یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
رازِ راز: تفسیر دکتر دینانی از «گلشن راز»

عنوانرازِ راز: تفسیر دکتر دینانی از «گلشن راز»

نویسندهکریم فیضی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک8_916_423_964_978

خلاصه
این کتاب اثری است دربارۀ «گلشن راز» اثر جاودانۀ شیخ محمود شبستری، عارف پیشرو و پیشتاز فرهنگ اصیل ایران‌زمین در قرن‌های گذشته.
برچسب ها
الرسالة القشیریة

الرسالة القشیریة

ابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

عنوانالرسالة القشیریة

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

مصححسید علی اصغر میر باقری و زهره نجفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_639_372_964_978

خلاصه
الرسالة القشیریة یکی از قدیمی‌ترین متون تعلیمی عرفان اسلامی است. حکایات و اقوال این کتاب مرجع بسیاری از متون اصلی عرفانی دوره‌های بعد به شمار می‌رود؛ همچنین این کتاب منبع باارزشی در تبیین اعتقادات متصوفه در سنت اول عرفانی است و می‌تواند بسیاری از دید‌گاه‌های عرفا را روشن کند.
برچسب ها
بیان التنزیل

بیان التنزیل

عزیز ابن محمد نسفی

عنوانبیان التنزیل

نویسندهعزیز ابن محمد نسفی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_608_372_964_978

خلاصه
منظور از تصحیح این کتاب دستیابی به دو هدف گفته شده است: بررسی و تحلیل آثار نسفی و معرفی دیدگاه‌های عرفانی نسفی.
برچسب ها
کشف الحقایق

کشف الحقایق

عزیز ابن محمد نسفی

عنوانکشف الحقایق

نویسندهعزیز ابن محمد نسفی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_613_372_964_978

خلاصه
کشف الحقایق جامع‌ترین و مهم‌ترین اثر نسفی است که فهم و دریافت آن می‌تواند خواننده را با منظومۀ فکری نویسنده به خوبی آشنا کند.
برچسب ها
انس التائبین: متنی عرفانی به پارسی روان و شیوا

عنوانانس التائبین: متنی عرفانی به پارسی روان و شیوا

نویسندهاحمد جام (ژنده پیل)

مصححعلی فاضل

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_293_315_964_978

خلاصه
این کتاب یکی از متون کهن و اصیل و نفیس از گنج‌خانۀ غنی و پرمایۀ زبان پارسی است.
برچسب ها
پیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

عنوانپیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

نویسندهمهدی محبتی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2_643_363_964_978

خلاصه
این کتاب در دوجلد به رشتۀ تحریر درآمده که نویسنده در جلد اول آن به متون منظوم فارسی و در جلد دوم آن به متون منثور فارسی می‌پردازد.
برچسب ها
نفائس العرفان: مجموعۀ هفت رسالۀ عرفانی

عنواننفائس العرفان: مجموعۀ هفت رسالۀ عرفانی

نویسندهمحیی الدین ابن عربی

مصححتحقیق سعید عبدالفتاح

مترجمسیدناصر طباطبایی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_066_176_600_978

خلاصه
آنچه در این کتاب آورده شده، اندکی از بحث پردامنۀ وحدت وجود است که عصاره و خلاصۀ تفکر ابن عربی محسوب می‌شود.
برچسب ها
مُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

عنوانمُجلی مرآة المُنجی فی الکلام و الحکمتین و التصوف

نویسندهمحمد ابن علی ابن جمهور الأحسائی

مصححزابینه اشمیتکه

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_53_8036_964_978

خلاصه
کتاب حاضر شرحی است بر «النور المنجی من الظلام» اثر نویسنده که خود حاشیه‌ای است بر «مسالک الافهام» که آن هم اثری است از خود نویسنده.
برچسب ها
حکیم‌نامه یا اجتماع علامه، به انضمام

عنوانحکیم‌نامه یا اجتماع علامه، به انضمام "ذیل سیر العباد" و اشعار دیگر او

نویسندهاوحدالدین رازی

مصححنصرالله پورجوادی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9_20_8036_964

خلاصه
آثارى كه در اين كتاب گردآورى شده است، متعلّق به فيلسوف و طبيبى است به نام حكيم اوحدالدّين طبيب رازى كه در قرن هفتم هجرى مى‌زيسته و تاكنون كمتر شناخته شده بوده است.
برچسب ها
مرجع عرفان و تصوف/ کارنامۀ منابع پیرامون عرفان اسلامی و تصوف (سه جلد)

عنوانمرجع عرفان و تصوف/ کارنامۀ منابع پیرامون عرفان اسلامی و تصوف (سه جلد)

نویسندهزیر نظر امیرحسین شرافت

ناشرموسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک6_55_8704_964_978

خلاصه
این کتاب در سه جلد دربارۀ یکی از پرمشغله‌ترین زمینه‌های علمی و تحقیقی در عالم اسلام، یعنی عرفان و تصوف نوشته شده است.
برچسب ها
متون عرفانی به زبان فارسی (برگ بی‌برگی)

عنوانمتون عرفانی به زبان فارسی (برگ بی‌برگی)

نویسنده عبدالوهاب شاهرودی

ناشرسمت

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0_340_530_964_978

خلاصه
كتاب حاضر دربرگیرندۀ كلیاتی دربارۀ عرفان و تصوف است كه با آراء و اندیشه‌های صاحب‌نظران و تأیید شاعران و ادبیان شكل گرفته است. ساختار كتاب بر پایۀ اصول و مبانی عرفان و تصوفی است كه در ادب فارسی رخ نموده است.
برچسب ها
آینه‌های روبرو/مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی

عنوانآینه‌های روبرو/مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی

نویسندهسعید رحیمیان

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_066_244_964_978

تعداد صفحات246

خلاصه
بیشتر فصول و مقالات این کتاب به نحوۀ رویکرد عارفان، حکما و فیلسوفان به انعکاس متقابل حقیقت در دو آینۀ روبرو (حق و انسان) پرداخته است.
برچسب ها
تجلی خدا در آفاق و انفس

تجلی خدا در آفاق و انفس

صلاح‌الدین سلجوقی

عنوانتجلی خدا در آفاق و انفس

نویسنده صلاح‌الدین سلجوقی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1387 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک8_2191_04_964_978

تعداد صفحات578

خلاصه
هدف از نگارش كتاب، ذكر براهين اثبات وجود خداوند است. از اين رو نگارنده از فكر و عقيدۀ هر خداپرستی كه در زمان‌ها، مكان‌ها و اديان مختلف بوده، استمداد نموده است.
برچسب ها
جریان‌شناسی تفسیر عرفانی

عنوانجریان‌شناسی تفسیر عرفانی

نویسندهمحسن قاسم‌پور

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک1_633_372_964_978

تعداد صفحات368

خلاصه
تفاسیر عرفانی از آن رو که سرشار از تعبیرات لطیف آیات الهی هستند، در میان تفاسیر قرآن کریم از جایگاه رفیعی برخوردارند؛ از این رو شناسایی، تحلیل و نقد این تفسیرنگاری‌ها گامی بلند در تحقیقات روش‌های تفسیری است.
برچسب ها
جهان‌بینی و حکمت مولانا

عنوانجهان‌بینی و حکمت مولانا

نویسندهمنوچهر مرتضوی

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_711_315_964_978

تعداد صفحات328

خلاصه
در اين كتاب به نقد آثار مولانا و شناخت نوع جهان‌بينی وی پرداخته شده است. كتاب حاضر با هدف شكافتن انديشه و جهان‌بينی «مولوی» تدوين شده و دربردارندۀ 45 مقاله و يادداشت است.
برچسب ها
حافظ اندیشه/ نظری به اندیشۀ حافظ همراه با انتقادگونه‌ای از تصوف

