یکشنبه 04 تیر ماه 1396
شب آخر با سیلویو پلات: مقالاتی در باب شعر و شاعری

عنوانشب آخر با سیلویو پلات: مقالاتی در باب شعر و شاعری

نویسندهادوارد هرش و دیگران

مترجمفریده حسن‌زاده

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_898_351_964_978

تعداد صفحات246

خلاصه
مقالات این کتاب برگزیده‌ای از مقالات شاعران مطرح معاصر است.
برچسب ها
رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر

عنوانرساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

نویسندهفارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر

مترجم سیدمهدی زرقانی، محمدحسن حسن‌زادۀ نیری

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_684_372_964_978

تعداد صفحات312

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ ترجمه، شرح و تعلیقات بر رساله‌های شعر فارابی، ابن‌سینا، ابوالبرکات بغدادی، ابن‌رشد و خواجه ‌نصیر است. این رساله‌ها در واقع ترجمه، شرح و تعلیقه‌ای است که فیلسوفان مسلمان به زبان عربی بر رسالۀ «poetic» ارسطو نوشته‌اند.
برچسب ها
دربارۀ هنر شعر

دربارۀ هنر شعر

ارسطو طالیس

عنواندربارۀ هنر شعر

نویسندهارسطو طالیس

مترجمسهیل محسن‌افنان

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_33_8713_964_978

تعداد صفحات219

خلاصه
این رساله یکی از اولین متون فلسفی در حوزۀ هنر و نقد ادبی است. به گفتۀ برخی شارحان ارسطو در این کتاب در مسیر نقد آرای افلاطون در باب شعر حرکت کرده است. البته تحلیل‌ها و مبانی بدیع ارسطویی در این اثر نیز همچون دیگر آثار او مشهود است.
برچسب ها
شعر و تجربه [نقادی هنر]
PDF

عنوانشعر و تجربه [نقادی هنر]

نویسندهویلهلم دیتای

مترجممنوچهر صانعی دره‌بیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1320

شابک7ـ156ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب جلد پنجم از مجموعۀ شش جلدی گزیدۀ آثار دیلتای است که ویراستاران آثار دیلتای این مجلد را «شعر و تجربه» نامیده‌اند و محتوای آن نقد ادبی یا نقد هنر است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...