یکشنبه 04 تیر ماه 1396
اساشعر: مجموعه مقاله‌ها و شعرهای (نوظهور) مازندرانی

عنواناساشعر: مجموعه مقاله‌ها و شعرهای (نوظهور) مازندرانی

نویسنده جلیل قیصری و محمدصادق رئیسی

ناشرمیرماه

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_88_8115_964_978

تعداد صفحات148

خلاصه
این کتاب پس از كندوكاوی در نظريه‌های شعرشناسی، دربردارندۀ گزيدۀ اساشعرهای دو تن از شاعران مازندرانی با نام جليل قيصری و محمدصادق رئيسی است.
برچسب ها
دوبیتی‌های حسن سلیمی عبدالملکی (فارسی، کردی، تبری)
PDF

عنواندوبیتی‌های حسن سلیمی عبدالملکی (فارسی، کردی، تبری)

نویسندهحسن سلیمی عبدالملکی

ناشرشلفین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپساری

تیراژ1000

شابک9ـ277ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات118

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای است از دوبیتی‌ها و رباعی‌های شاعر به زبان‌های فارسی، کردی و مازندرانی.
برچسب ها
امیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران
PDF

عنوانامیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران

نویسندهروح الله مهدی پورعمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ046ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب در سه فصل به زندگی، اشعار و کتاب‌شناسی امیر پازواری شاعر بومی‌سرای بزرگ مازندرانی پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...