یکشنبه 04 تیر ماه 1396
جان جهان: مجموعه شعر فاطمه جهانگرد «جهان کرمانی»

عنوانجان جهان: مجموعه شعر فاطمه جهانگرد «جهان کرمانی»

نویسندهفاطمه جهانگرد

مصححبه کوشش منوچهر شجاعی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپکرمان

تیراژ2000

شابک4_30_9908_964_978

تعداد صفحات616

خلاصه
فاطمه جهانگرد «جهان كرمانی» شخصیتی ممتاز بود كه عاشقانه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ادبی، مطبوعاتی و برنامه‌های آموزشی تدریس و در امور خیریه فعالیت خستگی‌ناپذیر داشت و مجموعه‌های مختلفی را تألیف، تدوین و مقالات علمی زیادی در باب مسائل ادبی از خود بر جا گذاشت.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...