سه شنبه 06 تیر ماه 1396
درختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

درختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

به انتخاب سیدضیاء قاسمی و علی‌محمد مؤدب

عنواندرختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

نویسندهبه انتخاب سیدضیاء قاسمی و علی‌محمد مؤدب

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_12_6889_600_978

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تازه‌ترین غزل‌های شاعران افغانی نسبت به زمان جمع‌آوری مجموعه، انتخاب شود.
برچسب ها
گلهای موسمی: مجموعۀ غزل

گلهای موسمی: مجموعۀ غزل

عبدالعلی ادیب‌برومند

عنوانگلهای موسمی: مجموعۀ غزل

نویسندهعبدالعلی ادیب‌برومند

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_1386_04_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعۀ غزل‌های شاعر معاصر، ادیب‌برومند است.
برچسب ها
خواب در خم قلاب: زندگینامه و غزلیات صفاءالحق همدانی

عنوانخواب در خم قلاب: زندگینامه و غزلیات صفاءالحق همدانی

نویسندهپژوهش: امیرشهاب رضویان

مصححسیدعلی موسوی

ناشرنصیرا

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_10_6989_600_978

خلاصه
در این کتاب برای اولین بار به زندگینامه و بخشی از سروده‌های صفاءالحق همدانی پرداخته می‌شود.
برچسب ها
بوطیقای قصه در غزلیات شمس

عنوانبوطیقای قصه در غزلیات شمس

نویسندهعلی گراوند

ناشرمعین

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_032_165_964_978

تعداد صفحات398

خلاصه
در این پژوهش قصه مفهوم وسیعی دارد. به این ترتیب که هر نوع روایتی، به عنوان قصه درنظر گرفته شده است؛ مشروط بر اینکه دربردارندۀ سه بخش اصلی، یعنی مقدمه (وضعیت آغازین)، میانه (حادثه یا حوادث اصلی) و نتیجه (پیامد رخدادها) باشد.
برچسب ها
چشمۀ خورشید (پژوهشی در زندگی و آثار ملامحمد فضولی)

عنوانچشمۀ خورشید (پژوهشی در زندگی و آثار ملامحمد فضولی)

نویسندهعلی اصغر شعردوست

ناشردبیرخانۀ کنگره بزرگداشت حکیم محمد فضولی

تاریخ چاپ1374

مکان چاپتهران

تیراژ5000

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب مروری است بر زندگی و شعر ملامحمد فضولی و شناخت و بررسی آثار وی.
برچسب ها
حافظ ده استاد: شرح جامع غزلیات حافظ (دو جلدی)

عنوانحافظ ده استاد: شرح جامع غزلیات حافظ (دو جلدی)

نویسندهتحقیق و تألیف محمود امیری

ناشرنوید

تاریخ چاپ1392

مکان چاپشیراز

تیراژ1100

شابک2_917_358_964_978

تعداد صفحات828+756

خلاصه
در این کتاب شرح و تفسیرهای جامع عبدالحسین زرین‌کوب، قاسم غنی، بهاءالدین خرمشاهی، خطیب رهبر، حسین هروی، غلامرضا افراسیابی، محمد معین، محیط طباطبایی، ‌هاشم جاوید و محمدرضا تاج‌الدینی از اشعار حافظ آمده است.
برچسب ها
دیوان حافظ

دیوان حافظ

شمس‌الدین محمد حافظ

عنواندیوان حافظ

نویسندهشمس‌الدین محمد حافظ

مصححبهروز ثروتیان

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک1_409_304_964_978

تعداد صفحات576 + ده

خلاصه
این کتاب از روی پانزده نسخۀ خطی و چاپی تصحیح شده است.
برچسب ها
شرح شوق (5 جلد)

شرح شوق (5 جلد)

سعید حمیدیان

عنوانشرح شوق (5 جلد)

نویسندهسعید حمیدیان

ناشرقطره

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_229_119_600_978

تعداد صفحات4398

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بحث‌های فراوان حول حافظ‌پژوهی و آرای حافظ‌پژوهان در امور و مسائل مختلف است.
برچسب ها
عرفان و ادب در عصر صفوی