عنوانحافظ اندیشه/ نظری به اندیشۀ حافظ همراه با انتقادگونه‌ای از تصوف

نویسندهمصطفی رحیمی

ناشرنور

تاریخ چاپ1371

مکان چاپتهران

تیراژ3300

تعداد صفحات318

خلاصه
کار بزرگ حافظ در زمینۀ همسازی «ناهمسازها» در جهان اندیشه اعادۀ حیثیت تن آدمی است در کنار اعتلای روح.
برچسب ها
در غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

عنواندر غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

نویسندهعبدالحمید ضیایی

ناشرفکرآذین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_6_91191_600_978

تعداد صفحات264

خلاصه
نویسنده در این کتاب با رویکرد معرفت‌شناختی به توصیف و تحلیل و نقد مبانی خردستیزی در آثار سه عارف و شاعر بزرگ پارسی، یعنی سنایی، عطار و مولانا و نیز در آثار فیلسوف فلسفه‌ستیز جهان اسلام، «امام محمدغزالی» پرداخته است.
برچسب ها
زبان شعر در نثر صوفیه (درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی)

عنوانزبان شعر در نثر صوفیه (درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی)

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_141_372_964_978

تعداد صفحات660

خلاصه
این کتاب شامل بیش از چهل مقاله در سبک‌شناسی نگاه عرفانی است.
برچسب ها
عرفان و ادب در عصر صفوی

عرفان و ادب در عصر صفوی

احمد تمیم‌داری

عنوانعرفان و ادب در عصر صفوی

نویسندهاحمد تمیم‌داری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_022_244_964_978

تعداد صفحات628

خلاصه
در این کتاب کوشش شده پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری مباحث عرفانی و حکمی دوران صفوی بررسی شود و در خلال آن به معرفی آثار حکمی و عرفانی و ادبی عارفان و شاعران این دوره پرداخته شود.
برچسب ها
عرفان و فلسفه

عرفان و فلسفه

والتر ت. استیس

عنوانعرفان و فلسفه

نویسندهوالتر ت. استیس

مترجمبهاءالدین خرمشاهی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1388(چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_913_376_964_978

تعداد صفحات384

خلاصه
این متن در عین شیوایی و رسایی با آنکه در اصل هیچگونه ابهام و غموض بیش از حدی ندارد؛ ولی باریک و دقیق است و طبعاً بدون امعان نظر و تأمل نمی‌توانش خواند.
برچسب ها
فرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

عنوانفرهنگ اصطلاحات استعاری عرفانی (راهی به اندیشۀ حافظ)

نویسندهمریم زیبایی‌نژاد

ناشرراهگشا

تاریخ چاپ1388

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک7_88_8550_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
روش کار در این کتاب بدین صورت است که ذیل هر اصطلاح، ابتدا معانی عرفانی آن از اصطلاح‌نامه‌ها و فرهنگ‌هی معتبر آورده شده و بعد از هر تعریف، شواهدی از نظم و نثر ارائه گردیده است.
برچسب ها
حدیث ساغر و می

حدیث ساغر و می

مارتین لینگز

عنوانحدیث ساغر و می

نویسندهمارتین لینگز

مترجمسعید رحیمیان

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_65_5747_600_978

تعداد صفحات196

خلاصه
این کتاب گزیدۀ اشعار عارفان مسلمان از سدۀ دوم تا سدۀ هشتم هجری است.
برچسب ها
ده شرط سلوک (رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم)

عنوانده شرط سلوک (رسالة الخائف الهائم عن لومة اللائم)

نویسندهنجم‌الدین کبری

مصححتوفیق هـ سبحانی

ناشرپارسه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_63_5733_600_978

تعداد صفحات155

خلاصه
این رساله از رسالات مشهور نجم‌الدین کبری است.
برچسب ها
کلیدهای فهم فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

عنوانکلیدهای فهم فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

نویسندهعبدالباقی مفتاح

ناشرعلم

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_678_405_964

تعداد صفحات424

خلاصه
این کتاب شرح و تفسیر فصوص الحکم نیست، بلکه جستجویی است برای یافتن تمام مناسبات و روابط حاکم بر ابواب فصوص و اضلاع درهم‌تنیدۀ هندسۀ ساختاری این اثر شگفت.
برچسب ها
حلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

حلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

حسین ابن منصور حلاج

عنوانحلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

نویسندهحسین ابن منصور حلاج

مترجمبیژن الهی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_25_6728_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
حلاجُ الاسرار نامی‌ست که از دو حیث بر این کتاب می‌افتد. اول اینکه خود لقب جناب شیخ حسین بن منصور بیضائی، عارف سده سوم هجری‌ست قدس سره. دوم اینکه خود موافق سنتی‌ست از سنن نامگذاری‌ ما.
برچسب ها
درد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی

عنواندرد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین، یانار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک7_22_5871_600_978

تعداد صفحات246

خلاصه
در این کتاب به بررسی زندگانی و آراء و احوال شیخ صفی الدین اردبیلی پرداخته شده است.
برچسب ها
شرح سادۀ گلشن راز

شرح سادۀ گلشن راز

شیخ محمود شبستری

عنوانشرح سادۀ گلشن راز

نویسندهشیخ محمود شبستری

مصححبهروز ثروتیان

ناشرشرکت چاپ و نشر بین الملل

تاریخ چاپ1388(چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک1_214_304_964_978

تعداد صفحات443

خلاصه
شیخ شبستری مثنوی گلشن راز را در ماه شوال سال 717 هجری سروده است و در این هنگام وی حدود سی سال داشته است. این مثنوی زیبا و عارفانه در پاسخ به نامۀ یکی از بزرگان اهل خراسان سروده شده است که پرسش‌های خود را به نظم مطرح کرده و پاسخ آنها را نیز به نظم درخواست کرده است.
برچسب ها
شرح دیوان ملا پریشان

شرح دیوان ملا پریشان

اسفندیار غضنفری امرایی به کوشش اسعد غضنفری

عنوانشرح دیوان ملا پریشان

نویسندهاسفندیار غضنفری امرایی به کوشش اسعد غضنفری

ناشرشاپور خواست

تاریخ چاپ1388

مکان چاپخرم آباد

تیراژ3000

شابک2_36_2707_964_978

تعداد صفحات270

خلاصه
این کتاب ضمن بیان شرح حال مختصر ملاپریشان، به چگونگی پیدایش جنبش حروفیه که شاعر از پیروان متعصب آن بوده است و بررسی آراء و عقاید آنها و تأثیرات متقابل این فرقه و مؤسس آن فضل الله نعیمی استرآبادی با مردم لرستان می‌پردازد و خدمات فِرَق مختلف متصوفه در بسط و گسترش اسلام در دیگر کشورها را شرح می‌دهد.
برچسب ها
شرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

شرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی

عنوانشرح و نقد غزلیات شمس تبریزی

نویسندهمولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی

مصححبهروز ثروتیان

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپتهران

مکان چاپ1387

تیراژ3000

شابک9_276_304_964_978

تعداد صفحات1386

خلاصه
شرح و نقد «غزلیات شمس» در این مجموعه، تنها بر اساس غزلیاتی است که تخلص «شمس تبریزی» دارند و به هر بهانه و عنوانی از «شمس» در غزلیات «دیوان کبیر» نام برده‌اند. اصلی‌ترین غرض نویسنده کتاب حاضر، تحقیق و تشخیص این مطلب است که همۀ غزل‌های مختوم به نام «شمس تبریزی» از «مولانا» نیست.
برچسب ها
عرفان اسلامی در شرق و غرب: گفتگوی سید سلمان صفوی و پروفسور سیدحسین نصر

