یکشنبه 04 تیر ماه 1396
واژه‌ها بدون معنی

واژه‌ها بدون معنی

کریستوفر گوکر

عنوانواژه‌ها بدون معنی

نویسندهکریستوفر گوکر

مترجمکوروش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک978-964-404-233-1

خلاصه
کتاب حاضر با هدف معرفی نظریه­ای تازه در باب مطالعۀ معنی به تدوین در آمده است.
برچسب ها
مقدمه ای بر زیبایی شناسی

مقدمه ای بر زیبایی شناسی

گئورک ویلهلم فریدریش هگل

عنوانمقدمه ای بر زیبایی شناسی

نویسندهگئورک ویلهلم فریدریش هگل

مترجمستاره معصومی

ناشرآرشام

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_ 00_ 6392_ 600_ 978

خلاصه
کتاب حاضر مقدمه و شناختی بر زیبایی‌شناسی ادبی و هنری از دیدگاه هگل است.
برچسب ها
اسطوره

اسطوره

رابرت آلن سگال

عنواناسطوره

نویسندهرابرت آلن سگال

مترجمفریده فرنودفر

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_08_5492_600_978

خلاصه
کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته به پرسش‌های مربوط به اسطوره پاسخ دهد.
برچسب ها
تاریخ زیباشناسی

تاریخ زیباشناسی

ووادیسوف تاتارکیویچ

عنوانتاریخ زیباشناسی

نویسندهووادیسوف تاتارکیویچ

مترجمسیدجواد فندرسکی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_464_224_964_978

خلاصه
مطالعۀ زیباشناسی در امتداد خطوط گوناگونی به پیش می‌رود. هم نظریۀ زیبایی و هم نظریۀ هنر را شامل می‌شود، نظریۀ اشیاء زیباشناختی و تجربۀ زیباشناختی را بررسی می‌کند و توصیف، توصیه، تحلیل و تشریح را به کار می‌گیرد.
برچسب ها
ادبیات و فلسفه در گفت‌و‌گو

عنوانادبیات و فلسفه در گفت‌و‌گو

نویسندههانس گئورک گادامر

مصححرابرت پاسیلیک

مترجمزهره زواریان

ناشرنقش و نگار

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_48_7002_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرح و تقریری از مجموعه مقالات گادامر دربارۀ ادبیات و فلسفه است.
برچسب ها
مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

بلقیس روشن و لیلا اردبیلی

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی

نویسندهبلقیس روشن و لیلا اردبیلی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8_492_224_964_978

خلاصه
کتاب حاضر که در هفت فصل تدوین شده، به دنبال ارائۀ مفاهیم مطرح در معناشناسی شناختی است، مفاهیمی که تا حد زیادی در چند دهۀ اخیر به سایر علوم راه‌ یافته‌اند و این علوم با بکارگیری این مفاهیم به دنبال ارائۀ بازتعریفی از دیدگاه‌های خود هستند.
برچسب ها
مُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

عنوانمُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

نویسندهمحمد ابن علی ابن جمهور الأحسائی

مصححزابینه اشمیتکه

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_53_8036_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرحی است بر «النور المنجی من الظلام» اثر نویسنده که خود حاشیه‌ای است بر «مسالک الافهام» که آن هم اثری است از خود نویسنده.
برچسب ها
عرفان و فلسفه

عرفان و فلسفه

والتر ت. استیس

عنوانعرفان و فلسفه

نویسندهوالتر ت. استیس

مترجمبهاءالدین خرمشاهی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1388(چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_913_376_964_978

تعداد صفحات384

خلاصه
این متن در عین شیوایی و رسایی با آنکه در اصل هیچگونه ابهام و غموض بیش از حدی ندارد؛ ولی باریک و دقیق است و طبعاً بدون امعان نظر و تأمل نمی‌توانش خواند.
برچسب ها
شعر و همزبانی

شعر و همزبانی

رضا داوری اردکانی

عنوانشعر و همزبانی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_2_91230_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقالاتی کوتاه دربارۀ شعر و شاعری است.
برچسب ها
روزگار نخست: جستارهایی پیرامون دیباچۀ شاهنامه

