چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
منتخب محبوب القلوب

منتخب محبوب القلوب

برخوردار فراهی

عنوانمنتخب محبوب القلوب

نویسندهبرخوردار فراهی

مصححعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ650

شابک0_069_165_964_978

خلاصه
کتاب حاضر به «شمسه و قهقهه» هم معروف است. در این کتاب نسل معاصر با نمونه‌هایی از گزیده و ویراستۀ داستان‌های میرزا برخوردار آشنا می‌شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...