جمعه 02 تیر ماه 1396
فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران
PDF

فروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

محمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

عنوانفروردگ: گفتارهایی دربارۀ زبان‌ها و فرهنگ ایران

نویسندهمحمدتقی راشدمحصل به کوشش مهدی علائی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ593ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات637

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ 59 مقاله، سه سخنرانی چاپ‌شده و یک سخنرانی چاپ نشده از استاد راشدمحصل است که بنابر موضوع، به هشت بخش تقسیم شده است.
برچسب ها
تولستوی
PDF

تولستوی

علی تاجدینی

عنوانتولستوی

نویسندهعلی تاجدینی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک0ـ229ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات636

خلاصه
بی‌تردید تولستوی در زمرۀ بهترین رمان‌نویسان جهان قرار دارد و حتی بسیاری بر آنند که او نفر اول به شمار می‌آید؛ زیرا اعتبار تولستوی فقط از جنبۀ ادبی آثار او برنمی‌خیزد؛ او از برجستگی‌هایی برخوردار است که در کمتر نویسنده‌ای می‌توان نمونه‌ای از آنها یافت.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...