یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
فرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

عنوانفرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

نویسندهمریم زیبایی‌نژاد

ناشرراهگشا

تاریخ چاپ1388

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک7_88_8550_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
روش کار در این کتاب بدین صورت است که ذیل هر اصطلاح، ابتدا معانی عرفانی آن از اصطلاح‌نامه‌ها و فرهنگ‌هی معتبر آورده شده و بعد از هر تعریف، شواهدی از نظم و نثر ارائه گردیده است.
برچسب ها
نشستن واژه در قصه

نشستن واژه در قصه

حسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

عنواننشستن واژه در قصه

نویسندهحسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_20_6143_600_978

تعداد صفحات337

خلاصه
این کتاب بررسی واژگان، اصطلاحات، کنایه‌ها و ترکیب‌های عامیانۀ محلی در قصه‌های مجيد هوشنگ مرادی کرمانی است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نشانه‌شناسی

عنوانفرهنگ توصیفی نشانه‌شناسی

نویسندهفاطمه عظیمی‌فرد

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_248_404_964_978

تعداد صفحات243

خلاصه
در این فرهنگ تخصصی تلاش شده است اصطلاحات تخصصی رایج در حوزه نشانه‌شناسی، به علاقمندان این علم میان‌رشته‌ای معرفی گردد.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی زبان‌شناسی اجتماعی

عنوانفرهنگ توصیفی زبان‌شناسی اجتماعی

نویسندهسپیده عبدالکریمی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_246_404_964_978

تعداد صفحات218

خلاصه
هدف از نوشتۀ حاضر گردآوری مجموعۀ اصطلاحات فنی شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از زبان‌شناسی و جامعه‌شناسی بوده است که با نام جامعه‌شناسی زبان معرفی شده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

عنوانفرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

نویسندهفردوس آقاگل‌زاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_251_404_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
واژگان پایه و اصطلاحات تخصصی در هر شاخه‌ای علمی بخش قابل توجهی از مفاهیم نظری و معانی آن شاخه از علم را به دوش می‌کشند.
برچسب ها
فرهنگ گیلکی

فرهنگ گیلکی

منوچهر ستوده

عنوانفرهنگ گیلکی

نویسندهمنوچهر ستوده

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1390

مکان چاپرشت

تیراژ2000

شابک0_256_190_964_978

تعداد صفحات346

خلاصه
واژه‌نامۀ گیلکی دکتر منوچهر ستوده اولین واژه‌نامۀ گویش گیلکی است و می‌تواند منبعی مناسب برای پژوهشگران باشد.
برچسب ها
واژه‌نامۀ فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو

عنوانواژه‌نامۀ فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو

نویسندهفاطمه حیدری

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک0_455_401_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از اصطلاحات فلسفی و کلامی آثار ناصرخسرو همراه با تعاریف یا توضیحاتی که وی از آنها به دست داده است.
برچسب ها
پشمینه‌پوشان: فرهنگ سلسله‌های صوفیه

عنوانپشمینه‌پوشان: فرهنگ سلسله‌های صوفیه

نویسندهعلی سیدین

ناشرنی

تاریخ چاپ1387(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_999_312_964_978

تعداد صفحات416

خلاصه
این کتاب فرهنگ‌نامه‌ای است دربردارندۀ 534 مدخل که با استفاده از منابع متعدد تصوف، فِرَق صوفیه را از شبه قارۀ هند تا شمال آفریقا برمی‌شمرد و دربارۀ خاستگاه فکری، جغرافیایی و تاریخی آنها توضیح می‌دهد و نیز نام‌ها، واژگان و اصطلاحات مرتبط را به خوانندگان معرفی می‌کند.
برچسب ها
فرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی

فرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی

محمدحسین محمدی و نازیلا فرمانی انوشه

عنوانفرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی

نویسندهمحمدحسین محمدی و نازیلا فرمانی انوشه

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_464_401_964_978

تعداد صفحات243

خلاصه
در این كتاب اصطلاحات، تشبیهات، استعارات و مضامین ساخته‌ شده با برخی احجار کریمه (شامل الماس، پیروزه، درّ، عقیق، لعل و یاقوت) بررسی شده و مسائل علمی و ادبی مطرح‌شده دربارة این احجار کریمه در دیوان‌های خاقانی شروانی، فلکی شروانی، ذوالفقار شروانی، مجیرالدین بیلقانی و آثار نظامی گنجوی تحلیل شده و با کتب علمی کانی‌شناسی قدیم، از جمله تنسوخ‌نامۀ ایلخانی و آثاری از این دست تطبیق داده شده است.
برچسب ها
فرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

عنوانفرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

نویسنده علی اصغر باباصفری

ناشرپژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_648_426_964_978

تعداد صفحات657

خلاصه
این فرهنگ دربردارندۀ 1389 داستان عاشقانه، اعم از نظم و نثر است که ذیل 715 عنوان اصلی معرفی شده‌اند. از این تعداد 926 داستان به نظم و 437 داستان به نثر و 26 داستان به نظم و نثر است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی زبان‌شناسی

عنوانفرهنگ توصیفی زبان‌شناسی

نویسندهعبدالرضا قیومی

ناشرشاپورخواست

تاریخ چاپ1390

مکان چاپخرم آباد

تیراژ1000

شابک1_79_5673_600_978

تعداد صفحات143

خلاصه
در این کتاب توصیف‌هایی گردآوری شده بیشترین کاربرد را در نزد زبان‌شناسان دارند و بیشترین اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارد.
برچسب ها
فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن عربی

عنوانفرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن عربی

نویسندهگل‌بابا سعیدی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_471_401_964_976

تعداد صفحات1269

خلاصه
در این کتاب در آغاز تعریف واژه از لحاظ لغت بیان شده و غالباً پس از ذکر عقاید عرفانی مشهور به عقیدۀ ابن عربی پرداخته شده است.
برچسب ها
فرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

عنوانفرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

نویسندهجلال عباسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_427_351_964_978

تعداد صفحات269

خلاصه
فرهنگ حاضر مجموعه‌ای از واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها و نمادهای به کار رفته در اشعار گوناگون «شاملو» است که آشنایی با آنها، درک و فهم و نقد این اشعار را آسان‌تر می‌کند.
برچسب ها
فرهنگ لکی

فرهنگ لکی

حمید ایزدپناه

عنوانفرهنگ لکی

نویسندهحمید ایزدپناه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_491_331_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
اساس گردآوری گویش لکی بر پایۀ گویش لک‌های دلفان قرار داده شده و واژه‌های سله‌سله یا الشتر و بیرانوند با آن سنجیده شده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

عنوانفرهنگ واژه‌های کهن در زبان امروز آذربایجان

نویسندهمحمدرضا شعار

ناشربلخ

تاریخ چاپ1378

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_20_6337_964

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از لغات است که از دیرباز در زبان مردم آذربایجان به کار می‌رفته و می‌رود.
برچسب ها
فرهنگ واژگان مترادف

فرهنگ واژگان مترادف

ابوهلال عسکری

عنوانفرهنگ واژگان مترادف

نویسندهابوهلال عسکری

مترجممهدی کاظمیان، رضا رضاخواه

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_546_426_964_978

تعداد صفحات383

خلاصه
موضوع این کتاب شرح کلمات مترادف در زبان عربی است.
برچسب ها
ارغوانی‌ها (فرهنگ توصیفی شهید در شعر امروز)

عنوانارغوانی‌ها (فرهنگ توصیفی شهید در شعر امروز)

نویسندهپرویز بیگی حبیب‌آبادی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_018_304_600_978

تعداد صفحات504

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ توصیفات آورده شده در شعر شاعران معاصر دربارۀ شهید و شهادت است.
برچسب ها
قرابادین

قرابادین

مظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

عنوانقرابادین

نویسندهمظفر ابن محمد حسینی شفایی اصفهانی

مصححیوسف بیگ باباپور، محمد (عارف) موسوی نژاد

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9_185_313_600_978

تعداد صفحات438

خلاصه
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ دربردارندۀ ف‍ره‍ن‍گ‌ داروی‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ق‍دی‍م‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ایی‌ اول‌ ن‍ام‌ آن‍ه‍ا آم‍ده‌ اس‍ت‌.
برچسب ها
فرهنگ تحلیلی داستان‌نویسان گیلان 1288 ـ 1388
PDF

عنوانفرهنگ تحلیلی داستان‌نویسان گیلان 1288 ـ 1388

نویسندهبهزاد موسایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک7ـ343ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب که به داستان‌نویسان گیلانی اختصاص یافته، دربرگیرنده آثار 215 نویسنده در حوزه ادبیات داستانی است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی

نویسندهگلناز مدرسی قوامی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک0ـ298ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات346

خلاصه
این کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی است. در این مجموعه بالغ بر 1150 اصطلاح متداول در این دو حوزه گردآوری شده است.
برچسب ها
فرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی
PDF

عنوانفرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل‌های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی

نویسندهغلامحسین صدری‌افشار

ناشرآگه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ224ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
منظور از مشاغل سنتی در این فرهنگ شغل‌هایی است که پیش از آغاز سدۀ 14 هجری قمری (سال 1300 خورشیدی) در ایران وجود داشته یا در اواخر آن به وجود آمده است.
برچسب ها
واژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی
PDF

عنوانواژه‌نامه لری: [گویش واژگان] اشترینان بخش‌های نخست و دوم و پایانی

نویسندهبهروز ذوالفقاری

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک2ـ987ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیشترین بخش از گویش واژگان لری اشترینان است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام

نویسندهآدام گاچک

مترجمعلی‌قلی نامی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات513

خلاصه
این کتاب یک فهرست عمومی اجزاء گوناگون یا جنبه‌هایی از مطالعات نسخه‌های خطی اسلامی است.
برچسب ها
فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی
PDF

فرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

غلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

عنوانفرهنگ کوچک پارسی ـ بلوچی، بلوچی ـ پارسی

نویسندهغلامرضا آذرلی به کوشش منوچهر پیشوا

ناشربهجت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ030ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات188

خلاصه
در این کتاب در سه بخش فرهنگ لغات پارسی به بلوچی و برعکس و برخی از واژگان بلوچی آورده شده است.
برچسب ها
بحر الفضایل فی منافع الافاضل
PDF

بحر الفضایل فی منافع الافاضل

محمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

عنوانبحر الفضایل فی منافع الافاضل

نویسندهمحمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

مصححمیرهاشم محدث

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ45ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات32+567

خلاصه
این کتاب فرهنگی است فارسی به فارسی تألیف افضل الدین محمد بن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدر خزانه‌ای بکری بلخی که آن را در سال 795 هـ.ق نگاشته است.
برچسب ها
فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها
PDF

عنوانفرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز همراه با نمونه‌های متعدد برای مدخل‌ها

نویسندهمحمدرضا اصلانی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ386ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات395

خلاصه
این کتاب اولین فرهنگ تخصصی واژگان و اصطلاحات طنز در ایران، بالغ بر 120 مدخل است که مستقیم یا غیرمستقیم در حیطۀ طنز کاربرد دارد.
برچسب ها
فرهنگ اصطلاحات عرفانی گلشن راز: بر اساس کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه، مرصادالعباد و کیمیای سعادت
PDF

عنوانفرهنگ اصطلاحات عرفانی گلشن راز: بر اساس کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه، مرصادالعباد و کیمیای سعادت

نویسندهسهیلا زینلی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ139ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات398

خلاصه
در این کتاب اصطلاحات عرفانی گلشن راز بر اساس چهار کتاب دیگر یعنی کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه، مرصادالعباد و کیمیای سعادت شرح شده است.
برچسب ها
فرهنگ زبان‌شناسی کاربردی
PDF

عنوانفرهنگ زبان‌شناسی کاربردی

نویسندهکامبیز محمودزاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ301ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
با توجه به گستردگی حوزۀ زبان‌شناسی کاربردی از یک‌سو و محدودیت‌های این فرهنگ از دیگرسو، پرکاربردترین اصطلاحات مرتبط با تدریس زبان، فراگیری زبان، زبان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان و مطالعات ترجمه در این فرهنگ توصیفی گنجانده شده است.
برچسب ها
فرهنگ و گویش گیلکی شرق گیلان (شهرستان املش)
PDF

عنوانفرهنگ و گویش گیلکی شرق گیلان (شهرستان املش)

نویسندهمحمد حسین‌نیا کجیدی

ناشربلور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک3ـ400ـ306ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
در این کتاب نویسنده فرهنگ گویش گیلکی، ضرب‌المثل و شعرهای زیبای گیلکی را جمع‌آوری کرده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی ـ انتقادی خاقانی‌پژوهی
PDF

فرهنگ توصیفی ـ انتقادی خاقانی‌پژوهی

محمدحسین نیکداراصل، رویین‌تن فرهمند

عنوانفرهنگ توصیفی ـ انتقادی خاقانی‌پژوهی

نویسندهمحمدحسین نیکداراصل، رویین‌تن فرهمند

ناشردانشگاه یاسوج

تاریخ چاپ1394

مکان چاپیاسوج

تیراژ1000

شابک6ـ8ـ94041ـ600ـ978

تعداد صفحات643

خلاصه
نگارندگان در این پژوهش بر آنند همۀ مقاله‌هایی که در مجله‌ها و نشریات چاپ‌شده و همایش‌های برگزارشده در ایران، درباره خاقانی که از ابتدای سال 1300 تا پایان سال 1388 به چاپ رسیده است را نقد و تحلیل نمایند.
برچسب ها
دایرة المعارف هنر (سه جلد)
PDF