عنوانعرفان اسلامی در شرق و غرب: گفتگوی سید سلمان صفوی و پروفسور سیدحسین نصر

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8_02_5357_600_978

تعداد صفحات82

خلاصه
این کتاب به مباحثی پیرامون عرفان اسلامی و موقعیت آن در کشورهای اسلامی و غرب معاصر می‌پردازد.
برچسب ها
عرفان عملی

عرفان عملی

سیدسلمان صفوی

عنوانعرفان عملی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک5_03_5357_600_978

تعداد صفحات87

خلاصه
در این کتاب اصول و تکنیک‌های عرفان عملی بر اساس تعالیم اسلامی و تجربیات شخصی مؤلف ارائه شده است.
برچسب ها
فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن عربی

عنوانفرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن عربی

نویسندهگل‌بابا سعیدی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_471_401_964_976

تعداد صفحات1269

خلاصه
در این کتاب در آغاز تعریف واژه از لحاظ لغت بیان شده و غالباً پس از ذکر عقاید عرفانی مشهور به عقیدۀ ابن عربی پرداخته شده است.
برچسب ها
ماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ1381

مکان چاپهمدان

تیراژ2000

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از هفت مقاله دربارۀ زندگی و آثار «عین القضات همدانی» عارف نامدار قرن ششم هجری است.
برچسب ها
لطیفۀ غیبی همراه با دارابی: لطیفه‌های عرفانی برخی از اشعار حافظ شیرازی

عنوانلطیفۀ غیبی همراه با دارابی: لطیفه‌های عرفانی برخی از اشعار حافظ شیرازی

نویسندهشاه محمد دارابی

مصححنصرت الله فروهر

ناشرطراوت

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابکXـ 7ـ 96502ـ 964

تعداد صفحات244

خلاصه
نگارنده در این كتاب كوشیده است برخی از ابیات دیوان حافظ را با مشرب عرفانی شرح و توضیح دهد. در بخش دوم كتاب، توضیحاتی برای اصطلاحات عرفانی فراهم آمده و در بخش سوم اشعار موجود با آیات قرآن تطبیق داده شده است.
برچسب ها
مدخلی بر رمزشناسی عرفانی

عنوانمدخلی بر رمزشناسی عرفانی

نویسندهجلال ستاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392 (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک8_515_305_964_978

تعداد صفحات192

خلاصه
در اين كتاب پس از بحث و بررسی دربارۀ مفهوم رمز و تعريف آن و نقل آرای صاحب‌نظران نامدار اين زمينه، بخشی به ارائۀ تفسيري رمزشناختی از داستان معروف سلامان و آبسال اختصاص يافته و در پی آن پاره‌ای رمزهای ديگر نيز كه در ادب و فرهنگ ايران نقش داشته‌اند، شناسانده و بررسی شده‌اند. بخش پايانی به تحليلي باریک‌بينانه در باب زبان رمزی صوفيه پرداخته است.
برچسب ها
مجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

عنوانمجمع الرسائل: 108 رساله از رئیس السلطنه و اب الطائفه و سید الطریقه القطب الازلی والعالم العلی ابن عبدالله حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت الله ولی

مصححعلی محمد صابری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_582_224_964_978

تعداد صفحات1498

خلاصه
شاه نعمت الله ولی از اقطاب بزرگ عرفان و تصوف و از مجدّدان این مکتب است. تصوف حضرت شاه نعمت الله ولی حقیقت معنوی اسلام بوده و هست و بخش جدایی‌ناپذیر اسلام است که مانند جان یا روح سبب تقویت جسم اسلام «شریعت» می‌گردد و به آن حیات می‌بخشد. صوفیه هم بر حقیقت معنوی اسلام یعنی طریقت و عرفان تأکید داشتند و هم بر جنبۀ شریعتی آن.
برچسب ها
نگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1367

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 21 مقاله است که طی سال‌های مختلف توسط نویسنده به رشتۀ تحریر درآمده است.
برچسب ها
چکامۀ عشق: روایت منظوم واقعۀ کربلا

چکامۀ عشق: روایت منظوم واقعۀ کربلا

کمال الدین محمدکریم صابونی

عنوانچکامۀ عشق: روایت منظوم واقعۀ کربلا

نویسندهکمال الدین محمدکریم صابونی

مصححعلی اوجبی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_714_422_964_978

تعداد صفحات76

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 113/1 بيت در قالب مثنوی است كه مرحوم حاجی محمدكريم صابونی، متخلص به ناظم آنها را در انتهای مثنوی بلند لسان‌الغيب سروده است.
برچسب ها
شرح جامع بر رساله قشیریه

شرح جامع بر رساله قشیریه

ابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

عنوانشرح جامع بر رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم ابن هوازن قشیری

مصحححسین شهبازی

ناشرزوار

مکان چاپتهران

خلاصه
رساله قشیریه اثر استاد عبدالکریم بن هوازن قشیری، یکی از مهم‌ترین کتب عرفان و تصوف در قرن 5 هجری است. این رساله، بنا به گفتة قشیری، برای مریدان و صوفیان مبتدی و علت نگارش آن، ظهور فساد در طریقت ذکر شده است.
برچسب ها
احوال و آثار عین القضات

عنواناحوال و آثار عین القضات

نویسندهرحیم فرمنش

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_489_331_964_978

تعداد صفحات416

خلاصه
عین القضات یکی از اعاظم و اکابر صوفیه بوده و دارای تألیفات بی‌نظیری است و عموم نویسندگان او را در ذکاء و فضل یکانۀ روزگار دانسته‌اند. این کتاب تحقیقی است در احوال و آثار عین القضات همدانی.
برچسب ها
صد میدان

صد میدان

خواجه عبدالله انصاری

عنوانصد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

مصححسرژ دوبورکوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2_439_331_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب از نفیس‌ترین و وجیزترین آثار تصوف اسلامی در فارسی است که شاگردی از شاگردان حضرت شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری آن را از گفتارها و امالی و تقاریر استاد انشا فرموده و به تاریخ اول شهر محرم سال 448 هجری نوشتن آن را آغاز کرده است.
برچسب ها
شکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

مترجمغلامرضا جمشیدنژاد اول

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب شکوی الغریب که مانند دیگر نوشته‌های عین القضات، مشحون از تعبیرهای نغز و دلکش صوفیانه بوده و پر از سوزوگداز است.
برچسب ها
دفتر دانایی (کتاب المعرفة)

عنواندفتر دانایی (کتاب المعرفة)

نویسندهابن عربی

مترجمسعید رحیمیان

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_28_5747_600_978

تعداد صفحات271

خلاصه
این رساله در واقع چکیدۀ معارف ابن عربی به ویژه در عرفان نظری است و در ضمن مدخلی است مناسب برای مطالعۀ کتاب‌های مفصل‌تر مانند فتوحات یا متون موجز و مختصرتر.
برچسب ها
زبدة الحقایق

زبدة الحقایق

عین القضات همدانی

عنوانزبدة الحقایق

نویسندهعین القضات همدانی

مصححعفیف عسیران

مترجمغلامرضا جمشیدنژاد اول

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک5_496_331_964_978

تعداد صفحات384

خلاصه
زبدة الحقایق از مهم‌ترین متن‌های مکتوب عرفانی و فلسفی اسلامی ـ ایرانی است که در سطح والایی از ادبیات منثوری قرار دارد که ایرانیان به زبان عربی تألیف کرده‌اند. این کتاب دربردارندۀ صد فصل است و از این‌رو آن را «صد فصل» نامیده‌اند.
برچسب ها
اخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

