جمعه 02 تیر ماه 1396
جست‌وجو و گفت‌وگو: جستارهایی در فرهنگ
PDF

عنوانجست‌وجو و گفت‌وگو: جستارهایی در فرهنگ

نویسنده علی اصغر مصلح

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ491ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات340

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از مقالات نویسنده با موضوع فرهنگ است. این مقالات در طول دوره‌ای حدوداً ده ساله نگاشته شده و پیش از این در مجلاّت گوناگون به چاپ رسیده است. مقالات در دو بخش کلّی «مباحث نظری دربارۀ فرهنگ» و «فرهنگ ایرانی در عالم معاصر» ساماندهی شده است.
برچسب ها
فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان روم
PDF

عنوانفرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان روم

نویسندهزهرا ربانی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0ـ325ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات254

خلاصه
نویسنده کتاب کوشیده است با استفاده از نظریه‌های موجود در علوم اجتماعی در باب نقش نخبگان در تغییرات اجتماعی، نقش و تأثیر نخبگان و نیز دامنه نفوذ و راه‌های اثرگذاری ایشان بر این پدیده فرهنگی و چگونگی تعامل میان آنان را بررسی کند.
برچسب ها
آشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی

عنوانآشنایی با فرهنگ عامه و اقوام ایرانی

نویسندهجمال انصاری

ناشرسبحان نور

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ48ـ2745ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
در این کتاب به جایگاه فرهنگ عامه و پیشنیۀ آن، سیر فرهنگ ایرانی، سازه‌های محیطی انسانی در شکل‌گیری فرهنگ‌های ایرانی، ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی اقوام کرد، لر، آذری، قشقایی، بلوچ، گیل و .... پرداخته شده است.
برچسب ها
تمرین مدارا: بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و ...
PDF

عنوانتمرین مدارا: بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و ...

نویسندهمحمد مختاری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک9ـ067ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات392

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مقاله در حوزه‌های فرهنگ ایرانی و نقد فرهنگی از محمد مختاری است.
برچسب ها
فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران
PDF

فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

محمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

عنوانفروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

نویسندهمحمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ593ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات637

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 59 مقاله، سه سخنرانی چاپ‌شده و یک سخنرانی چاپ نشده از استاد راشدمحصل است که بنابر موضوع، به هشت بخش تقسیم شده است.
برچسب ها
زن در تاریخ و فرهنگ ایران
PDF

عنوانزن در تاریخ و فرهنگ ایران

نویسندهفریده غلامرضایی

ناشرآرون

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2ـ324ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب کوششی است برای یافتن هویت و سرشت نوع بشر اولیه و نقش و وضع زن از ابتدای حضورش در جهان هستی.
برچسب ها
حکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی
PDF

حکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی

وحید سبزیان‌پور، پیمان صالحی

عنوانحکمت‌های ایرانیان باستان در منابع عربی

نویسندهوحید سبزیان‌پور، پیمان صالحی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک 8ـ08ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات409

خلاصه
هدف نگارندگان در این کتاب معرفی حکمت‌های ایرانی در منابع عربی بر اساس تاریخی است.
برچسب ها
آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی
PDF

عنوانآفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ216ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب گفتگوهای حامد زارع با رضا داوری اردکانی را از سال ۸۸ تا ۹۴ در بر می‌گیرد.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی تاریخی دربند، سال نخست، آبان و آذرماه 1395، شماره نخست
PDF

عنواندوماهنامه فرهنگی تاریخی دربند، سال نخست، آبان و آذرماه 1395، شماره نخست

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی داود دشتبانی

تاریخ چاپ1395

تیراژ1000

تعداد صفحات175

خلاصه
اولین شماره از نشریۀ فرهنگی تاریخی «دربند» با ویژه‌نامه‌ای برای حسین کاظم‌زاده ایرانشهر منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...