شنبه 06 خرداد ماه 1396
تحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)
PDF

تحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)

ابومحمد مسکین بن محی‌الدین الحنفی الکبروی سرهندی

عنوانتحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)

نویسندهابومحمد مسکین بن محی‌الدین الحنفی الکبروی سرهندی

مصححعیوض هوشیار، یوسف بیگ‌باباپور

ناشرمکتب اسنوند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمراغه

تیراژ500

شابک2ـ29ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات852

خلاصه
این کتاب در ردیف تذکره‌های علمای هند است و افزون بر آنکه فواید تراجمی و شخصیت‌شناسی و شناخت رجال متصوفۀ هند می‌تواند داشته باشد، به عنوان یک اثر ادبی فارسی در هند از سدۀ 14 قمری محسوب می‌شود. این دوره از تاریخ هند مملو از آثاری از این دست است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...