پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
البیاض و السواد من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

عنوانالبیاض و السواد من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد

نویسندهعلی ابن حسن سیرجانی

مصححمحسن پورمختار (با مقدمۀ انگلیسی نصرالله پورجوادی)

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت ایرانیان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_64_8036_964_978

خلاصه
این کتاب طبقه‌بندی موضوعی اقوال، اشعار و حکایات صوفیان تا اواخر قرن چهارم است.
برچسب ها
کیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

عنوانکیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

نویسندهفرید الدین رادمهر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_526_448_964_978

خلاصه
مؤلف این کتاب کوشیده تا تمامی مطالب مربوط به ذوالنون را مدنظر قرار دهد و آنچه را او گفته است، بیابد و در این کتاب درج نهد.
برچسب ها
مصائب حلّاج

مصائب حلّاج

لوئی ماسینیون

عنوانمصائب حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون

مترجمسیدضیاءالدین دهشیری

ناشرجامی

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک978-964-7468-40-4

خلاصه
عنوان «شرح مصائب حلّاج» بسی از حوزۀ ادبیات فراتر می‌رود؛ داستان شهادتی را که در اسلام در هالۀ تقدس پنهان شده را حکایت می‌کند. شرح سرچشمه‌‌های تاریخی آن نشان خواهد داد کدام شخصیت، قهرمان و موضوع آن بوده است و ترجمۀ آثار وی به ما امکان خواهد داد تا مشرب عرفانی و فداکاری حقیقی او را از نو بسازیم.
برچسب ها
اخبار حلّاج: در سیرت حسین ابن منصور حلّاج

عنواناخبار حلّاج: در سیرت حسین ابن منصور حلّاج

نویسندهلوئی ماسینیون و پال کراوس

مصححامید حلّاج

ناشرجامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2_024_176_600_978

خلاصه
این کتاب نسخه‌ای کهن در زندگینامه حسین ابن منصور حلاج است.
برچسب ها
در جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

در جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

سلمان ساکت زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنواندر جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

نویسنده سلمان ساکت زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_041_241_964_978

تعداد صفحات140

خلاصه
این کتاب کوششی است ناچیز برای شناساندن بیشتر پیر فرزانه به نسل جوان و پویای معاصر، یعنی خواجه عبدالله انصاری.
برچسب ها
حدیث ساغر و می

حدیث ساغر و می

مارتین لینگز

عنوانحدیث ساغر و می

نویسندهمارتین لینگز

مترجمسعید رحیمیان

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_65_5747_600_978

تعداد صفحات196

خلاصه
این کتاب گزیدۀ اشعار عارفان مسلمان از سدۀ دوم تا سدۀ هشتم هجری است.
برچسب ها
سرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

عنوانسرای سکوت: پیام‌های عارفانه از تذکرةالاولیای عطار

نویسندهایرج شهبازی

ناشردوستان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2_62_6207_964_978

تعداد صفحات424

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 357 جملۀ درخشان، عمیق و زیبا از عارفان مسلمان است.
برچسب ها
هزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

عنوانهزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

نویسندهپرویز عباسی داکانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک0_539_224_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
در این کتاب به بررسی زندگی، افکار و آثار خواجه عبدالله انصاری پرداخته می‌شود.
برچسب ها
درویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)

عنواندرویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0_672_372_964_978

تعداد صفحات574

خلاصه
این کتاب تصحیح متن خلاصة المقدمات است و در بخش پایانی آن یکی از آثار شیخ جام برای اولین بار با عنوان «فی الآداب و ما یلیق بحال الفقراء» برای اولین بار آمده است.
برچسب ها
دیوان منصوری

دیوان منصوری

اسماعیل منصوری لاریجانی

عنواندیوان منصوری

نویسندهاسماعیل منصوری لاریجانی

ناشرجمهوری

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_77_5687_600_978

تعداد صفحات455

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اشعار استاد منصوری لاریجانی در هشت فصل است.
برچسب ها
مراد المریدین

