شنبه 06 خرداد ماه 1396
التلویحات اللوحیة و العرشیة

التلویحات اللوحیة و العرشیة

شهاب الدین یحیی سهروردی

عنوانالتلویحات اللوحیة و العرشیة

نویسندهشهاب الدین یحیی سهروردی

مصححنجفقلی حبیبی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_55_8036_964_978

خلاصه
این کتاب همواره مورد توجه اهل فن بوده و مثلاً ملا صدرا مکرر از آن مطالبی را در اسفار اربعه و برخی دیگر از آثارش نقل کرده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...