یکشنبه 04 تیر ماه 1396
از کف دستانم مرغان عجب رویند: بررسی شعر اکنون فارسی با نگاهی تطبیقی به شعر جهان
PDF

عنواناز کف دستانم مرغان عجب رویند: بررسی شعر اکنون فارسی با نگاهی تطبیقی به شعر جهان

نویسندهسودابه فضایلی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک6ـ020ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب اثری درباره شعر مدرن با نگاهی تطبیقی به شعر جهان است. در بررسی شعر اکنون ابتدا شعر در چند فرهنگ غنی که از فرهنگ ایران دور نیست، مانند شعر چین، ژاپن، هند و عرب مرور شده است. بعد شعر ایران اوایل اسلام و سیر تحول آن، سپس نگرشی کوتاه به شعر جهان غرب داشته‌ است.
برچسب ها
شعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز
PDF

عنوانشعر نو در ترازوی تأویل: نگاهی به مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز

نویسندهسیاوش جعفری

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ333ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
در این کتاب مجموعه‌ای از مهم‌ترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز گردآوری و نقد شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...