شنبه 06 خرداد ماه 1396
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (62) زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (62) زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت

نویسندههاناگینزبورگ

مترجمداود میرزایی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ267ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
این کتاب شصت‌ودومین جلد از مجموعۀ دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد است و به تشریح کتاب «نقد قوۀ حکم» اثر کانت می‌پردازد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...