سه شنبه 06 تیر ماه 1396
مجموعه اشعار شیرکوبی‌کس
PDF

مجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

به کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

عنوانمجموعه اشعار شیرکوبی‌کس

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ رضا کریم مجاور

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ146ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات920

خلاصه
شیرکو بی‌کس بزرگ‌ترین و نام‌آورترین شاعر معاصرکرد و یکی از چند شاعر بزرگ جهان است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...