جمعه 02 تیر ماه 1396
قندان و نمکدان: لطیفه‌هایی از فرهنگ مردم ایران

عنوانقندان و نمکدان: لطیفه‌هایی از فرهنگ مردم ایران

نویسندهمحمد جعفری (قنواتی)

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5_523_119_600_978

تعداد صفحات179

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از لطیفه‌هایی است که مستقیم از زبان مردم گوشه و کنار ایران ثبت شده‌اند.
برچسب ها
از لطافت‌های زندگی: لطایف و حکایت‌های لطایف الطوایف

عنواناز لطافت‌های زندگی: لطایف و حکایت‌های لطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

مصححشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_252_191_964_978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب برگزیده‌ای است از کتاب "لطایف‌الطوایف" فخرالدین علی صفی.
برچسب ها
فلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

عنوانفلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

نویسندهجان موریل

مترجممحمود فرجامی، دانیال جعفری

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_318_185_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
در این کتاب نویسنده بر آن است تا با زبانی ساده به پرسش‌های مهمی دربارۀ خنده و انواع شوخ‌طبعی پاسخ دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...