جمعه 02 تیر ماه 1396
دفتر دانایی و داد (بازنوشت شاهنامه)

عنواندفتر دانایی و داد (بازنوشت شاهنامه)

نویسندهمیر جلال الدین کزازی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_072_165_964_978

خلاصه
نويسنده در اين اثر كوشيده است زبان این کتاب همسو و هماهنگ با زبان شاهنامه باشد و به همين دليل دفتر دانایی و داد را با استناد به ابیات اين اثر گرانسنگ ادبيات پارسی نوشته است.
برچسب ها
توتم و تابو در شاهنامه: با نگاهی به یادگار زریران و کارنامۀ اردشیر بابکان

عنوانتوتم و تابو در شاهنامه: با نگاهی به یادگار زریران و کارنامۀ اردشیر بابکان

نویسندهفاطمه توسل پناهی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_612_380_964_978

خلاصه
این تحقیق نخستین گامی است که در راستای گردآوری و دسته‌بندی نمونه‌های اساطیری، از متون کهن فارسی باستان و شاهنامه در موضوع توتم و تابو و اندیشۀ توتمیسم برداشته شده است.
برچسب ها
مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

مقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

به کوشش ایرج افشار و پژمان فیروزبخش

عنوانمقالات تقی‌زاده (فردوسی و شاهنامۀ او) ـ جلد ششم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار و پژمان فیروزبخش

ناشرتوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_643_315_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از دوازده مقالۀ دنباله‌دار که تقی‌زاده آنها را در میان سال‌های 1298 تا 1300 در مجلۀ کاوه منتشر کرد.
برچسب ها
اساطیر دلشده: چهار داستان عاشقانه بر اساس شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی

عنواناساطیر دلشده: چهار داستان عاشقانه بر اساس شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی

نویسندهمریم طاهری مجد

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_458_119_600_978

خلاصه
در این کتاب چهار داستان عاشقانه از شاهنامه اقتباس شده است.
برچسب ها
طومار نقالی شاهنامه

عنوانطومار نقالی شاهنامه

نویسندهسجاد آیدانلو

ناشربه نگار

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_98_6332_964_978

تعداد صفحات1080

خلاصه
این كتاب متن روایت‌هایی را دربرمی‌گیرد که نقالان شاهنامه در هنگام نقل بازگو می‌کرده‌اند. این متن قدیمی‌ترین متن موجود دربارۀ نقالی است که از دوران صفویه بر جای مانده است.
برچسب ها
بازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

عنوانبازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

نویسندهمعصومه تاجیک

ناشرنگیما

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_69_2978_964_978

تعداد صفحات272

خلاصه
هدف از این تحقیق بررسی یکی از کهن‌ترین اندیشه‌های ایرانی تحت عنوان اندیشه‌های زروانی و بررسی میزان ارتباط آن با آثار ادبی موجود در دوره‌های اولیه اسلامی، یعنی شاهنامه است.
برچسب ها
چهرۀ اسکندر در «شاهنامۀ فردوسی و «اسکندرنامۀ» نظامی

عنوانچهرۀ اسکندر در «شاهنامۀ فردوسی و «اسکندرنامۀ» نظامی

نویسندهغلامحسین بیگدلی

ناشرآفرینش

تاریخ چاپ1369

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات304

خلاصه
هدف از نگارش این اثر و تحلیل این دو مثنوی نمایش چهرۀ اسکندر در این دو اثر بزرگ، یعنی «شاهنامۀ» فردوسی و «اسکندرنامۀ» نظامی است.
برچسب ها
خردنامۀ حکیم توس (گزیدۀ موضوعی اشعار شاهنامه حکیم فردوسی)

عنوانخردنامۀ حکیم توس (گزیدۀ موضوعی اشعار شاهنامه حکیم فردوسی)

نویسندهسمیرا پوستین‌دوز

ناشرکانون پژوهش

تاریخ چاپ1379

مکان چاپاصفهان

تیراژ2000

شابک7_34_60170_964

تعداد صفحات104

خلاصه
فردوسی نمودی آشکار و والا از خردمندی و شاهنامه دریایی از خردورزی و حکمت است؛ آن هم حکمتی با رنگ و بوی دینی و شیعی.
برچسب ها
خشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

عنوانخشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

نویسنده میرجلال‌الدین کزّازی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک0_75_5592_964_978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار.
برچسب ها
روزگار نخست: جستارهایی پیرامون دیباچۀ شاهنامه

عنوانروزگار نخست: جستارهایی پیرامون دیباچۀ شاهنامه

نویسندهحمیدرضا اردستانی رستمی

ناشرشیرازه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_96_7768_964_978

تعداد صفحات234

خلاصه
آنچه در این مجموعه ارائه شده، گفتارهایی است دربارۀ دیباچۀ شاهنامه که سخنان شخص فردوسی است؛ سخنانی که از آن بسیار می‌توان آموخت.
برچسب ها
شاهنامه در دو بازخوانی: یادداشت‌های شاهرخ مسکوب بر شاهنامۀ فردوسی

عنوانشاهنامه در دو بازخوانی: یادداشت‌های شاهرخ مسکوب بر شاهنامۀ فردوسی

نویسندهمهری بهفر

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_85_7443_964_978

تعداد صفحات1054+42

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ یادداشت‌هایی است که شاهرخ مسکوب در دو دورۀ زمانی بر شاهنامه نوشته است.
برچسب ها
شکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی

شکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی

محمود رضایی دشت‌ارژنه

عنوانشکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهمحمود رضایی دشت‌ارژنه

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_401_121_600_978

تعداد صفحات440+42

خلاصه
نگارنده در این کتاب بر آن است تا در یک پژوهش جامع و ژرف‌نگری در تک‌تک ابیات شاهنامه، به سنجش تحلیلی پهلوانان شاهنامه در سنجۀ خرد دست یازد.
برچسب ها
برخورد دو اندیشه یا شرح روان داستان رستم و اسفندیار در شاهنامۀ فردوسی

عنوانبرخورد دو اندیشه یا شرح روان داستان رستم و اسفندیار در شاهنامۀ فردوسی

نویسنده فرج‌الله موسوی

ناشرطراوت

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_17_2850_964_978

تعداد صفحات176

خلاصه
داستان رستم و اسفندیار دربردارندۀ تعدادی از مهم‌ترین مسائلی است که در برابر انسان دنیای باستانی قرار داشته است و عجیب این است که هنوز هم این مسائل تازگی خود را از دست نداده‌اند.
برچسب ها
حاتمی در امتداد فردوسی

عنوانحاتمی در امتداد فردوسی

نویسندهمهدی صادقی

ناشررسم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_62_8763_964_978

تعداد صفحات264

خلاصه
این کتاب به تحلیل هزاردستان علی حاتمی می‌پردازد و برخی شخصیت‌های آن را با شخصیت‌های چندی از داستان‌های شاهنامه مقایسه می‌کند.
برچسب ها
در دامنه‌های کوه قاف: هفده گفتار، نوشتار و نقد در فردوسی‌شناسی و شاه‌نامه‌پژوهی

عنواندر دامنه‌های کوه قاف: هفده گفتار، نوشتار و نقد در فردوسی‌شناسی و شاه‌نامه‌پژوهی

نویسندهبهمن حمیدی

ناشرلاهیتا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2_7_90170_600_978

تعداد صفحات407

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله در باب فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی است.
برچسب ها
دیو در شاهنامه همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا

عنواندیو در شاهنامه همراه با بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌های منفی در آیین مزدیسنا

نویسندهنسیم عظیمی‌پور

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک5_635_372_964_978

تعداد صفحات112

خلاصه
بررسی تطبیقی دیوها و شخصیت‌‌های منفی در آیین مزدیسنا و دیو در شاهنامه موضوع این اثر است.
برچسب ها
زنان شاهنامه

زنان شاهنامه

محمد نجاری، حسین صفی

عنوانزنان شاهنامه

نویسنده محمد نجاری، حسین صفی

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_81_5757_600_978

تعداد صفحات144

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای شناساندن زنانی ارزشمند در حماسۀ ایرانی که دارای پیچیدگی‌ها و جذابیت‌های خاص اشخاص دراماتیک هستند. حضور زن در حماسه ایرانی، حضوری طبیعی، فراگیر و متنوع همچون حضور مردان است.
برچسب ها
داستان ایرانی بر بنیاد گفتارهای ایرانی: دفتر نخست: از آغاز تا خاموشی دماوند