عنواندایرة المعارف هنر (سه جلد)

نویسندهرویین پاکباز

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3ـ089ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات2352+93

خلاصه
ویراست جدید دایرة المعارف هنر از بخش اثلی (بدنه) و بخش‌های فرعی (پیوست) تشکیل یافته و هر بخش ترتیب الفبایی جداگانه دارد.
برچسب ها
فرهنگ زیباشناسی
PDF

عنوانفرهنگ زیباشناسی

نویسندهاران گوتر

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرماهی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ189ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مفاهیم، مسائل، مواضع و چهره‌های مهم زیباشناسی و فلسفۀ هنر است.
برچسب ها
فرهنگ واژگان موزه‌شناسی
PDF

فرهنگ واژگان موزه‌شناسی

فرانسوآ مرس، آندره دِواله

عنوانفرهنگ واژگان موزه‌شناسی

نویسندهفرانسوآ مرس، آندره دِواله

مترجممیثم عبدلی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک4ـ2290ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
ترجمۀ فرهنگ واژگان موزه‌شناسی به زبان‌های دیگر به ویژه زبان پارسی، امکان کمال و رشد آن دانش را فراهم می‌آورد.
برچسب ها
فرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)
PDF

عنوانفرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)

نویسندهسیدضیاءالدین هاجری

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ250

شابک0ـ02ـ8055ـ600ـ978

خلاصه
فرهنگ ساختاری واژگان پارسی در دو جلد فراهم شده است. جلد اول یا خود فرهنگ الفبایی است و در جلد دوم برای آنکه خواننده به سادگی بتواند از این فرهنگ استفاده کند، نکته‌ها و گزارش‌ها و پیش‌آگاهی‌ها و راهنمایی‌ها آورده شده است.
برچسب ها
زخمه بر ساز زمان: فلسفه هنر و زندگی و نظریۀ ادبی نیمایوشیج
PDF

عنوانزخمه بر ساز زمان: فلسفه هنر و زندگی و نظریۀ ادبی نیمایوشیج

نویسندهایلیا دیانوش

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک9ـ157ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات484

خلاصه
در این کتاب به واسطه تقسیم‌بندی موضوعی گزین‌گویه‌ها، تشتتی که به واسطه پراکنده‌گویی‌های نیما در ارائه نظراتش وجود داشت و گاه تناقضاتی را به نظر می‌رساند، از بین رفته و انسجام اندیشه او بیش از پیش آشکار شده است.
برچسب ها
مرآت الاصطلاح
PDF

مرآت الاصطلاح

آنندرام مخلص لاهوری

عنوانمرآت الاصطلاح

نویسندهآنندرام مخلص لاهوری

مصححچندر شیکهر، حمیدرضا قلیچ‌خانی، هومن یوسفدهی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ812ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات658

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اصطلاحات، توضیحات، مثل‌ها و آگاهی‌های ادبی و تاریخی دست اولی است که برخی را در منابع دیگر نمی‌توان یافت و بسیاری از نقل‌ها و اظهارنظرهای آنندرام مخلص، بی‌شک برای نخستین بار در معرض داوری شیفتگان ادبیات فارسی قرار می‌گیرد.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی دستور تاریخی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی دستور تاریخی

نویسندهاحسان چنگیزی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ323ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
در این فرهنگ با جستجو در دستور زبان‌های دورۀ باستان، ایرانی میانۀ غربی، فارسی دری و نیز منابع دستور تاریخی زبان فارسی، مدخل‌ها انتخاب و در ذیل هر مدخل نخست تعریفی از آن ارائه شده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ325ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات614

خلاصه
در دهۀ اخیر با شناخت این واقعیت که زبان‌شناسی در شکل بومی‌اش در خدمت زبان و ادب فارسی و زبان‌های ایران است، مجموعۀ وسیعی از دانشجویان این رشته به مطالعۀ ادب فارسی گرایش داشته‌اند. مسلما این دسته از پژوهش‌ها، زمانی می‌تواند در قالبی بومی معرفی شوند که این نوآموزان با سنت دیرینۀ مطالعۀ ادب فارسی آشنا باشند. هدف از گردآوری این کتاب نیز چیزی جز این نیست. این فرهنگ به توصیف و معرفی مهم‌ترین اصطلاحاتی اختصاص یافته است که مورد نیاز این گروه از شیفتگان مطالعۀ ادب فارسی از منظر زبان‌شناسی‌اند.
برچسب ها
فرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه
PDF

فرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه

کوروش (علی‌باز) کرمی‌پور

عنوانفرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه

نویسندهکوروش (علی‌باز) کرمی‌پور

ناشرنوید شیراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک0ـ574ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات336

خلاصه
در شاهنامه واژه‌های ناآشنا و سختی وجود دارد که برخی از خواندن آن روی‌گردان شده‌اند. این کتاب گره کار این دسته از خوانندگان را تا حدود زیادی برطرف کرده است.
برچسب ها
فرائد: فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم بر پایۀ ترجمه‌های کهن
PDF

عنوانفرائد: فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم بر پایۀ ترجمه‌های کهن

نویسندهفرزاد جعفری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ793ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات763

خلاصه
این فرهنگ تخصصی، حاوی 1570 مدخل از واژگان قرآن کریم است که به همراه ترجمه‌های فارسی آن آمده است.
برچسب ها
فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)
PDF

فرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

محمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

عنوانفرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

نویسندهمحمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ99ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات15+879

خلاصه
محتوای این فرهنگ برگرفتۀ ویراسته‌ای از فرهنگ ادبیات فارسی است که اولین بار در سال 1387 توسط نشر نو منتشر شد و اکنون نزدیک به بیست درصد مطالب جدید به آن افزوده شده است.
برچسب ها
فرهنگ فارسی گفتاری
PDF

فرهنگ فارسی گفتاری

بهروز صفرزاده

عنوانفرهنگ فارسی گفتاری

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ6ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات14+392

خلاصه
منظور از فارسی گفتاری آن بخش از زبان فارسی معیار ـ یعنی لهجۀ تهرانی ـ است که اهل زبان در گفت‌وگوهای روزمرّۀ خود به طور طبیعی به کار می‌برند و کاربرد آن را در گفتار یا نوشتار رسمی غیرعادی و نابجا می‌شمارند.
برچسب ها
فرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور
PDF

عنوانفرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

نویسندهگرترود جابز

مترجممحمدرضا بقاپور

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک9ـ102ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات1168

خلاصه
این فرهنگ‌نامه فقط نتایج تبیین‌هایی را عرضه می‌دارد که اهالی دانش و پژوهش تاکنون عرضه کرده‌اند و افزون بر چند تفسیر تازه نیز به منزلۀ شاه‌کلید در این فرهنگ‌نامه یافت می‌شود تا برای خواننده راهگشا باشند.
برچسب ها
فرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه (زبان پهلوی)
PDF

عنوانفرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه (زبان پهلوی)

نویسندهیدالله منصوری

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ1ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات644

خلاصه
انگیزۀ نگارنده از گزینش و پژوهش این کار به عنوان بررسی ریشه‌شناختی فعل‌های زبان پهلوی (فارسی میانۀ زردشتی) این بوده است که فعل‌های زبان پهلوی به صورت مستقل و مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
برچسب ها
فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه) بر پایۀ متن پهلوی مادیان هزاردادستان و دیگر متون پهلوی (پهلوی ـ انگلیسی ـ فارسی)
PDF

عنوانفرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه) بر پایۀ متن پهلوی مادیان هزاردادستان و دیگر متون پهلوی (پهلوی ـ انگلیسی ـ فارسی)

نویسندهیدالله منصوری

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ7ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات668

خلاصه
مادیان هزاردادستان یا به تعبیر دیگر «ماده‌های هزارگانۀ حقوقی» کهن‌ترین نوشتۀ حقوقی است که از روزگاران ساسانیان بازمانده است.
برچسب ها
فرهنگ سازها به همراه نمونه‌هایی از نظم و نثر ادب فارسی
PDF

عنوانفرهنگ سازها به همراه نمونه‌هایی از نظم و نثر ادب فارسی

نویسندهطغرل طهماسبی مراغی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک8ـ447ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات306

خلاصه
این کتاب دانشنامه‌‎ای است از سازهای ایرانی که شامل سازهای بادی، زهی (رشته‌ای) و ضربی (کوبه‎‏ای) که به صورت الفبایی مرتّب شده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم
PDF

فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

محیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

عنوانفرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ96ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات856

خلاصه
از ویژگی‌های تصوف ابن عربی رازگونگی و پوشیدگی است، به گونه‌ای که برای همۀ مردم آشنا نیست و تنها برگزیدگان از آن سر در می‌آورند، از این‌رو برای آشنایی همگان نیاز به فرهنگ واژگان است تا شناخت و آگاهی از نوشته‌هایش برای دیگران آسان شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...