عنوانروزگار نخست: جستارهایی پیرامون دیباچۀ شاهنامه

نویسندهحمیدرضا اردستانی رستمی

ناشرشیرازه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_96_7768_964_978

تعداد صفحات234

خلاصه
آنچه در این مجموعه ارائه شده، گفتارهایی است دربارۀ دیباچۀ شاهنامه که سخنان شخص فردوسی است؛ سخنانی که از آن بسیار می‌توان آموخت.
برچسب ها
فرهنگ و فلسفه

فرهنگ و فلسفه

خیام عباسی

عنوانفرهنگ و فلسفه

نویسندهخیام عباسی

ناشرنوید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپشیراز

تیراژ1500

شابک6_246_192_600_978

تعداد صفحات208

خلاصه
برای ورود به مباحث جامعه‌شناختی، داشتن دانش مقدماتی از فلسفه برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی ضروری است؛ به ویژه مباحث فلسفی که به طور مستقیم در این رشته‌ها حضور دارند. مباحث این مجموعه در همین راستا تألیف شده‌اند.
برچسب ها
مقالات زریاب: سی و دو جستار در موضوعات گوناگون به ضمیمۀ زندگینامۀ خودنوشت

عنوانمقالات زریاب: سی و دو جستار در موضوعات گوناگون به ضمیمۀ زندگینامۀ خودنوشت

نویسندهعباس زریاب خویی

ناشرکتاب مرجع

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_4_94633_964_978

تعداد صفحات404

خلاصه
این کتاب متشکل از مقاله‌های منتشر شده از شادروان دکتر عباس زریاب خویی در دانشنامۀ جهان اسلام در موضوعات متنوع است.
برچسب ها
هنر در وضعیت پست‌مدرن

عنوانهنر در وضعیت پست‌مدرن

نویسندهرضا رفیعی راد

ناشرداستان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_9_90731_600_978

تعداد صفحات80

خلاصه
نويسندۀ این كتاب، به شرح وضعيت پست‌مدرن و مقايسۀ آن با مدرنيسم، تشريح فلسفۀ هنر مدرن و ارتباط آن با فلسفۀ تكنولوژی پرداخته است. وی همچنين نقش هنر را در انتقاد از ارائۀ سازمان اتوپيايی كه دنيای صنعتی ارائه می‌دهد، از نگاه آدورنو بررسی می‌كند. در ادامه برخی مشخصات نقاشی مدرن نيز بيان شده است.
برچسب ها
درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

عنواندرآمدی بر زیباشناسی اسلامی

نویسندهاولیور لیمن

مترجمنازنین اردوبازارچی، سیدجواد فندرسکی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_533_224_964_978

تعداد صفحات295

خلاصه
نگارنده این کتاب دربارۀ مسائلی بحث می‌کند که در نقاشی، خوشنویسی، معماری، باغ‌ها، ادبیات، فیلم‌ها و موسیقی مطرح شده است.
برچسب ها
کتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی

عنوانکتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی

نویسندهلودویک ویتگنشتاین

مترجمایرج قانونی

ناشرنی

تاریخ چاپ1392 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_883_312_964

تعداد صفحات314

خلاصه
کتاب آبی در واقع مجموعه‌ای از یادداشت‌های ویتگنشتاین و کتاب قهوه‌ای مطالبی است که او آنها را طرح مقدماتی چیزی می‌دانست که باید چاپ کند.
برچسب ها
نگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1367

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 21 مقاله است که طی سال‌های مختلف توسط نویسنده به رشتۀ تحریر درآمده است.
برچسب ها
راهنمایی بر پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین

عنوانراهنمایی بر پژوهش‌های فلسفی ویتگنشتاین

نویسندهماری مک‌گین

مترجمایرج قانونی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8_252_224_964_978

تعداد صفحات263

خلاصه
این كتاب راهنما دانشجویان را به مطالعه دقیق و روشن مهم‌ترین اثر ویتگنشتاین یعنی پژوهش‌های فلسفی توانا می‌كند.
برچسب ها
گفتار حکیم: نگاهی به آثار و اندیشه های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی همراه با گزیدۀ کتاب «هستی و مستی»
PDF

عنوانگفتار حکیم: نگاهی به آثار و اندیشه های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی همراه با گزیدۀ کتاب «هستی و مستی»