عنوانداستان ایرانی بر بنیاد گفتارهای ایرانی: دفتر نخست: از آغاز تا خاموشی دماوند

نویسندهفریدون جنیدی

ناشرموسسه نشر بلخ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7_81_6337_964_978

تعداد صفحات620

خلاصه
محور این کتاب بر پایه‌ شاهنامه استوار است؛ ولی در آن از دیگر دانش‌ها و موضوعات از قبیل چگونگی آفرینش‌ زمین، پیداش دریاها، انسان‌های نخستین و گردش زمین و آگاهی نیاکان ما از این دانش‌ها نام‌ برده شده است.
برچسب ها
چهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

عنوانچهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

نویسندهصمد امیریان

ناشرطاق بستان

تاریخ چاپ1389

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک2_124_510_964_978

تعداد صفحات476

خلاصه
این كتاب مجموعه مقالاتی است كه نگارنده در جراید معتبر كرمانشاه به طبع رسانیده است. در این مقالات موضوعاتی همچون جشن‌ها و آیین‌های نوروز، مهرگان، یلدا، سده و... بررسی می‌شود.
برچسب ها
داستان‌های شاهنامه

عنوانداستان‌های شاهنامه

نویسنده بهرام گرگین

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7_288_408_964_978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ داستان‌های شاهنامه است از ابتدای پادشاهی کیومرث تا پایان داستان اسکندر.
برچسب ها
شاهنامۀ فردوسی؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (سه جلد)
PDF

عنوانشاهنامۀ فردوسی؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (سه جلد)

نویسندهمهری بهفر

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ58ـ7443ـ964ـ978

تعداد صفحات2334

خلاصه
این کتاب تصحیح جدیدی است از شاهنامۀ فردوسی همراه با شرح یکایک ابیات آن.
برچسب ها
کندوکاوی در پاره‌ای از واژه‌های شاهنامه
PDF

عنوانکندوکاوی در پاره‌ای از واژه‌های شاهنامه

نویسندهجلیل وفا کرمانشاهی

ناشرمهرویستا

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ1ـ92371ـ600ـ978

تعداد صفحات223

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اشاره‌هایی است به کجروی‌هایی در تفسیر شاهنامه از ویراستارانی که زحمت تفحص را به خود راه نداده و از بازکردن پیچیدگی‌های واژه سر باز زده‌اند.
برچسب ها
گذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی
PDF

عنوانگذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی

نویسندهموسی صباغیان

ناشرشکوفه یاس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8ـ48ـ60ـ88ـ978

تعداد صفحات218

خلاصه
این کتاب تحلیلی تاریخی از اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمان حیات ابوالقاسم فردوسی و ابعاد ادبی، دینی و هنری اشعار اوست.
برچسب ها
شاهنامه و پژوهش‌های تازه
PDF

شاهنامه و پژوهش‌های تازه

اولگ گرابار، غزال دبیری، ماریانا شرو سیمپسون، مریم نعمت طاووسی و گالینا لاسیکووا

عنوانشاهنامه و پژوهش‌های تازه

نویسندهاولگ گرابار، غزال دبیری، ماریانا شرو سیمپسون، مریم نعمت طاووسی و گالینا لاسیکووا

مترجممحمود فاضلی بیرجندی

ناشرپایان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ26ـ5742ـ600ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ پنج مقاله است که در آغاز سال 2010 میلادی به مناسبت یک‌هزارمین سال سرایش شاهنامه در نشریۀ انگلیسی‌زبان ایران‌شناسی در انگلستان منتشر شده است.
برچسب ها
فولکلور و تاریخ کرد
PDF

عنوانفولکلور و تاریخ کرد

نویسندهاسماعیل شمس

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک3ـ803ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
پرسش محوری این کتاب نسبت تاریخ کرد با فولکلور کردی و سنت‌های شفاهی کردستان است.
برچسب ها
شاهنامه (4 جلد)
PDF

شاهنامه (4 جلد)

ابوالقاسم فردوسی

عنوانشاهنامه (4 جلد)

نویسندهابوالقاسم فردوسی

مصححجلال خالقی مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0ـ755ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات1212+995