عنواناخلاق و انسان کامل از منظر مولوی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ1388

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک0_01_5357_600_978

تعداد صفحات108

خلاصه
اخلاق و انسان کامل دو رکن مهم و اساسی منظومه مولانا جلال‌الدین بلخی است.
برچسب ها
 حق الیقین فی معرفة رب العالمین

عنوان حق الیقین فی معرفة رب العالمین

نویسندهشیخ محمود شبستری

مصححرضا اشرف زاه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1387 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4_084_331_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این کتاب از آثار مسلّم شیخ محمود شبستری است که در تمامی مآخذی که ذکری از شیخ است، در کنار نام کتاب گلشن راز، از آن نام برده‌‌اند، گویا به همان‌گونه که کتاب گلشن راز را بهترین اثر منظوم عرفانی او می‌دانند، این کتاب را بهترین یادگار منثور او به حساب می‌آورند.
برچسب ها
بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

عنوانبررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهمیثم نصراللهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک6_64_2908_964_978

تعداد صفحات365

خلاصه
در این کتاب به بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدولۀ سمنانی از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان قرن هفتم و هشتم هجری پرداخته است.
برچسب ها
سیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

عنوانسیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

نویسندههانری کربن

مترجمنوذر آقاخانی

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک6_07_5231_600_978

تعداد صفحات202+10

خلاصه
این کتاب ترجمۀ دو بخش مستقل از دو کتاب هانری کربن دربارۀ سیدحیدر آملی است. «سیدحیدر آملی» از چهره‌های مهم قرن هشتم هجری است. امروزه با شناخت برخی از آثار وی می‌توان گفت كه آثار او فلسفه، كلام و عرفان قرن خود را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
برچسب ها
آشنایی با مبانی عرفان و تصوف (مکتب‌ها، سلسله‌ها و بزرگان عرفان اسلامی)

عنوانآشنایی با مبانی عرفان و تصوف (مکتب‌ها، سلسله‌ها و بزرگان عرفان اسلامی)

نویسندهخیرالله محمودی

ناشرآییژ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_281_970_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
در این کتاب سعی شده مطالبی درحوزۀ عرفان و تصوف مطرح شود که بتواند نیازهای اولیۀ دانشجویان و محققان را برای آشنایی با عرفان و تصوف اسلامی برآورده کند.
برچسب ها
آیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

عنوانآیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

نویسنده سیدمحمدحسن قاضی با مقدمۀ حسین غفاری

مترجمسیدمحمدعلی قاضی‌نیا

ناشرجلد اول: حکمت، جلد دوم: بصیرت

تاریخ چاپجلد اول: 1392 (چ چهارم) جلد دوم: 1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_4_81412_964

تعداد صفحات458+225

خلاصه
این کتاب در دو جلد، به عرفان سیدعلی قاضی و شخصیت او و نیز به بررسی شاگردانش که هر کدام برای خود آیتی شده‌اند، از جمله علامه طباطبایی و مرحوم بهجت و بسیاری دیگر می‌پردازد. همچنین در این کتاب مقدمه‌ای با عنوان «فلسفۀ عرفان شیعی» آمده است.
برچسب ها
اشاراتی عرفانی

اشاراتی عرفانی

عبدالرضا مظاهری

عنواناشاراتی عرفانی

نویسندهعبدالرضا مظاهری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ485ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
هر فصل از این کتاب اشاره‌ای به یک نکته مهم یا شبهه‌ای علمی است که ممکن است سال ها ذهن هر انسانی را به خود مشغول بدارد و او را به دنبال پاسخ به حرکت وادارد. چنان‌که در داستان شیخ سمعان مهم‌ترین اشاره چگونگی گذر از زهد به عشق و نقش خواب و رؤیا در مکاشفات عرفانی است یا پاسخ به شبهۀ شر و اختیار، اشاره‌ای دیگر است که ذهن هر انسانی را در طول تاریخ به خود مشغول داشته است.
برچسب ها
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
بوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

عنوانبوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

نویسندهانتخاب و توضیح محسن بابایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_062_165_964_978

تعداد صفحات165

خلاصه
ابوسعید در تاریخ تصوف، بیش از هر عارف دیگری در داشتن کرامات ـ رفتارهای خارق‌العاده‌ای که از اولیاء سر می‌زند ـ مشهور است و اسرار التوحید در حقیقت مجموعه‌ای است از کرامت‌های او.
برچسب ها
گنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

عنوانگنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

نویسندهبا گزینش و توضیح محمدسرور مولایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2ـ078ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات149

خلاصه
طبقات الصوفیه حاصل تقریرها و بیانات خواجه در حلقه‌های درس و تذکیر او برای مریدان در آن حلقه‌ها بوده و غرض از املا و تقریر آن، ارشاد و تعلیم مریدان بوده است که در این کتاب گزیده‌ای از آن آورده شده است.
برچسب ها
مفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی
PDF

عنوانمفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ891ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات176+6

خلاصه
در این کتاب اهمیت حکمت در تصوف و عرفان اسلامی و تلقی صوفیان و عارفان مسلمان و نیز خود حکیمان از این مفهوم در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می‌شود.
برچسب ها
مجموعه آثار حلاج
PDF

مجموعه آثار حلاج

حسین بن منصور حلاج

عنوانمجموعه آثار حلاج

نویسندهحسین بن منصور حلاج

مصححتحقیق، ترجمه و شرح از قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ13ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات528

خلاصه
آنچه در این مجموعه گردآوری شده بخش اعظم آثار حلاج است که درستی آن از سوی حلاج‌شناس معروف لویی ماسینیون تأیید شده است.
برچسب ها
عهد الست

عهد الست

نصرالله پورجوادی

عنوانعهد الست

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8ـ084ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات368

خلاصه
موضوع کتاب پیمانی است که خداوند در هنگام خلقت با فرزندان آدم یا در حقیقت با ذریۀ آنان می‌بندد و از آنها اعتراف می‌گیرد به خداوند خویش. این قضیه از هیجان‌انگیزترین حوادث خلقت است که فقط در یکی از آیات قرآن (اعراف: 172) به آن اشاره شده و توجه مفسران قرآن و متکلمان و به ویژه عارفان و صوفیان و سپس شعرای عارف‌مسلک و صوفی ایرانی را به خود جلب کرده است.
برچسب ها
گوهر معنا در صدف لفظ: شرح و تحلیل و بررسی الفیه گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری
PDF

عنوانگوهر معنا در صدف لفظ: شرح و تحلیل و بررسی الفیه گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری

نویسندهغلامحسین عمرانی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ019ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات160

خلاصه
در این کتاب تحلیل و شرح 287 بیت از گلشن راز شیخ محمود شبستری همراه با مقاله‌ای نقدگونه با عنوان «درآمدی بر تفکر عرفانی» آورده شده است.
برچسب ها
کهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی
PDF

عنوانکهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی

نویسندهعلی اکبر چناری

ناشربنیاد پژوهش‌های اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ607ـ971ـ964ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
در این کتاب ضمن پرداختن به شرح حال و معرفی آثار فیض در عرفان و تصوف و بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی و اجتماعی روزگار وی، چگونگی رویکرد فیض به تصوف و عرفان به طور مبسوط بررسی شده و به نمونه‌هایی از آرای عرفانی وی در عرفان نظری و تأثیراتی که از دیگران پذیرفته اشاره شده است.
برچسب ها
تأویلات قرآن حکیم مشهور به تفسیر ابن عربی (دو جلد)
PDF

عنوانتأویلات قرآن حکیم مشهور به تفسیر ابن عربی (دو جلد)