عرفان و ادب در عصر صفوی

احمد تمیم‌داری

عنوانعرفان و ادب در عصر صفوی

نویسندهاحمد تمیم‌داری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_022_244_964_978

تعداد صفحات628

خلاصه
در این کتاب کوشش شده پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری مباحث عرفانی و حکمی دوران صفوی بررسی شود و در خلال آن به معرفی آثار حکمی و عرفانی و ادبی عارفان و شاعران این دوره پرداخته شود.
برچسب ها
وصل خورشید: شرح شصت غزل از حافظ

عنوانوصل خورشید: شرح شصت غزل از حافظ

نویسندهعلیرضا مظفری

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک0_46_5592_964_978

تعداد صفحات448

خلاصه
در این کتاب شصت غزل از غزلیات کلیدی حافظ انتخاب شده و برای هر یک از آنها شرحی مختصر داده شده است.
برچسب ها
اسرار عشق و مستی: تأملی بر سبک و ساختار غزل حافظ با تکیه بر بافت، لحن و خوشه‌های تداعی‌گر

عنواناسرار عشق و مستی: تأملی بر سبک و ساختار غزل حافظ با تکیه بر بافت، لحن و خوشه‌های تداعی‌گر

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7_176_224_964_978

تعداد صفحات532+18

خلاصه
این کتاب نگاهی تحلیلی به غزل‌های حافظ است.
برچسب ها
بر آستان جانان: گزیدۀ صدویک غزل حافظ با مقدمه و شرح غزل‌ها

عنوانبر آستان جانان: گزیدۀ صدویک غزل حافظ با مقدمه و شرح غزل‌ها

نویسنده نصرالله امامی

ناشررِسش

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_70_8049_964_978

تعداد صفحات300

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای است از صدویک غزل حافظ همراه با شرح و توضیح واژه‌ها، ترکیبات و دشواری‌های ابیات آنها به گونه‌ای که افزون بر علاقمندان شعر حافظ، توقع استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی را نیز برآورده می‌سازد.
برچسب ها
دیر مغان: گزارش بیست غزل حافظ بر پایۀ زیباشناسی و باورشناسی

عنواندیر مغان: گزارش بیست غزل حافظ بر پایۀ زیباشناسی و باورشناسی

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1389(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8_06_5958_964_978

تعداد صفحات372

خلاصه
در این کتاب بیست غزل حافظ شرح شده است؛ روش نگارش اینگونه است که ابتدا یک غزل از حافظ را به صورت کامل آورده و سپس بیت به بیت به آن پرداخته شده است.
برچسب ها
شرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

عنوانشرح یکصد غزل اول از دیوان شمس تبریزی

نویسندهفائزه پایریز زنجانی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک6_985_506_964_978

تعداد صفحات340

خلاصه
غزلیات شمس برخی ویژگی‌های غزل‌بودن را دارد؛ اما از نظر تعداد ابیات به قصاید نزدیک‌تر است و همچنین حالت روایی و داستانی و آوردن حکایات و تمثیل‌های مختلف آنها را به مثنوی نزدیک‌تر کرده است؛ اما از آنجا که مضمون عاشقانه دارد، در قالب غزل گنجانده شده است.
برچسب ها
شرح غزل‌های حافظ (با تجدیدنظر و اضافات) در چهار جلد

شرح غزل‌های حافظ (با تجدیدنظر و اضافات) در چهار جلد

حسینعلی هروی به کوشش عنایت‌الله مجیدی و زهرا شادمان

عنوانشرح غزل‌های حافظ (با تجدیدنظر و اضافات) در چهار جلد

نویسندهحسینعلی هروی به کوشش عنایت‌الله مجیدی و زهرا شادمان

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9_99_7443_964_978

تعداد صفحات2150

خلاصه
کتاب حاضر شرح تجدیدنظرشدۀ غزل های حافظ به قلم دکتر حسینعلی هروی است که پس از سالها به کوشش عنایت الله مجیدی به چاپ رسیده است.
برچسب ها
اشراق غزلیات حافظ برای همگان به ضمیمۀ مقالۀ «منِ تو و منِ من کیست و چه می‌خواهد» (جلد اول)
PDF

