دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
سرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

عنوانسرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

نویسندهایرج شهبازی

ناشردوستان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2_62_6207_964_978

تعداد صفحات424

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 357 جملۀ درخشان، عمیق و زیبا از عارفان مسلمان است.
برچسب ها
داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه
PDF

داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

حشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

عنوانداستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ32ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات410+16

خلاصه
در این کتاب ضمن نگاهی گذرا به زندگی و آثار عطار نیشایوری شاعر قرن ششم و معرفی کتاب‌های «اسرارنامه و مصیبت‌نامۀ» او، گزیده‌ای از داستان‌های این کتاب بازنویسی شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...