مراد المریدین

ابوالفتوح غیاث الدین هبة الله یوسف ابن ابراهیم بن سعدالدین حمویه

عنوانمراد المریدین

نویسندهابوالفتوح غیاث الدین هبة الله یوسف ابن ابراهیم بن سعدالدین حمویه

مصححعلی اصغر میرباقری فرد، زهره نجفی زیر نظر مهدی محقق

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ مک گیل

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_76_5552_964_978

تعداد صفحات248

خلاصه
در سير تطور عرفان اسلامی قرن هفتم، به سبب تلاقی مشرب‌های مختلف اهميت ويژه‌ای دارد. يکی از چهره‌های برجسته اين دوره سعدالدين حمويه (م 649 ﻫ..ق) است که با وجود جايگاه مهمش در عرفان اسلامی، اطلاعات زيادی درباره وی در دست نيست و هر منبعی که ما را در شناخت بيشتر او و پيرامونيان او ياری دهد، بی‌ترديد از اهميتی خاص برخوردار است. مراد المريدين نوشته نوشناخته خواجه غياث الدين هبة الله ابن يوسف ابن ابراهيم، از نوادگان سعدالدين حمويه، زنده در اوايل قرن هشتم، در شرح احوال و زندگی شيخ حاوی اطلاعات دست اول و قابل اطمينانی در باب آرا و انديشه‌های اوست که ضمناً مناسبات اجتماعی و خانوادگی، مشايخ و مريدان وی را هم معرفی می‌کند.
برچسب ها
بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

عنوانبررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهمیثم نصراللهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک6_64_2908_964_978

تعداد صفحات365

خلاصه
در این کتاب به بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدولۀ سمنانی از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان قرن هفتم و هشتم هجری پرداخته است.
برچسب ها
ابن عربی، وارث الانبیاء

عنوانابن عربی، وارث الانبیاء

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمهوشمند دهقان

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 4_61_5706_964_978

تعداد صفحات216

خلاصه
ویلیام چیتیک در این کتاب می‌کوشد افزون بر گزارشی از زندگینامه شیخ، اندیشه او را به سادگی به خوانندگان معرفی کند.
برچسب ها
آموزۀ مهدویت در عرفان اسلامی

آموزۀ مهدویت در عرفان اسلامی

محمدامین صادقی ازرگانی

عنوانآموزۀ مهدویت در عرفان اسلامی

نویسندهمحمدامین صادقی ازرگانی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک5_838_445_964_978

تعداد صفحات156+14

خلاصه
در این کتاب جلوه‌ای از سیمای نورانی حضرت مهدی علیه‌السلام، ضرورت و جایگاه حضرت مهدی علیه‌السلام در نظام خلقت، مهدی علیه‌السلام و ولایت الهی، جلوه‌ای از اسرار غیبت و برکات ظهور آن حضرت با رویکرد عرفانی مورد بحث قرار گرفته است.
برچسب ها
گنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

عنوانگنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

نویسندهبا گزینش و توضیح محمدسرور مولایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2ـ078ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات149

خلاصه
طبقات الصوفیه حاصل تقریرها و بیانات خواجه در حلقه‌های درس و تذکیر او برای مریدان در آن حلقه‌ها بوده و غرض از املا و تقریر آن، ارشاد و تعلیم مریدان بوده است که در این کتاب گزیده‌ای از آن آورده شده است.
برچسب ها
در جست‌و‌جوی آینه: گزیدۀ مقالات شمس تبریزی
PDF

عنواندر جست‌و‌جوی آینه: گزیدۀ مقالات شمس تبریزی

نویسندهمحمدعلی موحد

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2ـ081ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات115

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای است از مقالات شمس تبریزی.
برچسب ها
مفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی
PDF

عنوانمفهوم حکمت در تصوف و عرفان اسلامی

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ891ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات176+6

