دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
فتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

عنوانفتوت‌نامه‌ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)

نویسندهناشناس

مصححمهران افشاری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1382

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_185_426_964

تعداد صفحات380+80

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سی رساله از رسائل اهل فتوت و درویشان خاکسار است.
برچسب ها
چهارده رساله در باب فتوت و اصناف

عنوانچهارده رساله در باب فتوت و اصناف

نویسندهناشناس

مصححمهران افشاری، مهدی مداینی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1381

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_038_362_964

تعداد صفحات296

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده رساله دربارۀ فتوت و اصناف پیشه‌ور است.
برچسب ها
سی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

عنوانسی فتوت‌نامۀ دیگر: سی رسالۀ ناشناخته در فتوت و پیشه‌وری و قلندری

نویسندهناشناس

مصحح مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک9_051_229_600_978

تعداد صفحات346

خلاصه
در این کتاب سی رسالۀ ناشناخته از جوانمردان و قلندران و پیشه‌وران از نسخه‌های خطی گوناگون گردآوری و تصحیح شده است.
برچسب ها
تاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس‌نامه‌ای پیشکش به ایرج افشار)
PDF

عنوانتاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس‌نامه‌ای پیشکش به ایرج افشار)

نویسندهسیدمسعود رضوی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک4ـ899ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات560

خلاصه
این کتاب پژوهشی است در شرح فرهنگ، پیشینه و تاریخ آیین فتوّت و جوانمردی در ایران.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...