یکشنبه 04 تیر ماه 1396
هزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

عنوانهزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

نویسندهپرویز عباسی داکانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک0_539_224_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
در این کتاب به بررسی زندگی، افکار و آثار خواجه عبدالله انصاری پرداخته می‌شود.
برچسب ها
درویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)

عنواندرویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0_672_372_964_978

تعداد صفحات574

خلاصه
این کتاب تصحیح متن خلاصة المقدمات است و در بخش پایانی آن یکی از آثار شیخ جام برای اولین بار با عنوان «فی الآداب و ما یلیق بحال الفقراء» برای اولین بار آمده است.
برچسب ها
بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

عنوانبررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهمیثم نصراللهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک6_64_2908_964_978

تعداد صفحات365

خلاصه
در این کتاب به بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدولۀ سمنانی از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان قرن هفتم و هشتم هجری پرداخته است.
برچسب ها
باباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر حصاص همدانی

عنوانباباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر حصاص همدانی

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ096ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب به وجوه عرفانی و فلسفی زندگانی و اشعار باباطاهر پرداخته شده است.
برچسب ها
مجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته
PDF

عنوانمجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته

نویسندهبه تحقیق و تصحیح اکبر راشدی‌نیا

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ095ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات315

خلاصه
این کتاب یکی از کهن‌ترین و لطیف‌ترین متون ادبیات پارسی است که از یک‌سو ما را در شناخت بهتر ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی یاری می‌رساند و از سوی دیگر با دغدغه‌ها و آموزه‌های معرفتی و طریقتی بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر و خواجه یوسف همدانی آشنا می‌سازد.
برچسب ها
صلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج
PDF

عنوانصلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج

نویسندهیحیی یثربی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک8ـ118ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات280

خلاصه
نویسنده در این کتاب با نوشتار روان و ساده خود، داستان زندگی منصور حلاج، عارف بزرگ ایرانی را براساس منابع و آثار معتبر تاریخی و عرفانی شرح داده است.
برچسب ها
معارف خواجه محمد بن صدیق کُجَجانی از عرفای قرن ششم هجری
PDF

عنوانمعارف خواجه محمد بن صدیق کُجَجانی از عرفای قرن ششم هجری

نویسندهحسن بن حمزة بن محمد الپلاسی الشیرازی

مصححکاظم محمدی

مترجممولانا نجم‌الدین طارمی در 811 هجری

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک4ـ58ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
یکی از مشهورترین پیران و خواجگان منطقۀ آذربایجان خواجه محمد کُجَجانی است.
برچسب ها
مجموعه اشعار نجم‌الدین رازی
PDF

مجموعه اشعار نجم‌الدین رازی

مقدمه، تصحیح و گردآوری کاظم محمدی

عنوانمجموعه اشعار نجم‌الدین رازی

نویسندهمقدمه، تصحیح و گردآوری کاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک2ـ52ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات138

خلاصه
شیخ نجم‌الدین ابوبکر عبدالله بن محمد بن شاهاور الاسدی الرازی معروف به نجم دایه از مشاهیر عرفا و از مریدان و شاگردان برجسته حضرت شیخ نجم‌الدین کبری است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...