یکشنبه 04 تیر ماه 1396
شعر و همزبانی

شعر و همزبانی

رضا داوری اردکانی

عنوانشعر و همزبانی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_2_91230_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقالاتی کوتاه دربارۀ شعر و شاعری است.
برچسب ها
شب آخر با سیلویو پلات: مقالاتی در باب شعر و شاعری

عنوانشب آخر با سیلویو پلات: مقالاتی در باب شعر و شاعری

نویسندهادوارد هرش و دیگران

مترجمفریده حسن‌زاده

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_898_351_964_978

تعداد صفحات246

خلاصه
مقالات این کتاب برگزیده‌ای از مقالات شاعران مطرح معاصر است.
برچسب ها
تعلق و تماشا
PDF

تعلق و تماشا

محمدعلی سپانلو

عنوانتعلق و تماشا

نویسندهمحمدعلی سپانلو

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ630ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
سپانلو در این کتاب از نخستین برخوردهای قلمی خود با ادبیات و هنر معاصرش از نوجوانی تا روزگار میان‌سالی آورده است. چنان‌که خود اشاره می‌کند بخشی از یادداشت‌ها و مقالات پیرامون مهم‌ترین حوادث ادبی و هنری دوران خاصی از حیات کشورمان و بخش دیگری تماشای رویدادها و البته عکس‌العمل‌های او نسبت به آنهاست.
برچسب ها
در هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری
PDF

عنواندر هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0ـ685ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات545

خلاصه
در این کتاب چهار روایت بسیار کهن و اصیل از آثار فارسی انصاری به نظر خوانندگان علاقمند می‌رسد که با تمام آنچه تاکنون به عنوان آثار فارسی انصاری در دسترس اهل تحقیق بوده، به کلی متفاوت است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...