یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
عرفان و فلسفه

عرفان و فلسفه

والتر ت. استیس

عنوانعرفان و فلسفه

نویسندهوالتر ت. استیس

مترجمبهاءالدین خرمشاهی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1388(چاپ هفتم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_913_376_964_978

تعداد صفحات384

خلاصه
این متن در عین شیوایی و رسایی با آنکه در اصل هیچگونه ابهام و غموض بیش از حدی ندارد؛ ولی باریک و دقیق است و طبعاً بدون امعان نظر و تأمل نمی‌توانش خواند.
برچسب ها
منطق الاسرار ببیان الأنوار
PDF

عنوانمنطق الاسرار ببیان الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد، زهره نجفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ682ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات534

خلاصه
شیوه بیان روزبهان در منطق الاسرار مستقیم و صریح و مناسب برای تألیف یک متن تعلیمی است در حالی که زبان شرح شطحیات بر عناصر خیال و گاه عوامل عبارت‌پردازی استوار شده و فهم مقصود مؤلف را دشوار کرده است.
برچسب ها
نظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح‌های عارفان
PDF

عنواننظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح‌های عارفان

نویسندهحمیرا زمردی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ530ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات266

خلاصه
در ابتدای این پژوهش، به ذکر مقدماتی در خصوص زبان عارفان، تعریف شطح، معرفی شطاحان و نقد آراء آنان پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...