خلاصه
این تصحیح از شاهنامۀ فردوسی که توسط استاد خالقی مطلق صورت گرفته، نمونۀ اعلای تصحیح متن در زبان فارسی است.
برچسب ها
زیر این نخل بلند: جستارهایی در مخاطب‌شناسی شاهنامه
PDF

زیر این نخل بلند: جستارهایی در مخاطب‌شناسی شاهنامه

جمعی از نویسندگان زیرنظر محمدجعفر یاحقی

عنوانزیر این نخل بلند: جستارهایی در مخاطب‌شناسی شاهنامه

نویسندهجمعی از نویسندگان زیرنظر محمدجعفر یاحقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک5ـ747ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات522

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله در باب مخاطب‌شناسی شاهنامه است.
برچسب ها
شاهنامه فردوسی (فارسی ـ اسپانیایی) (دو جلد)
PDF

شاهنامه فردوسی (فارسی ـ اسپانیایی) (دو جلد)

حکیم ابوالقاسم فردوسی بر اساس تصحیح ژول مول

عنوانشاهنامه فردوسی (فارسی ـ اسپانیایی) (دو جلد)

نویسندهحکیم ابوالقاسم فردوسی بر اساس تصحیح ژول مول

مترجمبئاتریس سالاس (رفیعی) با مقدمه مهدی محقق

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ278ـ555ـ964ـ978

خلاصه
در این دفتر شاهنامه فردوسی به همراه ترجمۀ منثور اسپانیایی آن آورده شده است.
برچسب ها
شاهنامه (1): نامورنامه شهریار (برگزیده دیباچه، داستان هفت‌خان رستم، رستم و سهراب وسیاوش)
PDF

عنوانشاهنامه (1): نامورنامه شهریار (برگزیده دیباچه، داستان هفت‌خان رستم، رستم و سهراب وسیاوش)

نویسندهسجاد آیدنلو

ناشرسمت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ0124ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات261

خلاصه
این کتاب برای درس شاهنامه در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی تدوین شده و دربردارندۀ برگزیده‌ای از دیباچه شاهنامه و داستان‌های جنگ مازندران، رستم و سهراب و سیاوش است.
برچسب ها
شاهنامه (2): شاخ سرو سایه‌فکن (برگزیده داستان فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار)
PDF

عنوانشاهنامه (2): شاخ سرو سایه‌فکن (برگزیده داستان فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار)

نویسندهسجاد آیدنلو

ناشرسمت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ0183ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات261

خلاصه
هدف اصلی نگارندۀ این کتاب انتخاب بهترین ابیات از بهترین و شاخص‌ترین بخش‌ها و داستان‌های حماسۀ ملی ایران بوده است. بر این اساس در این کتاب 1710 بیت از سه داستان فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار برگزیده شده است.
برچسب ها
سرود نیایش: نگاهی به نیایش‌های فردوسی در شاهنامه
PDF

عنوانسرود نیایش: نگاهی به نیایش‌های فردوسی در شاهنامه

نویسندهعلی جهانپور

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ388ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
در این کتاب نیایش‌های فردوسی در شاهنامه بررسی شده است.
برچسب ها
مازندران در اسطوره‌های ملی ایران
PDF

عنوانمازندران در اسطوره‌های ملی ایران

نویسندهمحمود جوادیان کوتنایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک0ـ142ـ465ـ964ـ978

تعداد صفحات308

خلاصه
نویسنده در این کتاب بر آن است تا جایگاه مازندران را در اسطوره‌های ملی ـ همانندی‌ها و تفاوت‌های آنها ـ بررسی کند.
برچسب ها
ساسانیان در شاهنامه
PDF

ساسانیان در شاهنامه

حبیب‌الله پورعبدالله

عنوانساسانیان در شاهنامه

نویسندهحبیب‌الله پورعبدالله

ناشرکلهر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ40ـ6873ـ600ـ978

تعداد صفحات350

خلاصه
در این کتاب تاریخ، آیین، آداب و رسوم ساسانیان در شاهنامه بررسی شده است.
برچسب ها
جغرافیای سیاسی در شاهنامۀ فردوسی
PDF

عنوانجغرافیای سیاسی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهابوالفضل کاوندی کاتب