نویسندهعبدالرزاق کاشانی

مترجمسیدجواد هاشمی علیا

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ014ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات1480

خلاصه
این کتاب ترجمۀ کتاب تأویلات القرآن الحکیم منسوب به به ابن عربی، اما تألیف و نگارش شیخ عبدالرزاق کاشانی است. تأویلات القرآن گرانقدرترین اثر کاشانی است و آن را میان تفاسیر باطنی می‌توان اثری منحصربه‌فرد دانست. در این اثر عبدالرزاق تفسیر قرآن را به شیوۀ تأویلی مبتنی بر کشف و شهود فراهم آورده که برگردان آن در دو مجلد سامان یافته است.
برچسب ها
حیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال
PDF

عنوانحیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ33ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات182

خلاصه
این کتاب در اصل تحقیق، تصحیح، ترجمه، و تحلیل و نقد رساله‌ای نادر از غزالی به‌نام «المنقذ من الضلال» است که تلاش دارد خط سیر فکری این دانشمند را درک کند. نويسنده در این کتاب به اختصار به تشریح مراحل حیات فکری خود می‌پردازد.
برچسب ها
داستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه
PDF

داستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه

حشمت‌الله ریاضی به اهتمام معصومه امین دهقان

عنوانداستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به اهتمام معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ22ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات178+8

خلاصه
در این کتاب ضمن نگاهی گذرا به زندگی و آثار «مجدود بن آدم سنایی» (473ـ 525 ق) شاعر قرن ششم و معرفی کتاب «حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه» او، گزیده‌ای از داستان‌های این کتاب بازنویسی شده است.
برچسب ها
آداب السلوک و شرح اسماء الحسنی (ترجمۀ سه رسالۀ عرفانی)
PDF

عنوانآداب السلوک و شرح اسماء الحسنی (ترجمۀ سه رسالۀ عرفانی)

نویسندهابوالقاسم قشیری نیشابوری

مترجممحمودرضا افتخارزاده

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک 0ـ073ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
این کتاب ترجمۀ سه رساله با عناوین «ترتیب السلوک، التحبیر فی التذکیر و کتاب المعراج» است.
برچسب ها
سیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی
PDF

عنوانسیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی

نویسندهنجم‌الدین رازی

مترجممحمودرضا افتخارزاده

ناشرجامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ032ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
موضوع این کتاب شرح عرفان اسلامی است. این کتاب ترجمۀ فارسی «منارات السائرین» اثر «نجم‌الدین رازی» است. مترجم در ابتدای نوشتار به شرح زندگی شیخ نجم‌الدین رازی پرداخته و دیدگاه‌های عرفانی وی را توضیح داده و سپس به ترجمۀ اصل کتاب روی آورده است.
برچسب ها
گنگ گویا: دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم
PDF

عنوانگنگ گویا: دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم

نویسندهایرج شهبازی، علی اصغر ارجی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 6ـ579ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم است.
برچسب ها
سیر تاریخی عرفان و تصوف در گیلان

عنوانسیر تاریخی عرفان و تصوف در گیلان

نویسندهعباس پناهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپرشت

تیراژ2100

شابک3ـ297ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این کتاب به بررسی ریشه‌های تاریخی عرفان و تصوف گیلان و سرچشمه‌های آن در گیلان می‌پردازد.
برچسب ها
ابن عربی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار
PDF

عنوانابن عربی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسن ابراهیمی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ195ـ222ـ500ـ978

تعداد صفحات776

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 33 مقاله در معرفی آرا، احوال و آثار ابن عربی است.
برچسب ها
راه و رسم شیدایی: برداشتی عرفانی از غزل‌های حافظ
PDF

عنوانراه و رسم شیدایی: برداشتی عرفانی از غزل‌های حافظ

نویسندهعلی غواصی

ناشرنوید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپشیراز

تیراژ2000

شابک6ـ204ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات408

خلاصه
این کتاب برداشتی متفاوت از غزلیات خواجه حافظ شیرازی است. شرحی روان و ساده که مخاطب آن همۀ طبقات اجتماعی و دوست‌داران خواجه می‌تواند باشد.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سوم: عرفان، تصوف و فلسفه)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سوم: عرفان، تصوف و فلسفه)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات195

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ هشت مقاله در حوزه‌های عرفان، تصوف و فلسفه است.
برچسب ها
مساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر
PDF

عنوانمساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر

نویسندهمهدی رفیع

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ400ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب با تحلیل و واکاوی کتاب «اتاق آبی» سهراب سپهری به تدوین و شرح نظریه این شاعر در زمینه تاریخ هنر نقاشی پرداخته شده است. این نظریه سهراب سپهری در اصل نوعی تاریخ سیاسی نقاشی است.
برچسب ها
منطق الاسرار ببیان الأنوار
PDF

عنوانمنطق الاسرار ببیان الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد، زهره نجفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ682ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات534

خلاصه
شیوه بیان روزبهان در منطق الاسرار مستقیم و صریح و مناسب برای تألیف یک متن تعلیمی است در حالی که زبان شرح شطحیات بر عناصر خیال و گاه عوامل عبارت‌پردازی استوار شده و فهم مقصود مؤلف را دشوار کرده است.
برچسب ها
شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)
PDF

شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

به اهتمام محمود نجفی ض

عنوانشرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

نویسندهبه اهتمام محمود نجفی ض

ناشرآیت اشراق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک3ـ13ـ7404ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده اثر عرفانی از عارفان بزرگ جهان اسلام است. در این کتاب افزون بر ویراستاری، تحقیق و مستندسازی آیات، روایات، اقوال و اشعار در حد توان انجام شده است.
برچسب ها
فیه ما فیه
PDF

فیه ما فیه

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

عنوانفیه ما فیه

نویسندهمولانا جلال‌الدین محمد بلخی

مصححبهمن نزهت

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7ـ714ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات465+64

خلاصه
کتاب فیه ما فیه اثری مهم و برجسته در ادب فارسی است، این اثر هم زبان طبیعی و شفاهی مولوی را در خود حفظ کرده و هم حاوی لبِّ لبابِ تجارب و اندیشه‌های عرفانی او است.
برچسب ها
شرح فصوص الحکم
PDF

شرح فصوص الحکم

عفیف‌الدین تلمسانی

عنوانشرح فصوص الحکم

نویسندهعفیف‌الدین تلمسانی

مصححاکبر راشدی نیا

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ642ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات442

خلاصه
شرح تلمسانی اولین شرحی است که بر کتاب فصوص‌الحکم نوشته شده است.
برچسب ها
کشف الأسرار و مکاشفات الأنوار
PDF

عنوانکشف الأسرار و مکاشفات الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

مصححمریم حسینی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک2ـ722ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات42+266

خلاصه
کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار در زمرۀ آثار شگفت عارفان مسلمان ایرانی در دوران طولانی آفرینش‌های ادبی و هنری ایشان است. این کتاب نگاشتۀ «روزبهان بقلی شیرازی» (ف، 606 هجری) از عارفان سدۀ ششم هجری و یکی از برجسته‌ترین آثار در حوزۀ بیان شهودی معارف الهی و همچنین زندگی‌نامۀ خودنوشت اوست.
برچسب ها
منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه
PDF

منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

ابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

مصححبه کوشش حسین شهبازی

مترجمابوعلی حسن بن احمد عثمانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
در این کتاب گزیدۀ شرح رسالۀ قشیریه در 20 باب ارائه شده است.
برچسب ها
شهر خوشی: نگاهی به زندگی و عرفان بهاءولد
PDF

عنوانشهر خوشی: نگاهی به زندگی و عرفان بهاءولد

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ91ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات173

