پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ1381

مکان چاپهمدان

تیراژ2000

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از هفت مقاله دربارۀ زندگی و آثار «عین القضات همدانی» عارف نامدار قرن ششم هجری است.
برچسب ها
عرفان‌پژوهی: کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر
PDF

عرفان‌پژوهی: کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر

محمدرضا یوسفی با همکاری مرضیه سهامی احمد

عنوانعرفان‌پژوهی: کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر

نویسندهمحمدرضا یوسفی با همکاری مرضیه سهامی احمد

ناشرمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک4ـ534ـ195ـ964ـ978

تعداد صفحات840

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر است و سعی شده در آن افزون بر اطلاعات کتاب‌شناختی لازم و ضروری هر اثر، از جمله تصویر جلد، محتوا و موضوعات اصلی آن نیز در کوتاه‌ترین عبارات معرفی شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...