ناشرکویر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک8ـ109ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
شاهنامه یک سند کهن از ریشه‌‌داربودن پدیده‌‌های سیاسی کشور، حکومت، سرزمین، ملت و مرز است. بر این پایه، کتاب به بررسی شیوه‌‌های کهن ایرانیان در آیین کشورداری و کشورسازی، پاسداری از سرزمین و مرز، تقسیمات کشوری، حکومت و عناصر ساختاری آن، روابط خارجی، مفاهیم ایران شناسی در گسترۀ جغرافیا، تاریخ و هویت ایران در این اثر سترگ می‌‌پردازد.
برچسب ها
حکم حکیم توس: نگرشی دگرگونه به شاهنامه و پندها و پندارهای آن
PDF

عنوانحکم حکیم توس: نگرشی دگرگونه به شاهنامه و پندها و پندارهای آن

نویسندهاکبر قره‌داغی

ناشربهجت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ020ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
در این کتاب حکمت‌های فردوسی در شاهنامه همراه با مثال ارائه شده است.
برچسب ها
دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر نخست: درباره فردوسی و شاهنامه
PDF

عنواندیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر نخست: درباره فردوسی و شاهنامه

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ371ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نقدها و بررسی‌هایی است دربارۀ آثاری از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن که در خصوص فردوسی و شاهنامه نگاشته است.
برچسب ها
دیباچه پنجم شاهنامه
PDF

دیباچه پنجم شاهنامه

حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

عنواندیباچه پنجم شاهنامه

نویسندهحمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

مصححمحمدجعفر یاحقی، محسن حسینی وردنجانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک5ـ792ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات156

خلاصه
پدیدآورنده این مقدمه حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی است که این اثر را در حدود سال 1031 هـ. ق پس از یک تحقیق طولانی به رشته تحریر درآورده است.
برچسب ها
ادیان در شاهنامه؛ زردشتی، مانوی، یهود، مسیحیت، اسلام
PDF

عنوانادیان در شاهنامه؛ زردشتی، مانوی، یهود، مسیحیت، اسلام

نویسندهکلثوم غضنفری

ناشرانتخاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ43ـ7326ـ600ـ978

تعداد صفحات138

خلاصه
این کتاب با هدف پرداختن به عناصر دینی شاهنامه و تحلیل و بررسی آنها نگاشته شده است تا به این وسیله دریافت شاهنامه را از ادیان مختلف مورد بررسی و سنجش قرار دهد.
برچسب ها
شاهنامه‌پژوهی؛ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد
PDF

عنوانشاهنامه‌پژوهی؛ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد

نویسندهجلال‌‌الدین کزازی

ناشرخانه اندیشمندان علوم انسانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ0ـ95581ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
شاهنامه نامۀ فرهنگ و منش ایرانی است. ایران در شاهنامه، بیش و به از هر شاهکار دیگر ادبی و هر هنجار هنری بازتافته است.
برچسب ها
مجموعه مقاله‌های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از شاهنامۀ فردوسی
PDF

عنوانمجموعه مقاله‌های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از شاهنامۀ فردوسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش فرزاد قائمی زیرنظر محمدجعفر یاحقی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ600

شابک3ـ2408ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات584

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 33 مقاله در حوزۀ شاهنامه و شاهنامه‌پژوهی است.
برچسب ها
بن‌مایه‌های دینی ایران باستان در شاهنامه
PDF

عنوانبن‌مایه‌های دینی ایران باستان در شاهنامه

نویسندهکلثوم غضنفری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ6727ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات286

خلاصه
این کتاب در تلاش است تا متن شاهنامه را به صورت کامل باتوجه به شواهد و اسناد زردشتی موجود بررسی کند و به سؤالات و ابهامات موجود در شاهنامه در زمینۀ کیفیت بازتاب زردشتی پاسخ گوید.
برچسب ها
چنین گفت دهقان: کوتاه شدۀ شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانچنین گفت دهقان: کوتاه شدۀ شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمدجعفر یاحقی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1500

شابک1ـ2259ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات608

خلاصه
در این به‌گزین از شاهنامه که توسط دکتر محمدجعفر یاحقی صورت گرفته، ایشان به کتاب منتخب شاهنامۀ محمدعلی فروغی ـ به ویژه از دیدگاه بخش‌های درخور گزینش ـ نظر داشته است؛ اما بنا بر مقتضیات کار تغییرات لازم حتی در مورد بخش‌های مورد گزینش داده شده است.
برچسب ها
اسفندیارنامه
PDF