خلاصه
نویسنده در این کتاب طی چند بخش سعی دارد ابعاد گوناگون عرفان بهاءولد، پدر مولوی را بر بنیاد معارف او به زبانی ساده و روشن معرفی کند.
برچسب ها
کرشمۀ عشق: مقالاتی در عرفان نوحلاجی ایران
PDF

عنوانکرشمۀ عشق: مقالاتی در عرفان نوحلاجی ایران

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ03ـ7439ـ964ـ978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ دوازده مقاله دربارۀ تصوف عاشقانه است؛ تصوفی که از لحاظ زبان و عقاید تا حدود زیادی متأثر از آثار حسین بن منصور حلاج است.
برچسب ها
مفتاح فتوحات (گلشن راز شبستری)
PDF

عنوانمفتاح فتوحات (گلشن راز شبستری)

نویسندهنصرالله حکمت

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ673ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات414

خلاصه
این کتاب که از چهار بخش تشکیل شده است و در هر بخش چند فصل به رشته تحریر درآمده، در واقع تلاشی در نمایش دادن گلشن راز شبستری است.
برچسب ها
خلع النعلین و اقتباس النور من موضع القدمین
PDF

عنوانخلع النعلین و اقتباس النور من موضع القدمین

نویسندهابن قسی اندلسی

مصححمحی الدین عربی

مترجمحیدر شجاعی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک5ـ006ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات18+398

خلاصه
ابن قسی در خلع نعلین، ضمن تکیه بر آیات قرآنی و احادیث نبوی، عقاید خود را از آنها استخراج و آنها را به صورت معانی فلسفی و صوفیانه بیان می‌کند.
برچسب ها
در هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری
PDF

عنواندر هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0ـ685ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات545

خلاصه
در این کتاب چهار روایت بسیار کهن و اصیل از آثار فارسی انصاری به نظر خوانندگان علاقمند می‌رسد که با تمام آنچه تاکنون به عنوان آثار فارسی انصاری در دسترس اهل تحقیق بوده، به کلی متفاوت است.
برچسب ها
به عبارت محال: چهارده جستار در دلالت‌شناسی مفاهیم عرفانی
PDF

عنوانبه عبارت محال: چهارده جستار در دلالت‌شناسی مفاهیم عرفانی

نویسندهبابک عباسی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7ـ929ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات8+237

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده مقاله در حوزۀ دلالت‌شناسی یا معناشناسی مفاهیم عرفانی است.
برچسب ها
عشق و عرفان در دیوان شیخ علاءالدوله سمنانی
PDF

عنوانعشق و عرفان در دیوان شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهسعید کرکه‌آبادی

ناشرحبله رود

تاریخ چاپ1392

مکان چاپسمنان

تیراژ1000

شابک5ـ76ـ5764ـ600ـ978

تعداد صفحات227

خلاصه
در این کتاب اشعار عارفانه و عاشقانه با دقت خاصی از دیوان اشعار عربی و فارسی شیخ علاءالدوله سمنانی گرفته شده و با شاهد مثال‌هایی از شاعرانی معروف چون حافظ، مولانا، سعدی و ... بیان شده است.
برچسب ها
مقامات عارفان: هزار و یک مقام از مقامات عارفان
PDF

عنوانمقامات عارفان: هزار و یک مقام از مقامات عارفان

نویسندهروزبهان بقلی شیرازی

مترجمقاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ85ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات808

خلاصه
این کتاب ترجمۀ کتاب مشرب الارواح روزبهان بقلی شیرازی است. روزبهان این کتاب را با تأسی از خواجه عبدالله انصاری در کتاب منازل السائرین که هزار منزل را در صد مقام و صد مقام را در ده باب از آغاز تا پایان بررسی کرده است، هزار مقام را در بیست باب و در هر باب پنجاه مقام از مقامات عارفان را آورده است.
برچسب ها
خوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه
PDF

عنوانخوشنویسی و عرفان با نگاهی به طریقت نعمت‌اللهیه

نویسندهابوالفضل شاهی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ36ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
کوشش این کتاب بررسی تأثیرات متقابل خط خوش و عرفان در ادیان مختلف به ویژه اسلام و چگونگی همبستگی این دو خواهد بود.
برچسب ها
عرفان‌پژوهی: کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر
PDF

عرفان‌پژوهی: کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر

محمدرضا یوسفی با همکاری مرضیه سهامی احمد

عنوانعرفان‌پژوهی: کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر

نویسندهمحمدرضا یوسفی با همکاری مرضیه سهامی احمد

ناشرمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک4ـ534ـ195ـ964ـ978

تعداد صفحات840

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ کتاب‌شناسی 400 پژوهش عرفانی معاصر است و سعی شده در آن افزون بر اطلاعات کتاب‌شناختی لازم و ضروری هر اثر، از جمله تصویر جلد، محتوا و موضوعات اصلی آن نیز در کوتاه‌ترین عبارات معرفی شود.
برچسب ها
مجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته
PDF

عنوانمجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته

نویسندهبه تحقیق و تصحیح اکبر راشدی‌نیا

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ095ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات315

خلاصه
این کتاب یکی از کهن‌ترین و لطیف‌ترین متون ادبیات پارسی است که از یک‌سو ما را در شناخت بهتر ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی یاری می‌رساند و از سوی دیگر با دغدغه‌ها و آموزه‌های معرفتی و طریقتی بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر و خواجه یوسف همدانی آشنا می‌سازد.
برچسب ها
جزو چهارم معارف: از مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلما بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی
PDF

عنوانجزو چهارم معارف: از مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلما بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی

نویسندهبهاءولد

مصححساسان زندمقدم

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ71ـ6414ـ964ـ978

تعداد صفحات197

خلاصه
در این کتاب جزء چهارم معارف بهاء ولد با در اختیار داشتن عکس دقیق امروزی تصحیح شده است. این تصحیح تأثیر بسزایی بر درک بهتر و فهم غوامض این اثر سترگ عرفانی دارد.
برچسب ها
مصباح الارواح (به انضمام یک رساله عرفانی دیگر)
PDF

عنوانمصباح الارواح (به انضمام یک رساله عرفانی دیگر)

نویسندهعامی شروی

مصححمرضیه راغبیان

ناشرادیان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک2ـ88ـ2908ـ964ـ978

تعداد صفحات503

خلاصه
این کتاب، تصحیح دو رساله به نام‌های مصباح الارواح و رساله سؤال و جواب است.
برچسب ها
رساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی
PDF

عنوانرساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک3ـ927ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات202+6

خلاصه
هدف بنیادین این کتاب طرح یک مطالعۀ مقدماتی دربارۀ قصه‌های عرفانی است.
برچسب ها
دریای معرفت (از بایزید بسطامی تا نجم دایه)
PDF

عنواندریای معرفت (از بایزید بسطامی تا نجم دایه)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0ـ944ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات13+209

خلاصه
در این کتاب به بحث معرفت از منظر عرفا و صوفیان در برهه تاریخی قرن سوم تا هفتم هجری پرداخته شده است.
برچسب ها
المعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة
PDF

عنوانالمعجم الصوفی؛ دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، الحکمة فی حدود الحکمة

نویسندهسعاد الحکیم

مترجمسیدناصر طباطبایی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک8ـ021ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات994+38

خلاصه
این کتاب به شرح 706 اصطلاح نزد ابن عربی می‌پردازد.
برچسب ها
نثر فارسی در سپهر سیاست
PDF

