سه شنبه 06 تیر ماه 1396
منظومه‌های عاشقانه بلوچی

منظومه‌های عاشقانه بلوچی

عبدالغفور جهاندیده

عنوانمنظومه‌های عاشقانه بلوچی

نویسندهعبدالغفور جهاندیده

ناشرمعین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_049_165_964_978

خلاصه
این كتاب به بررسی و تحليل منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی همراه با متن اصلی منظومه‌ها و مقدمه‌ای دربارۀ ادبيات و شعر غنايی می‌پردازد.
برچسب ها
101 شعر ماندگار: گزیدۀ اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز

عنوان101 شعر ماندگار: گزیدۀ اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز

نویسندهگردآوری هوشنگ رهنما

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_378_363_964_978

خلاصه
در این کتاب 101 شعر غنایی ماندگار از گنجینۀ هزارسالۀ شعر فارسی گردآوری شده است.
برچسب ها
شعر غنایی
PDF

شعر غنایی

اسکات بروستر

عنوانشعر غنایی

نویسندهاسکات بروستر

مترجمرحیم کوشش

ناشرسبزان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ189ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
گونه‌های متنوع شعر غنایی در این کتاب بررسی شده است؛ از اشعار مربوط به آداب و رسوم یا اشعار مربوط به موقعیت گرفته تا اشعار کوتاهی که بیان‌کنندۀ احساسات و حالات ذهنی نیرومند هستند، مورد توجه قرار گرفته و شیوۀ انعطاف‌پذیری که به واسطۀ آن شاعران، خود را با شعر غنایی تطبیق داده‌اند، نشان داده شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...