اسفندیارنامه

مهری باقری

عنواناسفندیارنامه

نویسندهمهری باقری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ330

شابک1ـ38ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات187

خلاصه
گاه می‌شود پهلوانی سربرافرازد و با کرداری بی‌مانند زبانزد خاص و عام شده نام خود را بر اوراق روزگار ثبت کند و تا گیتی بر جای است، یاد او نیز نمیرد و همواره برقرار بماند و پایدار همچون اسفندیار.
برچسب ها
شاهنامه و شعر زمان فردوسی: بحثی تحلیلی در محتویات شاهنامه و زمینۀ پیدایی آن
PDF

عنوانشاهنامه و شعر زمان فردوسی: بحثی تحلیلی در محتویات شاهنامه و زمینۀ پیدایی آن

نویسندهخدائی شریف‌زاده

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ2372ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات424

خلاصه
فردوسی در آفرینش شاهنامه بر اساس دیدگاه خاص ادبی خود عمل کرده است. او خرد، سخن و دانش را با هم پیوسته می‌بیند و این جایگاه عالی روشنفکری برای شخصیت‌های هوشمند و اندیشمند است. هدف فردوسی از آفرینش شاهنامه گذاشتن یادگاری در جهان است.
برچسب ها
شادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانشادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی

نویسندهکامبیز فتحی لوشانی

ناشرسایه گستر ـ مهرگان دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقزوین

تیراژ1000

شابک5ـ148ـ374ـ600ـ978

تعداد صفحات257

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی غم و شادی در شاهنامه پرداخته و عوامل ایجاد و انعکاس آنها را در شاهنامه بررسی می‌کند.
برچسب ها
زنان در شاهنامه
PDF

زنان در شاهنامه

جلال خالقی مطلق

عنوانزنان در شاهنامه

نویسندهجلال خالقی مطلق

مترجماحمد بی‌نظیر

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ420ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات205

خلاصه
این کتاب در هفت فصل سامان گرفته و نویسنده در آن غیر از پرداختن به زنان اشرافی و غیراشرافی این کتاب عظیم، جایگاه زنان و دختران در جامعه و مراسم مرتبط با زنان از جمله عروسی در شاهنامه را نیز شرح داده است.
برچسب ها
فرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه
PDF

فرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه

کوروش (علی‌باز) کرمی‌پور

عنوانفرهنگ نام‌واژه‌های ایرانی و شاهنامه

نویسندهکوروش (علی‌باز) کرمی‌پور

ناشرنوید شیراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک0ـ574ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات336

خلاصه
در شاهنامه واژه‌های ناآشنا و سختی وجود دارد که برخی از خواندن آن روی‌گردان شده‌اند. این کتاب گره کار این دسته از خوانندگان را تا حدود زیادی برطرف کرده است.
برچسب ها
ضمیمۀ شمارۀ 40 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های متن‌شناسی؛ معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق)
PDF

عنوانضمیمۀ شمارۀ 40 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های متن‌شناسی؛ معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق)

نویسندهسجاد آیدنلو

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تعداد صفحات144

خلاصه
این ضمیمه از آینه میراث دربردارندۀ دو گفتار دربارۀ ویرایش نهایی چاپ مسکو شاهنامه و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق است. این دو گفتار جدیدترین و مبسوط‌ترین نقد و بررسی‌هایی است که تاکنون از این دو ویرایش صورت گرفته است.
برچسب ها
خطبه‌ها و اندرزهای شاهان در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانخطبه‌ها و اندرزهای شاهان در شاهنامه فردوسی

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ56ـ9092ـ964ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
در این کتاب خطبه‌های شاهان و فرمانروایان ایرانی که در شاهنامه از آنها نام برده شده همراه با توضیحی مختصر دربارۀ هر یک آورده شده است.
برچسب ها
از کیومرث تا همای؛ خلاصه قصه‌های شاهنامه
PDF

عنواناز کیومرث تا همای؛ خلاصه قصه‌های شاهنامه

نویسندهمحمد محمدعلی

ناشرکتابسرای تندیس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ159ـ182ـ600ـ978

