جمعه 02 تیر ماه 1396
سیر تحول عرفان هندی
PDF

سیر تحول عرفان هندی

سورندراناته داسگوپتا

عنوانسیر تحول عرفان هندی

نویسندهسورندراناته داسگوپتا

مترجمابوالفضل محمودی

ناشرسمت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 7ـ0122ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات158+6

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای از مهم‌ترین جنبه‌های برخی از مهم‌ترین عرفان‌های هندی است که سیر تحول و تکامل اندیشه معنوی هندی را که خود بنیان بسیاری از معنویت گراییهای جدید است، همراه با فراز و فرود آن نشان می‌دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...