یکشنبه 04 تیر ماه 1396
شعر روس از ديروز تا امروز

شعر روس از ديروز تا امروز

گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

عنوانشعر روس از ديروز تا امروز

نویسنده گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

مترجمبابک شهاب

ناشرثالث

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_317_380_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
كتاب حاضر پس از ذكر كلياتی دربارۀ شعر روسيه به معرفی اجمالی شاعران روس و درج نمونه‌ای از آثار اختصاص يافته است.
برچسب ها
آنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین
PDF

عنوانآنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین

نویسندهمرضیه یحیی‌پور

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ723ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات359

خلاصه
این کتاب دربارۀ زندگی و شعر آنّا آخماتِوا یکی از دو شاعرۀ مشهور سدۀ بیستم روسیه است.
برچسب ها
چهار عاشقانه
PDF

چهار عاشقانه

نزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

عنوانچهار عاشقانه

نویسندهنزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

مترجماحمد پوری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ508ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات346

خلاصه
این کتاب مجموع چهار کتابی است که در گذشته ترجمه و منتشر شده است.
برچسب ها
زندگی خواهر من است؛ گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک
PDF

عنوانزندگی خواهر من است؛ گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک

نویسندهبه کوشش لف اوزروف

مترجمفرشته ساری

ناشردیبایه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ28ـ9961ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
این کتاب در دو بخش سامان یافته که ابتدا ترجمۀ گزیده‌ای از اشعار بوریس پاسترناک آورده شده و سپس ترجمۀ نوشتاری از لف اوزروف با عنوان «زمینه و تقدیر» که به زندگی و شعر پاسترناک پرداخته است.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395
PDF

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات174

خلاصه
نهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» منتشر شد.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395
PDF

دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 10، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات216

خلاصه
دهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» ویژۀ مهر و آبان 1395 با ویژه‌نامه‌ای برای مارینا تسوتایوا منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...