عنواننثر فارسی در سپهر سیاست

نویسندهمریم صادقی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ35ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
مسئله این پژوهش آن است که مبانی و محورهای سیاسی و دینی (اجتماعی) نثر فارسی را با تأکید بر آثار تاریخی در ایران پس از اسلام تا قرن دوازدهم بررسی و تحلیل نماید.
برچسب ها
طلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)
PDF

عنوانطلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)

نویسندهعلی‌اشرف والی

ناشرضیغمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ6ـ91592ـ600ـ978

تعداد صفحات584

خلاصه
در این کتاب رازهای مکشوفۀ 210 گفتار از مقالات شمس تبریزی آورده شده است.
برچسب ها
سیر تحول عرفان هندی
PDF

سیر تحول عرفان هندی

سورندراناته داسگوپتا

عنوانسیر تحول عرفان هندی

نویسندهسورندراناته داسگوپتا

مترجمابوالفضل محمودی

ناشرسمت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 7ـ0122ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات158+6

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای از مهم‌ترین جنبه‌های برخی از مهم‌ترین عرفان‌های هندی است که سیر تحول و تکامل اندیشه معنوی هندی را که خود بنیان بسیاری از معنویت گراییهای جدید است، همراه با فراز و فرود آن نشان می‌دهد.
برچسب ها
 پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ
PDF

پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

وحید سبزیان پور، مسلم خزلی

عنوان پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

نویسندهوحید سبزیان پور، مسلم خزلی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک0ـ59ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
در این کتاب نخست داستان‌های کتاب پند پیران بر اساس چاپ متینی نقل شده و سپس در بخش توضیحات ریشه‌های آنها در منابع فارسی و عربی نشان داده شده است.
برچسب ها
تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)
PDF

عنوانتحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)

نویسندهفضل بن محب نیشابوری

مصححجواد بشری، محمدافشین وفایی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ104ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات9+93

خلاصه
یکی از گونه‌های نثر کهن فارسی از ادوار نخستین آن، مجالس عالمانی از خراسان و ماوراء النهر قدیم است که در قالب کتاب‌هایی تدوین شده و البته کمتر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
برچسب ها
کیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)
PDF

کیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)

جمعی از نویسندگان به اهتمام سیداحمد بهشتی شیرازی

عنوانکیمیا: دفتری در ادبیات وهنر و عرفان (جلد 12)

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام سیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ561ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات640

خلاصه
این جلد از مجموعۀ کیمیا دربردارندۀ 25 مقاله در حوزه‌های ادبیات، هنر و عرفان و فصلی از کتاب «کلمات: رموز و اشارات عارفان و عاشقان و صوفیان و معشوقان» است.
برچسب ها
فلسفه لاجوردی سپهری
PDF

عنوانفلسفه لاجوردی سپهری

نویسندهسروش دباغ

ناشرصراط

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ32ـ5633ـ964ـ978

تعداد صفحات356

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقالاتی دربارۀ شعر و عرفان سپهری است که در سالیان اخیر نگاشته شده است.
برچسب ها
عشق صوفیانه در آینه استعاره: نظام‌های استعاری عشق در متون عرفانی منثور بر اساس نظریه استعاره‌شناختی
PDF

عنوانعشق صوفیانه در آینه استعاره: نظام‌های استعاری عشق در متون عرفانی منثور بر اساس نظریه استعاره‌شناختی

نویسندهزهره هاشمی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک0ـ300ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات389

خلاصه
این کتاب برگ دیگری از جستجوگری‌های درازدامن در باب شناخت و تفسیر عشق از دیدگاه عرفا است که حاصل تلاش نگارنده در رسیدن به دریافت و شیوۀ ادارک صوفیه از عشق با استفاده از نظریۀ استعارۀ شناختی است که امروزه در دنیای مطالعات زبان‌شناسی به عنوان یکی از نظریه‌های مؤثر و پرطرفدار در واکاوی و نقد متون شناخته شده است.
برچسب ها
اسلام در سرزمین ایران (دو مجلد)
PDF

عنواناسلام در سرزمین ایران (دو مجلد)

نویسندههانری کربن

مترجمرضا کوهکن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ42ـ7009ـ600ـ978

تعداد صفحات632+658

خلاصه
این کتاب مهم‌ترین اثر هانری کربن است و اهمیت جلد نخست این مجموعه نیز در آن است که کربن به طور ویژه به تشیع دوازده امامی پرداخته که به ویژه بعد از دوره صفوی در ایران رواج داشته است. کربن علاقه بسیاری در تشیع داشته و در مکالمات او با علامه طباطبایی مطالب بسیاری در این‌باره وجود دارد.
برچسب ها
رهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی
PDF

عنوانرهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی

نویسندهحسن سیدعرب

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ958ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب بررسی تطبیقی فلسفۀ سهروردی با اندیشه‌های فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، ابن عربی و ملاصدرا است.
برچسب ها
فرهنگ اصطلاحات عرفانی گلشن راز: بر اساس کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه، مرصادالعباد و کیمیای سعادت
PDF

عنوانفرهنگ اصطلاحات عرفانی گلشن راز: بر اساس کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه، مرصادالعباد و کیمیای سعادت

نویسندهسهیلا زینلی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ139ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات398

خلاصه
در این کتاب اصطلاحات عرفانی گلشن راز بر اساس چهار کتاب دیگر یعنی کشف المحجوب، رسالۀ قشیریه، مرصادالعباد و کیمیای سعادت شرح شده است.
برچسب ها
آتش در ادبیات عرفانی
PDF

آتش در ادبیات عرفانی

صبا بیوک‌زاده با سخنی از دکتر قدمعلی سرامی

عنوانآتش در ادبیات عرفانی

نویسندهصبا بیوک‌زاده با سخنی از دکتر قدمعلی سرامی

ناشرترفند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ25ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات269

خلاصه
مؤلف در این کتاب کوشیده است جلوه‌های آتش در ادب فارسی را بررسی کند.
برچسب ها
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گُرّکانی
PDF

مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گُرّکانی

جمعی از نویسندگان به کوشش علی‌محمد صابری

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گُرّکانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی‌محمد صابری

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ40ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات485+9

خلاصه
شیخ ابوالقاسم گُرَّکانی طوسی از بزرگان عرفان و تصوف در قرن پنجم هجری و جانشین معنوی شیخ ابوالقاسم مغربی است.
برچسب ها
تعالیم ابن عربی و آموزه‌های شیعی
PDF

عنوانتعالیم ابن عربی و آموزه‌های شیعی

نویسندهبهمن صادقی مزده

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک2ـ36ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات592

خلاصه
هدف این تحقیق بررسی تطبیقی تعالیم ابن عربی و آموزه‌های شیعی دربارۀ آن دسته از اعتقاداتی است که یا خاص مکتب تشیع بوده یا اینکه دربارۀ آنها دیدگاه ویژه‌ای ارائه کرده است.
برچسب ها
نقش خیال؛ اندیشه‌های ابن عربی در باب خیال
PDF

عنواننقش خیال؛ اندیشه‌های ابن عربی در باب خیال

نویسندهمحمود محمودالغراب

مترجممحمد فرهمند

ناشرجامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک5ـ122ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب ترجمۀ کتاب «الخیال، عالم البرزخ و المثال» است که مجموعۀ آرا و اندیشه‌های ابن عربی در حوزه خیال، عالم مثال و برزخ است که به وسیله «محمود محمود الغراب» گردآوری شده است.
برچسب ها
تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه
PDF

عنوانتاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ364ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
در این کتاب به علل اقبال به تصوف و رواج سلسله‌ها و طریقت‌های صوفیانه پرداخته شده و از بزرگان و مشایخ و آثار آنان در هر دوره یاد شده است.
برچسب ها
مجموعه اشعار نجم‌الدین رازی
PDF