تعداد صفحات526

خلاصه
در این کتاب نویسنده چارچوبی روان‌تر از آنچه دربارۀ شاهنامه رواج داشته را برگزیده تا خواننده بی‌مقدمه و یک‌باره با حجم عظیمی از لغات مشکل و تعبیرات حماسی، قصوی، عرفانی و اخلاقی و ... در شاهنامه روبرو نشود.
برچسب ها
زنان شاهنامه در ترازوی داوری: سیندخت خردمند
PDF

عنوانزنان شاهنامه در ترازوی داوری: سیندخت خردمند

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ59ـ9092ـ964ـ978

تعداد صفحات91

خلاصه
نویسنده در این کتاب داستان سیندخت ـ نخستین زنی که در شاهنامه از او نام برده شده ـ را بیان می‌کند.
برچسب ها
آیین سوگواری در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانآیین سوگواری در شاهنامه فردوسی

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ08ـ7853ـ600ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
در شاهنامه یکی از پندارهایی که پیوسته بر ما یادآور می‌شود، مرگ است. در داستان فرود سیاوش نهایت سوز و درد و سوگ در این ابیات نهفته است.
برچسب ها
نقدی در ترازوی نقد (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی، دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395)
PDF

عنواننقدی در ترازوی نقد (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی، دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395)

نویسندهجلال خالقی مطلق

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات90

خلاصه
در این شماره از ضمیمۀ گزارش میراث، دکتر جلال خالقی مطلق به بررسی انتقادها و استدلال‌های دکتر سجاد آیدنلو در ضمیمۀ 40 دوفصلنامۀ آینۀ میراث می‌پردازد.
برچسب ها
خورشیدی که در شاهنامه می‌درخشد
PDF

عنوانخورشیدی که در شاهنامه می‌درخشد

نویسندهمحمدحسن نبوی

ناشرآگه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ312ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
این کتاب پژوهشی است دربارۀ چامه‌های روز و شب (خورشید) که در شاهنامۀ استاد توس، فردوسی بزرگوار جاودانه شده‌اند.
برچسب ها
آوردگاه دستان؛ شرح گزارشی انتقادی برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات داستان‌های شاهنامه به زبان شیوای امروزی
PDF

عنوانآوردگاه دستان؛ شرح گزارشی انتقادی برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات داستان‌های شاهنامه به زبان شیوای امروزی

نویسندهرضا آریانی

ناشرفرهنگ مانا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپسی سخت

تیراژ1200

شابک0ـ46ـ7571ـ600ـ978

تعداد صفحات382

خلاصه
در این کتاب که به عنوان شرح گزارشی انتقادی برزونامه و جمشیدنامه از ملحقات شاهنامۀ فردوسی به زبان شیوای امروزی تحریر شده، سعی بر آن بوده تا با تشریح ابیات و بیان معانی ترکیبات و اصطلاحات شعری با بیانی ساده، کلیۀ زوایا و ابعاد دو منظومه برای مخاطب و خواننده روشن و آشکار شود.
برچسب ها
ویژگان شاهنامه: پژوهشی در نام کسان، جاها .... و دیگر نام‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
PDF

عنوانویژگان شاهنامه: پژوهشی در نام کسان، جاها .... و دیگر نام‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

نویسندهمحمدحسین مجدم

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک8ـ532ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
ویژگان شاهنامه، فرهنگ نام ویژه‌های شاهنامه دربردارنده تمامی واژه‌های خاص افراد، جاها، و ... در این کتاب است.
برچسب ها
از گمان خویش هرکس یار فردوسی؛ جستاری چند درباره فردوسی و شاهنامه
PDF

عنواناز گمان خویش هرکس یار فردوسی؛ جستاری چند درباره فردوسی و شاهنامه

نویسندهعباس پریش‌روی

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ350

شابک1ـ83ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات475

خلاصه
نویسنده در جستارهای این دفتر و هنگام گزارش از نمونه‌های برگزیده شده، کوشیده است با بهره‌گیری از دستنویس‌ها و ویرایش‌های کارپایه؛ همخوانی و ناهمخوانی، درستی و نادرستی و چگونگی گزینش و نویسش آنها را پیش روی خواننده بگذارد تا به اندازه دست‌برد و ساخت‌وساز دستنویس‌کنندگان و شاهنامه‌خوانان و اندازه دانش و شناخت و چونی گزینش ویرایشگران پی‌برده و خود به سنجش و داوری پردازند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...