نویسندهبه کوشش محمدجعفر محمدزاده

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2100

شابک4ـ831ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات131

خلاصه
این کتاب روایت استاد فلسفه دکتر ابراهیمی دینانی از اندیشه‌های بلند حکیم عمر خیام نیشابوری در هستی‌شناسی و حاصل تفرج حکیمانۀ وی در گلشن جادویی رباعیات اوست که به انضمام نگاهی گذرا و معرفی‌گونه از شانزده اثر فلسفی ایشان آورده شده است.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سوم: عرفان، تصوف و فلسفه)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سوم: عرفان، تصوف و فلسفه)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات195

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ هشت مقاله در حوزه‌های عرفان، تصوف و فلسفه است.
برچسب ها
فرهنگ، فلسفه و علوم انسانی

عنوانفرهنگ، فلسفه و علوم انسانی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ690ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات488

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مصاحبه است که در مجلات، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها منتشر شده است.
برچسب ها
شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)
PDF

شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

به اهتمام محمود نجفی ض

عنوانشرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

نویسندهبه اهتمام محمود نجفی ض

ناشرآیت اشراق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک3ـ13ـ7404ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده اثر عرفانی از عارفان بزرگ جهان اسلام است. در این کتاب افزون بر ویراستاری، تحقیق و مستندسازی آیات، روایات، اقوال و اشعار در حد توان انجام شده است.
برچسب ها
آفاق حکمت در سپهر سنّت: گفتگوی حامد زارع با سیدحسین نصر
PDF

عنوانآفاق حکمت در سپهر سنّت: گفتگوی حامد زارع با سیدحسین نصر

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2ـ128ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات359

خلاصه
این کتاب بر آن است تا نتیجه بیش از پنجاه سال تحقیق،تفحص و تفکر سیدحسین نصر درباره فلسفه و دین و علوم و فرهنگ را به به زبان ساده از کتاب‌های تحقیقاتی در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار دهد.
برچسب ها
یادنامه حری: مجموعه مقالات کتابداری و علم اطلاعات
PDF

یادنامه حری: مجموعه مقالات کتابداری و علم اطلاعات

به کوشش نورالله مرادی، ابراهیم افشار، محمد خندان

عنوانیادنامه حری: مجموعه مقالات کتابداری و علم اطلاعات

نویسندهبه کوشش نورالله مرادی، ابراهیم افشار، محمد خندان

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ411ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
این کتاب در پنج بخش دربردارندۀ شانزده مقاله به همراه زندگی‌نامۀ خودنوشت استاد فقید دکتر عباس حری است.
برچسب ها
جوامع علم موسیقی از ریاضیات شفاء بوعلی سینا
PDF

عنوانجوامع علم موسیقی از ریاضیات شفاء بوعلی سینا

نویسندهابن سینا

مصححسیدعبدالله انوار

ناشربنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپهمدان

تیراژ1000

شابک4ـ0ـ94658ـ600ـ978

تعداد صفحات166

خلاصه
آنچه در این کتاب آمده، کتاب سوم از فلسفۀ اوسط شفاست که در مباحث نظری علم موسیقی بحث می‌کند.
برچسب ها
علم و شعر
PDF

علم و شعر

مری میجلی

عنوانعلم و شعر

نویسندهمری میجلی

مترجممیثم محمدامینی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ05ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب، کتابی است دربارۀ پیوندها، به ویژه دربارۀ پیوند علوم طبیعی با سایر حوزه‌های اندیشه و حیات، و همین طور پیوند انسان با دیگر هم‌نوعان خود و سایر موجودات جهان.
برچسب ها
پرتو خرد
PDF

پرتو خرد

غلامحسین ابراهیمی دینانی به کوشش حسن سیدعرب

عنوانپرتو خرد

نویسندهغلامحسین ابراهیمی دینانی به کوشش حسن سیدعرب

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0ـ931ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+450

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بخشی از مقالات و سخنرانی‌ها و گفتگوهای استاد دینانی است که زیرنظر ایشان جمع‌آوری شده و به حسب موضوع ترتیب یافته‌اند.
برچسب ها
اندیشه‌های دینی اونامونو
PDF

