پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
بر مرکب باد (بازخوانی قصۀ سلیمان)

عنوانبر مرکب باد (بازخوانی قصۀ سلیمان)

نویسندهپریسا داوری

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_663_380_964_978

خلاصه
این کتاب بازتاب شخصيت سليمان نبی بر فرهنگ و ادب ايرانی است. داستان سليمان نبی را از به ميراث‌بردن نبوت از داوود آغاز می‌كند و تأثير اين پيام‌آور را تا فرهنگ عامه، ضرب‌المثل، داستان عاميانه، شعر، نمايش و تعزيه دنبال می‌كند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...