خلاصه
در این کتاب اهمیت حکمت در تصوف و عرفان اسلامی و تلقی صوفیان و عارفان مسلمان و نیز خود حکیمان از این مفهوم در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می‌شود.
برچسب ها
گزیدۀ تذکرة الاولیاء
PDF

گزیدۀ تذکرة الاولیاء

مقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

عنوانگزیدۀ تذکرة الاولیاء

نویسندهمقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ74ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
تذکرة الولیاء مجموعه‌ای از احوال و گفتار عارفان شهیر قرون نخستین اسلام است که با معانی لطیف عرفانی و نثری آهنگین و گرم، مقبول طبع اهل نظر قرار گرفته است. این کتاب گزیده‌ای از تذکرة الاولیاء است که تلاش می‌کند با ارائۀ توضیحاتی کوتاه برای اصطلاحات و عبارات دشوار، مطالعۀ این اثر عطار را آسان‌تر نماید.
برچسب ها
پژوهشی در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان: جامۀ هارلکن و جامۀ رهبانی، کلاه دلقک‌ها و درویشان
PDF

عنوانپژوهشی در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان: جامۀ هارلکن و جامۀ رهبانی، کلاه دلقک‌ها و درویشان

نویسندهگئو ویدن گرن

مترجمبا ترجمه و تحقیق بهار مختاریان

ناشرآگه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ298ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات196

خلاصه
ویدن گرن در این کتاب کوشیده است به پدیده کلاه و مرقع نزد گروه‌ها و انجمن‌های مختلف هند و اروپایی بپردازد.
برچسب ها
باباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر حصاص همدانی

عنوانباباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر حصاص همدانی

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ096ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب به وجوه عرفانی و فلسفی زندگانی و اشعار باباطاهر پرداخته شده است.
برچسب ها
ابن عربی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار
PDF

عنوانابن عربی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسن ابراهیمی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ195ـ222ـ500ـ978

تعداد صفحات776

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 33 مقاله در معرفی آرا، احوال و آثار ابن عربی است.
برچسب ها
ابن عربی، وارث انبیاء
PDF

عنوانابن عربی، وارث انبیاء

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمهوشمند دهقان

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ61ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
ویلیام چیتیک در این کتاب می‌کوشد افزون بر گزارشی از زندگی‌نامه شیخ، اندیشه او را به‌سادگی به خواننده معرفی کند.
برچسب ها
شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)
PDF

شرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

به اهتمام محمود نجفی ض

عنوانشرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

نویسندهبه اهتمام محمود نجفی ض

ناشرآیت اشراق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک3ـ13ـ7404ـ600ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده اثر عرفانی از عارفان بزرگ جهان اسلام است. در این کتاب افزون بر ویراستاری، تحقیق و مستندسازی آیات، روایات، اقوال و اشعار در حد توان انجام شده است.
برچسب ها
مذهب ابن عربی؟!: تأملی در اعتقادات محیی‌الدین عربی
PDF

عنوانمذهب ابن عربی؟!: تأملی در اعتقادات محیی‌الدین عربی

نویسندهعلامه سیدجعفر مرتضی عاملی

مترجمسیدمهدی نوری کیذقانی

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1500

شابک4ـ789ـ397ـ964ـ978

تعداد صفحات332

خلاصه
این کتاب ترجمه یکی از آثار ارزشمند علامۀ محقق «سیدجعفر مرتضی عاملی» به نام ابن عربی سنّی متعصب یا ابن عربی لیس بشیعی می‌باشد.
برچسب ها
مجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته
PDF

عنوانمجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته

نویسندهبه تحقیق و تصحیح اکبر راشدی‌نیا

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ095ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات315

