یکشنبه 04 تیر ماه 1396
نامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری
PDF

عنواننامۀ حایری: جشن‌نامه استاد عبدالحسین حایری

نویسندهبه کوشش عبدالحسین طالعی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ179ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات500

خلاصه
این جشن‌نامه به پاسداشت مردی حکیم که همواره دست محبت پدرانه بر سر اهل دانش می‌کشید و به «خدمت» می‌اندیشید، که حاصل یک عمر پربرکت او در همین یک کلمه نمود می‌یابد، تدوین شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...