مجموعه اشعار نجم‌الدین رازی

مقدمه، تصحیح و گردآوری کاظم محمدی

عنوانمجموعه اشعار نجم‌الدین رازی

نویسندهمقدمه، تصحیح و گردآوری کاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک2ـ52ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات138

خلاصه
شیخ نجم‌الدین ابوبکر عبدالله بن محمد بن شاهاور الاسدی الرازی معروف به نجم دایه از مشاهیر عرفا و از مریدان و شاگردان برجسته حضرت شیخ نجم‌الدین کبری است.
برچسب ها
هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی
PDF

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

بهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

عنوانهزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ864ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات920

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیش از هزار حکایت و هزار عبارت از متون عرفانی فارسی یا ترجمه‌شده به فارسی است.
برچسب ها
نظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح‌های عارفان
PDF

عنواننظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح‌های عارفان

نویسندهحمیرا زمردی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ530ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات266

خلاصه
در ابتدای این پژوهش، به ذکر مقدماتی در خصوص زبان عارفان، تعریف شطح، معرفی شطاحان و نقد آراء آنان پرداخته شده است.
برچسب ها
عشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی
PDF

عنوانعشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمامیرحسین اصغری

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ777ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات38+487

خلاصه
این کتاب از دقیق‌ترین و مؤثر‌ترین آثاری است که در موضوع عشق در اسلام به انگلیسی نوشته شده است.
برچسب ها
موسیقی در فلسفه و عرفان، یک مقدمۀ کوتاه
PDF

عنوانموسیقی در فلسفه و عرفان، یک مقدمۀ کوتاه

نویسندهمحمدرضا آزاده‌فر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ307ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات6+114

خلاصه
اندیشمندان اسلامی به ویژه فلاسفه تقریبا به اتفاق دیدگاه ارسطو در طبقه‌بندی موسیقی به عنوان یک قسم از اقسام چهارگانۀ علوم ریاضی را پذیرفته‌اند؛ ولی از جهت دخیل بودن احساس آدمی در ادراک آن، موسیقی را هنر نیز به شمار آورده‌اند.
برچسب ها
ترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)
PDF

عنوانترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)

نویسندهعلی بن حسن زواره‌ای

مصححمنصور پهلوان

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ785ـ121ـ600ـ978

خلاصه
این کتاب، تفسیری کامل از قرآن کریم است و بین تفاسیر شیعی و فارسی ممتاز و دارای اهمیت است.
برچسب ها
تحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)
PDF

تحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)

ابومحمد مسکین بن محی‌الدین الحنفی الکبروی سرهندی

عنوانتحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)

نویسندهابومحمد مسکین بن محی‌الدین الحنفی الکبروی سرهندی

مصححعیوض هوشیار، یوسف بیگ‌باباپور

ناشرمکتب اسنوند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمراغه

تیراژ500

شابک2ـ29ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات852

خلاصه
این کتاب در ردیف تذکره‌های علمای هند است و افزون بر آنکه فواید تراجمی و شخصیت‌شناسی و شناخت رجال متصوفۀ هند می‌تواند داشته باشد، به عنوان یک اثر ادبی فارسی در هند از سدۀ 14 قمری محسوب می‌شود. این دوره از تاریخ هند مملو از آثاری از این دست است.
برچسب ها
رشحات نوریه
PDF

رشحات نوریه

سیدحسین ظهیرالاسلام دزفولی

عنوانرشحات نوریه

نویسندهسیدحسین ظهیرالاسلام دزفولی

مصححمحمدحسین حکمت‌فر، حسین نصیرباغبان

ناشردارالمؤمنین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپدزفول

تیراژ500

شابک4ـ14ـ5161ـ600ـ978

تعداد صفحات107

خلاصه
یکى از رسائل منثورى که ظهیرالاسلام نگاشته، رشحات نوریه است. رشحات جمع رشحه و در لغت به معناى قطره و چکیده است.
برچسب ها
از خوان و نان تا خون و جان: قوت جان در ذهن و زبان مولانا
PDF

عنواناز خوان و نان تا خون و جان: قوت جان در ذهن و زبان مولانا

نویسندهقدمعلی سرّامی، فرشاد عربی

ناشرترفند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ31ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات370

خلاصه
نویسنده در این کتاب «قوت جان» یا «مأکولات روحانی» را در ذهن و زبان مولانا بررسیده است.
برچسب ها
درآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی
PDF

عنواندرآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی

نویسندهبهمن محمدصادق‌زاد بنایی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ25ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
مقصود از این کتاب فراهم‌آوردن رساله‌ای است که اندیشه‌های حکمی ـ عرفانی سنایی را در حدیقة الحقیقه نشان دهد و گوشه‌ای از جلوه‌های گوناگون حکمت و عرفان اسلامی را در گسترۀ ادب به نمایش بگذارد.
برچسب ها
هفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)
PDF

عنوانهفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)

نویسندهعلیرضا خطیب‌زاده

ناشربهجت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ024ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات1758

خلاصه
این کتاب سعی دارد و به این کوشش به راه آمده که عرفان را به عرفان و عارف را به عارف بنمایاند. این اثر در پی مخاطب نیست که در پی سالک است.
برچسب ها
خلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)
PDF

عنوانخلاصۀ کیمیای سعادت (بازنویسی به نثر ساده)

نویسندهامام محمد غزالی

مصححمحمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک6ـ93ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب خلاصه‌ای از تمام مباحث مطرح‌شده در کیمیای سعادت است؛ ضمن اینکه به منظور آسان‌شدن مطالعۀ آن برای جوانان، قسمت‌های دشوار کتاب با نثری نزدیک‌تر به زبان امروز بازنویسی شده و تا جایی که به متن اصلی لطمه نخورد، کلمات و اصطلاحات دشوار آن نیز با کلماتی ساده‌تر جایگزین شده است.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم
PDF

فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

محیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

عنوانفرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ96ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات856

خلاصه
از ویژگی‌های تصوف ابن عربی رازگونگی و پوشیدگی است، به گونه‌ای که برای همۀ مردم آشنا نیست و تنها برگزیدگان از آن سر در می‌آورند، از این‌رو برای آشنایی همگان نیاز به فرهنگ واژگان است تا شناخت و آگاهی از نوشته‌هایش برای دیگران آسان شود.
برچسب ها
شرح ابن عربی بر فصوص الحکم
PDF

شرح ابن عربی بر فصوص الحکم

محی‌الدین ابن عربی

عنوانشرح ابن عربی بر فصوص الحکم

نویسندهمحی‌الدین ابن عربی

مصححقاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ65ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات1032

خلاصه
«فصوص الحکم» یکی از نوشته‌هایی است که همواره از سوی عارفان و دانشوران پردازش و شرح و تفسیر شده است و کوشیده‌اند پیچیدگی‌ها و نمادها و نشانه‌های عرفانی، کلامی و اشارات صوفیانه را گزارش و پردازش کنند.
برچسب ها
نصیحت‌نامۀ شاهی؛ ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار
PDF

عنواننصیحت‌نامۀ شاهی؛ ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار

نویسندهتاج‌الدین حسین خوارزمی

مصححاکرم آقاجانلو

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک3ـ055ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات52+564

خلاصه
نصيحت‌نامۀ شاهي در ادامه سنت نصيحت‌نامه‌ها و نصيحة‌الملوك‌هاي تاريخ ادبيات فارسي است. هدف از نگارش اين قبيل آثار همبستگي جامعه و خير و صلاح همگاني است. البته افزون بر مطالب اين رساله‌ها، نثر فارسي و گاه مسجع آنها نيز از ديد ادبي ارزشمند است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...