عنواناندیشه‌های دینی اونامونو

نویسندهزهرا شاه‌پری

ناشرناهید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9ـ34ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
در این کتاب با تبیین زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌های دینی میگل‌د اونامونو، فیلسوف اگزیستانسیالیست، به بررسی تأملات او در باب موضوعاتی چون اندیشه جاودانگی، رنج، آگاهی، مسیحیت، ایمان، عشق و خدا پرداخته شده است.
برچسب ها
درآمدی بر فلسفه و ادبیات
PDF

درآمدی بر فلسفه و ادبیات

اوله مارتین اسکیلئوس

عنواندرآمدی بر فلسفه و ادبیات

نویسندهاوله مارتین اسکیلئوس

مترجممحمد نبوی

ناشرآگه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ040ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات281

خلاصه
این کتاب همۀ موضوعات مربوط به «فلسفه و ادبیات» را دربر نمی‌گیرد و عمدتاً به تعریف ادبیات، مرجعیت نویسنده و ماهیت تفسیر ادبی می‌پردازد.
برچسب ها
دانشنامه فلسفه استنفورد؛ شهود
PDF

عنواندانشنامه فلسفه استنفورد؛ شهود

نویسندهجوئل پاست

مترجمیاسر پوراسماعیل

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک 7ـ213ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات107

خلاصه
تمرکز مدخل حاضر بر نقش شهودها در فلسفه است.
برچسب ها
بازخوانی تاریخ فلسفه در مشرق اسلامی
PDF

عنوانبازخوانی تاریخ فلسفه در مشرق اسلامی

نویسندهمحمد عابد الجابری

مترجماسماعیل باغستانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ926ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات337

خلاصه
خواننده در این کتاب طی مقالات اصلی کتاب با روش‌شناسی و پاره‌ای از آرای جابری آشنا خواهد شد.
برچسب ها
آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی
PDF

عنوانآفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ216ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب گفتگوهای حامد زارع با رضا داوری اردکانی را از سال ۸۸ تا ۹۴ در بر می‌گیرد.
برچسب ها
معرفت‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانمعرفت‌شناسی اجتماعی

نویسندهالوین گلدمن

مترجممهدی رعنائی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8ـ245ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات94

خلاصه
معرفت‌شناسی اجتماعی مطالعۀ ابعاد اجتماعی معرفت یا اطلاعات است.
برچسب ها
تأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی
PDF

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+248

خلاصه
مقالات این کتاب بخشی از پژوهش‌هایی است که نویسنده در طول سال‌ها در میراث منطقی بزرگان منطق سنتی ایران کرده است.
برچسب ها
اعتبار در تفسیر
PDF

اعتبار در تفسیر

اریک دونالد هرش

عنواناعتبار در تفسیر

نویسندهاریک دونالد هرش

مترجممحمدحسین مختاری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ132ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات348

خلاصه
این کتاب يكي از مهم‌ترين آثار در قلمرو هرمنوتيك در فلسفه معاصر است.
برچسب ها
نامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس
PDF

عنواننامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس

نویسندهشهریار وقفی‌پور

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ95858ـ600ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی تفاوت نگاه و شیوه‌های تحلیلی در پردازش مسائل فلسفی و اجتماعی و روان‌شناختی ژاک لاکان (فیلسوف و روانکاو فرانسوی) و زیگموند فروید پرداخته است.
برچسب ها
اسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه
PDF

عنواناسطوره‌شناسی سفید: استعاره در متن فلسفه

نویسندهژاک دریدا

مترجمحسام دهقانی، مهدی پارسا

ناشرشوند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ9ـ95761ـ600ـ978

تعداد صفحات122

خلاصه
دریدا با رجوع به آثاری که در تاریخ فلسفه به استعاره پرداخته‌اند، تلاش می‌کند نشان دهد که فلسفه از یک‌سو نیروی استعاری را آشکار ساخته و محدود کرده است.
برچسب ها
اندیشۀ دکارت
PDF

عنواناندیشۀ دکارت

نویسندهتام سورل

مترجمحسین معصومی همدانی

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ03ـ8209ـ600ـ978

تعداد صفحات144

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مباحثی است دربارۀ اندیشه‌های فلسفی رنه دکارت فیلسوف فرانسوی.
برچسب ها
زیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه
PDF

عنوانزیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه

نویسندهدیوید جیمز

مترجمعبدالله سالاروند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ69ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات1100