عنواناشراق غزلیات حافظ برای همگان به ضمیمۀ مقالۀ «منِ تو و منِ من کیست و چه می‌خواهد» (جلد اول)

نویسندهبه کوشش مرتضی اشراقی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7_077_313_600_978

تعداد صفحات458

خلاصه
در این کتاب 171 غزل از غزلیات حافظ به نثر ساده و روان برگردانده شده است.
برچسب ها
شرح شورانگیز عشق شهریار: گزیدۀ غزل‌ها
PDF

عنوانشرح شورانگیز عشق شهریار: گزیدۀ غزل‌ها

نویسندهنفیسه محمدزاده

ناشرترانه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک 3ـ05ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات196

خلاصه
در این کتاب افزون بر گزیده‌ای از غزلیات شهریار، مباحثی دربارۀ ویژگی‌های شعر شهریار، سال‌شمار زندگی، خاطره‌هایی از وی و اشاره‌هایی که از سوی دیگران نسبت به وی شده آمده است.
برچسب ها
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند (سی غزل از حافظ) دو زبانه (فارسی ـ انگلیسی)
PDF

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند (سی غزل از حافظ) دو زبانه (فارسی ـ انگلیسی)

ترجمه از فارسی به انگلیسی: رابرت بلای، لئونارد لویسون

عنواندوش دیدم که ملائک در میخانه زدند (سی غزل از حافظ) دو زبانه (فارسی ـ انگلیسی)

نویسندهترجمه از فارسی به انگلیسی: رابرت بلای، لئونارد لویسون

مترجمترجمه از انگلیسی: کاظم فیروزمند

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک 6ـ139ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات112+8

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای است جامع از حافظ که به انگلیسی نیز ترجمه شده است.
برچسب ها
دیوان فارسی سیدابوالقاسم نباتی
PDF

عنواندیوان فارسی سیدابوالقاسم نباتی

نویسندهسیدابوالقاسم نباتی

مصححعلی ملازاده (مهربان)

ناشرنباتی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک0ـ84ـ5892ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اشعار فارسی سیدابوالقاسم نباتی از شعرای بزرگ آذربایجان است.
برچسب ها
در خلوت غزل: گزیدۀ هزار سال غزل پارسی
PDF

عنواندر خلوت غزل: گزیدۀ هزار سال غزل پارسی

نویسندهرضا شیرزادی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ043ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات711

خلاصه
این کتاب را می‌توان دانشنامه عمده‌ترین غزل‌سرایان ایران در هزار سال اخیر دانست که ضمن ارائۀ شرح حال مختصر آنها، گزیده‌ای از بهترین غزل‌های آنان را ارائه می‌کند.
برچسب ها
مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران
PDF

عنوانمدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران

نویسندهمحمود طیّب

ناشرزیتون سبز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ96ـ6428ـ600ـ978

تعداد صفحات520

خلاصه
در این کتاب ابتدا به بررسی غزل، پیدایی، دگرگونی‌های دوره‌ای و سپس نمود مدرنیزم و پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران و همۀ سختی‌ها و مسائل در این باره پرداخته شده است.
برچسب ها
حسین منزوی در قلمرو روایت
PDF

حسین منزوی در قلمرو روایت

بهاره ابراهیم‌نژاد

عنوانحسین منزوی در قلمرو روایت

نویسندهبهاره ابراهیم‌نژاد

ناشرترفند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ27ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات281

خلاصه
این کتاب به بررسی شیوۀ روایی یکی از موفق‌ترین و بلندپایه‌ترین غزل‌سرایان معاصر یعنی «حسین منزوی» می‌پردازد.
برچسب ها
جامعه‌شناسی غزل فارسی
PDF

عنوانجامعه‌شناسی غزل فارسی

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ831ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات24+553

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده است تا حد امکان راهی برای پیوند میان جامعه‌شناسی و غزل فارسی بیابد. او در پی آن بوده است که به مدد رویکردهای نظری لوکاچ، گلدمن و کوهلر به ترکیبی نظری دست یابد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...