شنبه 06 خرداد ماه 1396
شیوه‌نامۀ نوشتار

شیوه‌نامۀ نوشتار

محمود مهرآوران

عنوانشیوه‌نامۀ نوشتار

نویسندهمحمود مهرآوران

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8_73_8261_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب شیوه‌‌نامه‌ای است که در آن هم از رسم‌الخط فارسی و هم از نکات مهم نگارشی و نیز برخی شیوه‌ها و راهنمایی‌های دیگر دربارۀ کتاب‌ها و نوشته‌ها گرد آمده است.
برچسب ها
شیوه‌های داستان‌نویسی: انواع رمان

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: انواع رمان

نویسنده سعید فضائلی

ناشرموسسه ایران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک978964707115

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب به آموزش نگارش انواع رمان اختصاص دارد.
برچسب ها
شیوه‌های داستان‌نویسی: داستان کوتاه

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: داستان کوتاه

نویسندهسعید فضائلی

ناشرمؤسسه ایران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک108_6707_964_978

تعداد صفحات144

خلاصه
این کتاب به آموزش نگارش داستان کوتاه اختصاص دارد.
برچسب ها
شیوه‌های داستان‌نویسی: داستان بلند

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: داستان بلند

نویسندهسعید فضائلی

ناشرمؤسسه ایران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7092_670_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربارۀ چندوچون به‌کارگیری تکنیک‌ها و عناصر داستان‌نویسی (رمان) نگارش یافته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...