دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
عشق ستاره‌ای درخشان است: عاشقانه‌های لنگستون هیوز

عنوانعشق ستاره‌ای درخشان است: عاشقانه‌های لنگستون هیوز

نویسندهلنگستون هیوز

مترجمعلیرضا بهنام

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_11_6792_600_978

تعداد صفحات72

خلاصه
در این کتاب تلاش نگارنده بر این بوده تا با انتخاب اشعاری از دورن مختلف کاری این شاعر تصویری کلی از شکل رویکرد لنگستون هیوز به شعر عاشقانه ارائه دهد.
برچسب ها
معمای تی.اس.الیوت (شرح و نقد آثار)
PDF

عنوانمعمای تی.اس.الیوت (شرح و نقد آثار)

نویسندهاستیو الیس

مترجمجواد دانش‌آرا

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ611ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات323

خلاصه
این کتاب جامع‌ترین نوشتاری است که تا این زمان دربارۀ وجوه مناقشه‌انگیز شخصیت، آثار و افکار الیوت با استناد دقیق به مجموع آثار او اعم از شعر و نمایشنامه و نقد در زبان فارسی منتشر می‌شود.
برچسب ها
چهار عاشقانه
PDF

چهار عاشقانه

نزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

عنوانچهار عاشقانه

نویسندهنزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

مترجماحمد پوری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ508ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات346

خلاصه
این کتاب مجموع چهار کتابی است که در گذشته ترجمه و منتشر شده است.
برچسب ها
ویرانه‌های زمان: مقالاتی دربارۀ سرزمین هرز
PDF

عنوانویرانه‌های زمان: مقالاتی دربارۀ سرزمین هرز

نویسندهنورتروپ فرای و دیگران

مترجمهوشنگ رهنما و دیگران به سرپرستی مهدی امیرخانلو

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ669ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات418

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقالاتی از منتقدان برجستۀ ادبی دربارۀ شعر «سرزمین هرز» از الیوت است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...