چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
جریان‌شناسی شعر معاصر

جریان‌شناسی شعر معاصر

یوسف عالی عباس‌آباد

عنوانجریان‌شناسی شعر معاصر

نویسندهیوسف عالی عباس‌آباد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_578_372_964_978

خلاصه
کتاب حاضر تلاشی است برای بررسی جریان‌های شعر معاصر از نیما تا روزگار ما.
برچسب ها
چشم‌انداز شعر معاصر ایران: جریان‌شناسی شعر ایران در قرن بیستم (ویرایش دوم)

عنوانچشم‌انداز شعر معاصر ایران: جریان‌شناسی شعر ایران در قرن بیستم (ویرایش دوم)

نویسندهمهدی زرقانی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک4_804_380_964_978

خلاصه
کتاب حاضر تلاشی است برای جریان‌شناسی شعر ایران در قرن بیستم تا ابتدای انقلاب اسلامی.
برچسب ها
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

عنوانالتفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

نویسندهفرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_541_224_964_978

تعداد صفحات222

خلاصه
هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با «حاضرپنداری» در بلاغت سنّتی مقایسه‌ای صورت گیرد و تفاوت آنها بیان شود.
برچسب ها
رفتارشناسی ادبی شعر مفهومی (بازخوانی نیما با تأملی در شعر دهۀ هفتاد)

عنوانرفتارشناسی ادبی شعر مفهومی (بازخوانی نیما با تأملی در شعر دهۀ هفتاد)

نویسندهرضا اسماعیلی

ناشرهزارۀ ققنوس

تاریخ چاپ1385

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک7_26_8792_964

تعداد صفحات208

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای شناخت شعر معاصر و نحله‌های گوناگون آن از طریق تحلیل و بازشناسی رفتارهای ادبی شاعران با زبان.
برچسب ها
بانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

عنوانبانگ در بانگ: طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران از 1357 تا 1380

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_256_404_964_978

تعداد صفحات390

خلاصه
در این کتاب همۀ جریان‌های شعری فعال این عصر، با نیم‌نگاهی به شعر شاعران شاخص آنها تنها با توجه به دو معیار «الگوهای ذهنی» و «الگوهای زیباشناختی» بررسی شده‌اند.
برچسب ها
سمیح القاسم و شعر معاصر فلسطین

عنوانسمیح القاسم و شعر معاصر فلسطین

نویسندهحسین ابویسانی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1_0553_12_964_978

تعداد صفحات395

خلاصه
این کتاب ضمن مروری بر شعر معاصر فلسطین، به معرفی سمیح القاسم، شاعر بزرگ فلسطینی و نقش انکارناپذیر وی در آفاق ادبی این کشور و حرکت مقاومت می‌پردازد و نمونه‌هایی از اشعار او را ارائه می‌کند.
برچسب ها
آینۀ معنی: تمثیل و تحلیل آن در شعر معاصر ایران از 1300 تا 1357

عنوانآینۀ معنی: تمثیل و تحلیل آن در شعر معاصر ایران از 1300 تا 1357

نویسندهاکبر شامیان ساروکلائی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_397_121_600_978

تعداد صفحات424+19

خلاصه
در این کتاب نگارنده کوشیده تا گسترۀ وسیعی از تمثیل‌های روایی شعر معاصر را در شعر شاعران تمثل‌پرداز نقد کند.
برچسب ها
دگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

عنواندگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

نویسندهزهرا خسروی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2_1558_00_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این اثر با رویکرد تطبیقی در ادبیت معاصر عربی و فارسی نگاشته شده است و به بررسی عوامل همسان نوزایی ادبی شعر دورۀ نهضت در جهان عرب و شعر دورۀ مشروطه در کشورمان می‌پردازد.
برچسب ها
فرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

عنوانفرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

نویسندهجلال عباسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_427_351_964_978

تعداد صفحات269

خلاصه
فرهنگ حاضر مجموعه‌ای از واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها و نمادهای به کار رفته در اشعار گوناگون «شاملو» است که آشنایی با آنها، درک و فهم و نقد این اشعار را آسان‌تر می‌کند.
برچسب ها
ساختار نحوی زبان شعر امروز
PDF

عنوانساختار نحوی زبان شعر امروز

نویسندهلیلا کردبچه

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ188ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب اثری است پژوهشی دربارۀ سازه‌های نحوی در زبان شعر امروز و مقابلۀ آنها با دستاوردهای زبانیِ ادبیات قدیم.
برچسب ها
سیمای شعر مدرن معاصر: نقد ادبی پاره‌ای از شعر معاصر
PDF

عنوانسیمای شعر مدرن معاصر: نقد ادبی پاره‌ای از شعر معاصر

نویسندهآرمان میرزانژاد

ناشرنصیرا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ24ـ7635ـ600ـ978

تعداد صفحات286

خلاصه
در این کتاب نویسنده کوشیده است که پایه و اساس نقد ادبی را بر حفظ سویه‌های محتوایی و جوهر اجتماعی آثار شاعران معاصر ایران بگذارد و به کشف آن سویه‌های مدرن و نوآورانه شعر شاعرانی برود که بعد از انقلاب شعر «نیما»، در راه روان تجدد و تعالی شعر و از طلایه‌داران شعر بعد از «نیما» بوده‌اند.
برچسب ها
فصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، پاییز 1395، سال دوم، شمارۀ 7
PDF

فصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، پاییز 1395، سال دوم، شمارۀ 7

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

عنوانفصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، پاییز 1395، سال دوم، شمارۀ 7

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپگرگان

تعداد صفحات128

خلاصه
هفتمین شماره از فصلنامۀ فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی «استارباد» ویژۀ پاییز 1395 با پروندۀ ویژه‌ای برای
حجت‌الله شکیبا (نقاش گرگانی) منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، پاییز 1392، شمارۀ 29
PDF

فصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، پاییز 1392، شمارۀ 29

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور و سردبیری محمدحسین مدل

عنوانفصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، پاییز 1392، شمارۀ 29

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور و سردبیری محمدحسین مدل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات120

خلاصه
بیست و نهمین شماره از فصلنامۀ ادبی، فرهنگی و هنری «نوشتا» ویژۀ پاییز 1395 منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55
PDF

فصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55

جمعی از نویسندگان به سردبیری پونه ندائی

عنوانفصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری پونه ندائی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات44

خلاصه
شمارۀ نوروزی فصلنامۀ ادبی «شوکران» منتشر شده است.
برچسب ها
نگاهی به ادبیات معاصر ایران
PDF

عنواننگاهی به ادبیات معاصر ایران

نویسندهاحمد خاتمی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک3ـ851ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات324

خلاصه
این کتاب نگاهی گذرا به ادبیات معاصر ایران در دو بخش شعر و داستان است.
برچسب ها
فصل‌نامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، سال سوم، بهار 1396، شمارۀ 9
PDF

فصل‌نامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، سال سوم، بهار 1396، شمارۀ 9

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

عنوانفصل‌نامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، سال سوم، بهار 1396، شمارۀ 9

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپگرگان

تعداد صفحات136

خلاصه
نهمین شماره از فصل‌نامۀ «استارباد» با پروندۀ ویژه‌ای برای زیدالله طلوعی استاد برجستۀ تار و سه‌تار ایران منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...