پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
مقالات تقی‌زاده (کتاب‌ها، مقدمه‌ها، نقدها، دانشمندان ـ ایران‌شناسان) ـ جلد سیزدهم

عنوانمقالات تقی‌زاده (کتاب‌ها، مقدمه‌ها، نقدها، دانشمندان ـ ایران‌شناسان) ـ جلد سیزدهم

نویسندهسیدحسن تقی‌زاده به کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3ـ650ـ315ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات سیدحسن تقی‌زاده در پنج بخش مقدمه‌ها و نقدها بر کتاب‌ها، جراید، سرگذشت‌ها، ایران‌شناسان و شرق‌شناسی گرد آمده است.
برچسب ها
روشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی
PDF

عنوانروشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی

نویسندهمهرزاد بروجردی

مترجمجمشید شیرازی

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1393 (چاپ ششم)

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ380ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات13+335

خلاصه
این کتاب بررسی و مطالعه‌ای بااهمیت در باب حیات روشنفکری پیچیده و پرنوسان ایران مدرن است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...