چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
چشم‌انداز شعر معاصر ایران: جریان‌شناسی شعر ایران در قرن بیستم (ویرایش دوم)

عنوانچشم‌انداز شعر معاصر ایران: جریان‌شناسی شعر ایران در قرن بیستم (ویرایش دوم)

نویسندهمهدی زرقانی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک4_804_380_964_978

خلاصه
کتاب حاضر تلاشی است برای جریان‌شناسی شعر ایران در قرن بیستم تا ابتدای انقلاب اسلامی.
برچسب ها
فصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55
PDF

فصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55

جمعی از نویسندگان به سردبیری پونه ندائی

عنوانفصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری پونه ندائی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات44

خلاصه
شمارۀ نوروزی فصلنامۀ ادبی «شوکران» منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...