یکشنبه 04 تیر ماه 1396
اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی

اشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی

پژوهش و ویراستۀ بهروز ایمانی

عنواناشعار بازیافتۀ کافی ظفر همدانی

نویسندهپژوهش و ویراستۀ بهروز ایمانی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_163_220_600_978

تعداد صفحات210

خلاصه
کافی ظفر سرایندۀ سدۀ 5 ـ 6 قمری است.
برچسب ها
چشمۀ خورشید (پژوهشی در زندگی و آثار ملامحمد فضولی)

عنوانچشمۀ خورشید (پژوهشی در زندگی و آثار ملامحمد فضولی)

نویسندهعلی اصغر شعردوست

ناشردبیرخانۀ کنگره بزرگداشت حکیم محمد فضولی

تاریخ چاپ1374

مکان چاپتهران

تیراژ5000

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب مروری است بر زندگی و شعر ملامحمد فضولی و شناخت و بررسی آثار وی.
برچسب ها
دیوان جنید شیرازی

دیوان جنید شیرازی

معین‌الدین ابوالقاسم جنید ابن محمود شیرازی

عنواندیوان جنید شیرازی

نویسندهمعین‌الدین ابوالقاسم جنید ابن محمود شیرازی

مصححامید سروری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_161_220_600_978

تعداد صفحات280

خلاصه
جنید شیرازی سرایندۀ قرن هشتم قمری است و اشعار او در بررسی ادبیات وعظ و مضامین توحیدی در آن سده است.
برچسب ها
دیوان اشرفی سمرقندی

دیوان اشرفی سمرقندی

شرف‌الدین حسن اشرفی سمرقندی

عنواندیوان اشرفی سمرقندی

نویسندهشرف‌الدین حسن اشرفی سمرقندی

مصححعباس بگ‌جانی و امید سروری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_166_220_600_978

تعداد صفحات362

خلاصه
اشرفی سمرقندی سرایندۀ قرن ششم قمری است و اشعار او در بررسی فرهنگ و ادبیات فارسی پیش از مغول اهمیت دارد.
برچسب ها
دیوان اشعار بابا فغانی شیرازی

عنواندیوان اشعار بابا فغانی شیرازی

نویسندهبابافغانی شیرازی

مصححاحمد سهیلی خوانساری

ناشراقبال

تاریخ چاپ1385 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_343_406_964

تعداد صفحات448 + 35

خلاصه
بابافغانی شیرازی شاعر نیمۀ دوم قرن نهم هجری است.
برچسب ها
دیوان اشعار جلال طبیب شیرازی همراه با رسالۀ جواهر البحور

عنواندیوان اشعار جلال طبیب شیرازی همراه با رسالۀ جواهر البحور

نویسندهاحمد ابن یوسف جلال طبیب شیرازی

مصححنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9_97_7531_964_978

تعداد صفحات358

خلاصه
جلال طبیب را ذبیح‌الله صفا «از پزشکان و شاعران معروف دربار شاه شجاع مظفری» دانسته و چند غزل که تعداد آنها از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند، از وی نقل کرده است.
برچسب ها
دیوان رضی‌الدین آرتیمانی

دیوان رضی‌الدین آرتیمانی

رضی‌الدین آرتیمانی

عنواندیوان رضی‌الدین آرتیمانی

نویسندهرضی‌الدین آرتیمانی

مصححسید وحید سمنانی

ناشرسنایی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_46_8746_964_978

تعداد صفحات280

خلاصه
میرزا محمدرضی معروف به میررضی آرتیمانی از شاعران و عارفان مشهور زمان صفویه است.
برچسب ها
دیوان حافظ

دیوان حافظ

شمس‌الدین محمد حافظ

عنواندیوان حافظ

نویسندهشمس‌الدین محمد حافظ

مصححبهروز ثروتیان

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک1_409_304_964_978

تعداد صفحات576 + ده

خلاصه
این کتاب از روی پانزده نسخۀ خطی و چاپی تصحیح شده است.
برچسب ها
سام‌نامه

سام‌نامه

ناشناس

عنوانسام‌نامه

نویسندهناشناس

مصححوحید رویانی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک8_049_203_600_978

تعداد صفحات690 + 8

خلاصه
منظومۀ سام‌نامه حماسه‌ای است عاشقانه که بر محور عشق سام، جهان پهلوان ایرانی به پریدخت دختر فغفور چین شکل گرفته است.
برچسب ها
کلیات نظام قاری

کلیات نظام قاری

محمود ابن امیراحمد نظام قاری

عنوانکلیات نظام قاری

نویسندهمحمود ابن امیراحمد نظام قاری

مصححرحیم طاهر

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_160_220_600_978

تعداد صفحات668

خلاصه
محمود ابن امیراحمد معروف به نظام قاری از شاعران سدۀ نهم قمری است و او را با عنوان «شاعر البسه» نیز می‌شناسند.
برچسب ها
پرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

عنوانپرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

نویسندهنصرالله امامی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392 (چاپ دهم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_63_5620_964_978

تعداد صفحات246

خلاصه
در این کتاب بیشتر توجه بر نقد و تحلیل شعر فرخی بوده است.
برچسب ها
شهر زنان به انضمام شش داستان دیگر بر اساس نسخۀ خطی نشلج کاشان
PDF

عنوانشهر زنان به انضمام شش داستان دیگر بر اساس نسخۀ خطی نشلج کاشان

نویسندهمؤلفی ناشناخته

مصححعباس حلواچی نشلجی

ناشرهمگام با هستی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپکاشان

تیراژ500

شابک6ـ20ـ5531ـ600ـ978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفت داستان منظوم از روزگار صفوی می‌باشد.
برچسب ها
ادب‌نامه
PDF

ادب‌نامه

نزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

عنوانادب‌نامه

نویسندهنزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ293ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات124

خلاصه
منظومۀ ادب‌نامه در بیان چگونگی رفتار وزیران و منشیان و دیگر درباریان در برابر شاه است.
برچسب ها
سفینۀ بولونیا

سفینۀ بولونیا

به کوشش ایرج افشار، محمد افشین‌وفایی، شهریار شاهین‌دژی

عنوانسفینۀ بولونیا

نویسندهبه کوشش ایرج افشار، محمد افشین‌وفایی، شهریار شاهین‌دژی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ732ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
این سفینه به احتمال بسیار در اواخر سدۀ هفتم هجری قمری و در جایی از آذربایجان گردآوری شده است. هشت شاعری که شعرشان در 45 ورق بازمانده از این سفینه آمده است، همگی در قرن ششم و اوایل قرن هفتم می‌زیسته‌اند و دست‌کم مدتی از عمر خویش را در منطقۀ فهله و آذربایجان به سر برده‌اند.
برچسب ها
مثنوی ازهر و مزهر
PDF

مثنوی ازهر و مزهر

حکیم نزاری قهستانی

عنوانمثنوی ازهر و مزهر

نویسندهحکیم نزاری قهستانی

مصححمحمود رفیعی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ370ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات548

خلاصه
مثنوی ازهر و مزهر بزرگ‌ترین اثر حماسی نزاری در سال 700 هجری قمری سروده شده و دربردارندۀ ده هزار و ششصد و دوازده بیت است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...