

نویسندهمحمد بن عبدالکریم شهرستانی (درگذشتۀ 548 هـ)

مصححسیدمحمد عمادی حائری

مترجممترجمی ناشناخته (احتمالاً از سدۀ ششم هجری)

ناشرمیراث مکتوب با همکاری مؤسسه مطالعات اسماعیلی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک8ـ119ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات58+524

خلاصه
ملل‌و‌نحل‌نویسی نوعی است از انواع نگارش‌های دنیای قدیم اسلامی که به شرح و توصیف باور گروه‌های دینی گوناگون و در برخی موارد نقد و نقض عقاید آنان اختصاص دارد.
برچسب ها
أربعین الحقایق: چهل حقیقت
PDF

أربعین الحقایق: چهل حقیقت

منسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزالی

عنوانأربعین الحقایق: چهل حقیقت

نویسندهمنسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزالی

مصححپریا زواره‌ئیان

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک5ـ520ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی و آداب زندگی یک فرد مسلمان است؛ مجموعه‌ای که آدمی را به سوی روز داوری سوق می‌دهد و یادآور می‌شود که زندگی، آن جهانی است و باید برای دیدار با خداوند آماده شد.
برچسب ها