یکشنبه 04 تیر ماه 1396
اگر عشق، عشق باشد .... گزین‌گویه‌های فروغ فرخ‌زاد

عنواناگر عشق، عشق باشد .... گزین‌گویه‌های فروغ فرخ‌زاد

نویسندهایلیا دیانوش

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1382

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_02_5881_964

خلاصه
گزین‌گویه‌ها اندیشۀ محصور را بر نمی‌تابند و در حصار خود نیز جای نمی‌گیرند؛ زیرا گزین‌گویه در چند جمله گفتن آنچه دیگران در یک کتاب می‌گویند، نیست بلکه آن است که در کتابی نیز گفتن نمی‌توان.
برچسب ها
مسیری از تجسم پرواز: دربارۀ زندگی فروغ فرخ‌زاد

عنوانمسیری از تجسم پرواز: دربارۀ زندگی فروغ فرخ‌زاد

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرنوید

تاریخ چاپ1390

مکان چاپشیراز

تیراژ1500

شابک1_675_358_964_978

تعداد صفحات176

خلاصه
میان زندگی و شعر فروغ رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد که هیچ‌کس منکر آن نیست. فروغ شعرهایش را می‌زیست و زندگی‌اش را می‌سرود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...