خلاصه
این کتاب یکی از کهن‌ترین و لطیف‌ترین متون ادبیات پارسی است که از یک‌سو ما را در شناخت بهتر ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی یاری می‌رساند و از سوی دیگر با دغدغه‌ها و آموزه‌های معرفتی و طریقتی بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر و خواجه یوسف همدانی آشنا می‌سازد.
برچسب ها
دریای معرفت (از بایزید بسطامی تا نجم دایه)
PDF

عنواندریای معرفت (از بایزید بسطامی تا نجم دایه)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0ـ944ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات13+209

خلاصه
در این کتاب به بحث معرفت از منظر عرفا و صوفیان در برهه تاریخی قرن سوم تا هفتم هجری پرداخته شده است.
برچسب ها
ابن‌عربی وارث انبیا
PDF

عنوانابن‌عربی وارث انبیا

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمقاسم کوهدار

ناشرنامک

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ22ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات191

خلاصه
این کتاب به قلم متخصصی سرشناس، سیری در زندگی و آموزه‌های ابن‌عربی و در عین وجاهت تخصصی بسیار آسان‌یاب و سودمند و راهنمایی کارآمد برای مطالعات بعدی است که برای خواننده علاقه‌مند صرف‌نظر از حوزه مطالعاتی وی راهگشا خواهد بود.
برچسب ها
صلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج
PDF

عنوانصلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج

نویسندهیحیی یثربی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک8ـ118ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات280

خلاصه
نویسنده در این کتاب با نوشتار روان و ساده خود، داستان زندگی منصور حلاج، عارف بزرگ ایرانی را براساس منابع و آثار معتبر تاریخی و عرفانی شرح داده است.
برچسب ها
معارف خواجه محمد بن صدیق کُجَجانی از عرفای قرن ششم هجری
PDF

عنوانمعارف خواجه محمد بن صدیق کُجَجانی از عرفای قرن ششم هجری

نویسندهحسن بن حمزة بن محمد الپلاسی الشیرازی

مصححکاظم محمدی

مترجممولانا نجم‌الدین طارمی در 811 هجری

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک4ـ58ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
یکی از مشهورترین پیران و خواجگان منطقۀ آذربایجان خواجه محمد کُجَجانی است.
برچسب ها
مجموعه اشعار نجم‌الدین رازی
PDF

مجموعه اشعار نجم‌الدین رازی

مقدمه، تصحیح و گردآوری کاظم محمدی

عنوانمجموعه اشعار نجم‌الدین رازی

نویسندهمقدمه، تصحیح و گردآوری کاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک2ـ52ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات138

خلاصه
شیخ نجم‌الدین ابوبکر عبدالله بن محمد بن شاهاور الاسدی الرازی معروف به نجم دایه از مشاهیر عرفا و از مریدان و شاگردان برجسته حضرت شیخ نجم‌الدین کبری است.
برچسب ها
نظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح‌های عارفان
PDF

عنواننظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح‌های عارفان

نویسندهحمیرا زمردی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ530ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات266

خلاصه
در ابتدای این پژوهش، به ذکر مقدماتی در خصوص زبان عارفان، تعریف شطح، معرفی شطاحان و نقد آراء آنان پرداخته شده است.
برچسب ها
هفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)
PDF

عنوانهفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)

نویسندهعلیرضا خطیب‌زاده

ناشربهجت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ024ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات1758

خلاصه
این کتاب سعی دارد و به این کوشش به راه آمده که عرفان را به عرفان و عارف را به عارف بنمایاند. این اثر در پی مخاطب نیست که در پی سالک است.
برچسب ها
تذکرۀ گوهران شب‌چراغ
PDF

تذکرۀ گوهران شب‌چراغ

حسین نصیرباغبان

عنوانتذکرۀ گوهران شب‌چراغ

نویسندهحسین نصیرباغبان

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ16ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات311

خلاصه
این کتاب مسمی است به تذکرۀ گوهران شب‌چراغ در بیست و چهار گوهر از زندگی علما و عرفا و متصوفۀ اواخر صفویه تاکنون.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...