پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
نکته‌های ناگفته: مجموعۀ یادداشت و نقد ادبی

عنواننکته‌های ناگفته: مجموعۀ یادداشت و نقد ادبی

نویسندهمهران افشاری

ناشرزاوش

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_82_6846_600_978

تعداد صفحات183

خلاصه
در این کتاب مجموعه‌ای از نکته‌های نغز و سخنان تازه دربارۀ زبان و ادب فارسی و تاریخ اجتماعی و فرهنگ ایران ارائه شده که بیشتر آنها تاکنون منتشر نشده است و خوانندۀ هوشیار از مقایسۀ آنها با مقاله‌هایی که تاکنون منتشر شده، تفاوت یادداشت و مقاله را از نظر نگارنده درخواهد یافت.
برچسب ها
نگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1367

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 21 مقاله است که طی سال‌های مختلف توسط نویسنده به رشتۀ تحریر درآمده است.
برچسب ها
زبان و ادبیات عامۀ ایران
PDF

عنوانزبان و ادبیات عامۀ ایران

نویسندهحسن ذوالفقاری

ناشرسمت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ0177ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات431

خلاصه
این اثر اولین کتاب درسی در زمینه مطالعات ادب عامه است و در تألیف آن از 500 منبع استفاده شده است.
برچسب ها
آیین: اسطوره، باور، فرهنگ مردم
PDF

عنوانآیین: اسطوره، باور، فرهنگ مردم

نویسندهمهرداد قدردان

ناشرفروهر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1150

شابک007ـ7844ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
نویسنده در این کتاب به به بررسی جشن‌های ایرانی و زرتشتی همچون جشن‌های ماهیانه، گهنبارها، یلدا و هیرُمبا می‌پردازد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...