خلاصه
گئورک ویلهلم فریدریش هگل در نکته‌های مقدماتی بر یکی از درس‌گفتارهای زیباشناسی خود، زیبایی هنری را برتر از زیبایی طبیعی می‌داند زیرا «آفریدۀ روح است».
برچسب ها
زایش جنون در اندیشۀ فوکو
PDF

عنوانزایش جنون در اندیشۀ فوکو

نویسندهمحمدصادق معتمدی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک4ـ809ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب پژوهشی مختصر و مجمل در بیان اهمیت زبان و اندیشه‌ای است که در پی شنیدن صدای دیوانه از اعماق دل سرزمین‌های تمدن است و فرصت میراث‌خواری فلسفی ظرفیت‌های ناپیدا را غنیمت شمرده به کاوش و کشف زیرخاکی‌های تاریخی و گران‌بها می‌پردازد.
برچسب ها
سیاست عشق میان هنر و فلسفه
PDF

عنوانسیاست عشق میان هنر و فلسفه

نویسندهمهدی رفیع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ230ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
این کتاب با قرار دادن دلوز ـ گتاری در زمینه‌ای ایرانی از تفکر، در پرتو خوانش الی‌یز از آنها، آغاز و با شعر به منزلۀ افق درون ماندگار «فلسفه پس از دلوز و گتاری» پایان می‌یابد.
برچسب ها
واقعیت‌نمایی و بداهت؛ تأویل‌های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی
PDF

عنوانواقعیت‌نمایی و بداهت؛ تأویل‌های ژان لوک نانسی از سینمای کیارستمی

نویسندهمنوچهر دین‌پرست

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک8ـ213ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات124

خلاصه
"بداهت فیلم" اثری است که هم قرائت سینمایی نانسی را مشهود می‌سازد و هم افزون بر بررسی نمونه‌ای از هفت فیلم کیارستمی، تعامل اندیشه‌های فیلسوف پست‌مدرنیست فرانسوی و نگاه سینمایی کیارستمی را جلوه‌گر می‌کند.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (70): طبیعت‌گرایی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (70): طبیعت‌گرایی

نویسندهدیوید پاپینو

مترجمحسن امیری‌آرا

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8ـ290ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات96

خلاصه
این مدخل دو بخش اصلی خواهد داشت که بخش اول به طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی اختصاص یافته و بخش دوم نیز به طبیعت‌گرایی روش‌شناختی.
برچسب ها
راهنمای شوپنهاور
PDF

راهنمای شوپنهاور

کریستوفر جانوی

عنوانراهنمای شوپنهاور

نویسندهکریستوفر جانوی

مترجمرضا ولی‌یاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک0ـ313ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات8+432

خلاصه
آرتور شوپنهاور در 1788 به دنیا آمد و تا 1860 در قید حیات بود. اندیشه‌اش در ریعان زندگی، یعنی دهۀ 1810 تا 1820 شکل گرفت؛ ولی خودش تا دهۀ 1850 عملاً ناشناخت هبود و دوره‌ای که در آن به متفکری بسیار تأثیرگذار بدل شد، در نیمۀ دوم قرن نوزده آغاز شد.
برچسب ها
دانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی

نویسندهجیمز شلی

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ293ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
مدخل هفتادویکم دانشنامه استنفورد «مفهوم امر زیباشناختی» نام دارد که به قلم جیمز شلی و ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است.
برچسب ها
شرح التسویة بین الافاده والقبول؛ رساله در وحدت وجود ابن عربی
PDF

عنوانشرح التسویة بین الافاده والقبول؛ رساله در وحدت وجود ابن عربی

نویسندهمحب‌الله الله‌آبادی

مصححملیحه معلم

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک2ـ049ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات66+62

خلاصه
رساله «التسویه» رساله کوچکی است که لب آرا و عقاید شیخ را در مسئله وحدت وجود باز می‌نمایاند.
برچسب ها
سرندیپیتی‌ها: زبان و دیوانگی [یافته‌های ناجسته]
PDF

عنوانسرندیپیتی‌ها: زبان و دیوانگی [یافته‌های ناجسته]

نویسندهاومبرتو اکو

مترجمسپیده شکری‌پور، آرش حسن‌پور

ناشرافراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ196ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات160

