جمعه 02 تیر ماه 1396
روانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات440

خلاصه
فروید یک چهره ادیب و ناقد و همچنین هنرپژوه و هنرمندشناس تاکنون برای بسیاری از مخاطبان فارسی و حتی بسیاری از علاقمندان مباحث روان‌کاوی در غرب ناشناخته مانده است.
برچسب ها
نامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس
PDF

عنواننامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس

نویسندهشهریار وقفی‌پور

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ95858ـ600ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی تفاوت نگاه و شیوه‌های تحلیلی در پردازش مسائل فلسفی و اجتماعی و روان‌شناختی ژاک لاکان (فیلسوف و روانکاو فرانسوی) و زیگموند فروید پرداخته است.
برچسب ها
سینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایۀ اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل
PDF

عنوانسینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایۀ اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل

نویسندهتاد مک‌گوان

مترجممحمدعلی جعفری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ241ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات367

خلاصه
این کتاب به نقد و بررسی فیلم‌های بلند دیوید لینچ از منظر روانکاوی لاکانی می‌پردازد و به همة فیلم‌های لینچ پرداخته است که به گونه‌ای جامع و با رویکردی منسجم سینمای لینچ را به روانکاوی و فلسفه پیوند داده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...