سه شنبه 06 تیر ماه 1396
سرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی
PDF

سرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی

جمعی از نویسندگان به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه، سهیل یاری گل‌دره

عنوانسرو رشید؛ یادنامۀ غلامرضا رشیدیاسمی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه، سهیل یاری گل‌دره

ناشردیباچه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک6ـ25ـ8324ـ600ـ978

تعداد صفحات820

خلاصه
یکی از جملۀ دانشمندان و ادیبان پرتوان، غلامرضا رشیدیاسمی (1275 ـ 1330) است که عموم اهل ادب و تاریخ و .... با نام و آثار و ترجمه‌ها و اشعار و اندیشه‌های او آشنایند. در این 65 سالی که از درگذشت این استاد ممتاز می‌گذرد، هنوز یادنامه‌ای به پاس خدمات علمی و ادبی و فرهنگی او فراهم و تدوین نشده بود. با توجه به این امر در این کتاب مقالات و یادداشت‌هایی برای تحقق این امر فراهم آمده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...