خلاصه
«سرندپیتی‌ها» برای آنان که می‌خواهند به شکل اجمالی ولی گسترده با مفاهیمی چون اسطوره، دین، اخلاق، فلسفه، تاریخ، علم و... آشنا شوند اثری جامع به شمار می‌رود.
برچسب ها
کلید فلسفه: از سقراط و افلاطون تا اخلاق و مابعدالطبیعه: کتابی برای آشنایی با تاریخ اندیشه
PDF

عنوانکلید فلسفه: از سقراط و افلاطون تا اخلاق و مابعدالطبیعه: کتابی برای آشنایی با تاریخ اندیشه

نویسندهپل کلایمن

مترجممحمداسماعیل فلزی

ناشرمازیار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ60ـ6043ـ600ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
مؤلف این کتاب می‌کوشد با زبانی ساده مسائل بنیادی فلسفه و دیدگاه‌های بزرگ‌ترین اندیشمندان جهان را به ما معرفی کند و در این راه با کاربرد تصاویر و نمودارهای گویا خواننده را به درک و تعمق بیشتر علاقمند می‌سازد.
برچسب ها
فلاسفه ناکام در عشق
PDF

عنوانفلاسفه ناکام در عشق

نویسندهاندرو شافر

مترجمهوشنگ جیرانی

ناشرامید صبا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

شابک1ـ48ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات129

خلاصه
فلاسفه با پرسش‌های پیچیده دست‌وپنجه نرم کرده‌اند؛ از اخلاقیات و سیاست گرفته تا ماهیت هستی. اگر قرار باشد کسی درس‌آموز ما دربارۀ مفهومی چون عشق باشد، فلاسفه ـ اصیل‌ترین عاشقان خرد ـ در صدر فهرست قرار می‌گیرند. اما یک عاشق خرد و یک عاشق خردمند، همچنان که معلوم است، دو شخص بسیار متفاوت هستند.
برچسب ها
فلسفه و سیاست؛ مجموعه مقالات جواد طباطبایی
PDF

فلسفه و سیاست؛ مجموعه مقالات جواد طباطبایی

جواد طباطبایی به گردآوری و تدوین حامد زارع

عنوانفلسفه و سیاست؛ مجموعه مقالات جواد طباطبایی

نویسندهجواد طباطبایی به گردآوری و تدوین حامد زارع

ناشرفلات

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ9ـ94801ـ600ـ978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب شامل مجموعه مقالات و گفتگوهای منتشرشده استاد دکتر سیدجواد طباطبایی است که در بازه‌ای بیست‌ساله، از 1363 تا 1383 خورشیدی در نشریات ایرانی منتشر شده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم
PDF

فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

محیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

عنوانفرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ96ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات856

خلاصه
از ویژگی‌های تصوف ابن عربی رازگونگی و پوشیدگی است، به گونه‌ای که برای همۀ مردم آشنا نیست و تنها برگزیدگان از آن سر در می‌آورند، از این‌رو برای آشنایی همگان نیاز به فرهنگ واژگان است تا شناخت و آگاهی از نوشته‌هایش برای دیگران آسان شود.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی

نویسندهنیک زنگویل

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ305ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
هفتادودومین مدخل دانشنامۀ استنفورد با عنوان «داوری زیباشناختی» نوشته نیک زنگویل به ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است.
برچسب ها
دربارۀ زبان و تاریخ
PDF

دربارۀ زبان و تاریخ

والتر بنیامین

عنواندربارۀ زبان و تاریخ

نویسندهوالتر بنیامین

مترجممراد فرهادپور، امید مهرگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

شابک3ـ956ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات190

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده تا دو مضمون اصلی تفکر بنیامین، یعنی فلسفۀ زبان و فلسفۀ تایخ و حضور این دو مضمون در آثار اولیه و فرجامین او برجسته شود.
برچسب ها
فیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)
PDF

عنوانفیلسوف دانشجو است (مجموعه مقالات)

نویسندهکریم مجتهدی

ناشرکرگدن

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک9ـ9ـ96452ـ600ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
«فیلسوف دانشجو است» مشتمل است بر مجموعه‌ای از نوشته‌ها و گفته‌های استاد اندیشمند و دردمند فلسفه کریم مجتهدی.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...