چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
دیوان اشعار قاضی سعید قمی

عنواندیوان اشعار قاضی سعید قمی

نویسندهقاضی سعید قمی

مصححامیربانو کریمی

ناشرمؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1383

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_4967_03_964

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از اشعار و غزل‌های قاضی سعید قمی است که از نسخۀ خطی موجود در دانشگاه تهران برگرفته شده است و در این کتاب 439 غزل از این شاعر گردآوری شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...