پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
در جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

عنواندر جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

نویسندهشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_253_191_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
این کتاب روایت فشرده‌ای از پاره‌ای از سخنان اصلی غزالی در کیمیای سعادت و حکایت‌های آن را به دست می‌دهد.
برچسب ها
غزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

غزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

گروه نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

عنوانغزالی‌شناسی (گزیدۀ مقالات)

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_003_244_964_978

تعداد صفحات423

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده مقاله از دانشمندان بزرگ دربارۀ آن نابغۀ بشریت یعنی امام محمد غزالی است.
برچسب ها
سبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
PDF

عنوانسبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهمریم درپر

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ444ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
كتاب سبک‌شناسی انتقادی به مفاهیم پایه در سبک‌شناسی انتقادی و ابزارهای كارآمد در آن پرداخته و ویژگی‌‌های سبكی را بر پایۀ تحلیل گفتمان انتقادی، مقوله‌های قدرت و اقتدار، ایدئولوژی، گفتمان طبقاتی، گفتمان غالب، ارجاعات بینامتنی و ارجاعات بیناگفتمانی توصیف شده‌ است.
برچسب ها
ترجمه، تحلیل و نقد جواهر القرآن غزالی به ضمیمه نگرش عین‌القضات همدانی و مولانا جلال‌الدین به قرآن کریم
PDF

عنوانترجمه، تحلیل و نقد جواهر القرآن غزالی به ضمیمه نگرش عین‌القضات همدانی و مولانا جلال‌الدین به قرآن کریم

نویسندهمهدی زارع کمپانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ24ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
جواهر القرآن افزون بر اینکه سلوک الی الله از طریق قرآن را می‌آموزد، به یکی دیگر از دغدغه و طرح‌های صوفیه و غزالی پاسخ می‌دهد و آن بیان نسبت عرفان با قرآن و دین است و او از این طریق آیه‌هایی که استفاده‌هایی عارفانه می‌توان از آن کرد را برجسته نموده است.
برچسب ها
أربعین الحقایق: چهل حقیقت
PDF

أربعین الحقایق: چهل حقیقت

منسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزالی

عنوانأربعین الحقایق: چهل حقیقت

نویسندهمنسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزالی

مصححپریا زواره‌ئیان

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک5ـ520ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای اخلاقی و آداب زندگی یک فرد مسلمان است؛ مجموعه‌ای که آدمی را به سوی روز داوری سوق می‌دهد و یادآور می‌شود که زندگی، آن جهانی است و باید برای دیدار با خداوند آماده شد.
برچسب ها
خلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)
PDF

عنوانخلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)

نویسندهامام محمد غزالی

مصححمحمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک6ـ93ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای از تمام مباحث مطرح‌شده در کیمیای سعادت است؛ ضمن اینکه به منظور آسان‌شدن مطالعۀ آن برای جوانان، قسمت‌های دشوار کتاب با نثری نزدیک‌تر به زبان امروز بازنویسی شده و تا جایی که به متن اصلی لطمه نخورد، کلمات و اصطلاحات دشوار آن نیز با کلماتی ساده‌تر جایگزین شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...