پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
چهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

عنوانچهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

نویسندهنظامی عروضی

مصححسعیدالله قره‌بگلو و رضا انزابی‌نژاد

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک4_51_5592_964_978

خلاصه
نام اصلی این کتاب، مجمع النوادر است و از آنجا که در آن از چهار فن و دانش سخن گفته شده، بیشتر به چهار مقاله آوازه یافته است.
برچسب ها
التلویحات اللوحیة و العرشیة

التلویحات اللوحیة و العرشیة

شهاب الدین یحیی سهروردی

عنوانالتلویحات اللوحیة و العرشیة

نویسندهشهاب الدین یحیی سهروردی

مصححنجفقلی حبیبی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_55_8036_964_978

خلاصه
این کتاب همواره مورد توجه اهل فن بوده و مثلاً ملا صدرا مکرر از آن مطالبی را در اسفار اربعه و برخی دیگر از آثارش نقل کرده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...